Danmarks Statistik

Faldende værdi af gæld til SKAT øger det offentlige underskud

2.6.2017 09:00 | Danmarks Statistik

Del

Den del af private og virksomheders skattegæld, SKAT ikke kan inddrive, opjusteres med i alt 22 mia. kr. i statistikken over de offentlige finanser. Opjusteringen skyldes rapport fra Skatteministeriet.

(Pressemeddelelsen er baseret på denne artikel fra Netmagasinet Bag Tallene)

I slutningen af april offentliggjorde Skatteministeriet en rapport udarbejdet af revisionsfirmaet PwC, der viste, at den estimerede kursværdi af de penge, private og virksomheder skylder det offentlige (restancer), er betydeligt lavere end hidtil beregnet (her kan du læse rapporten). Kursværdien angiver, hvor meget af den totale gæld, man kan inddrive. Hvis SKAT kunne inddrive alle restancerne over tid, ville kursværdien være 100. I PwC-rapporten er værdien af skatterestancerne i forhold til hidtidige beregninger mere end halveret og nu opgjort til kurs 16.

Denne yderligere reduktion af kursværdien fra PwC-rapporten er afspejlet i juniversionen af statistikken over de offentlige finanser, der blev offentliggjort 2. juni 2017. I forhold til seneste offentliggørelse er der afskrevet yderligere 22,3 mia. kr. på skatterestancerne. De opjusterede afskrivninger øger isoleret set det offentlige underskud med 2,3 mia. kr. i 2016, mens forøgelsen af det offentlige underskud i 2013 og især i 2014 og 2015 er betydeligt større. De samlede skatteafskrivninger omfatter også de restancer, som har mistet deres retskraft.

Nationalregnskabsmæssige skatteafskrivninger 2013-1016

Mio. kr.

Offentliggørelse

27. marts 2017

Offentliggørelse

2. juni 2017

Revisionsvirkning på offentligt underskud

I alt, 2013-2016

38.755

61.083

22.328

2016

5.906

8.182

2.276

2015

10.951

19.331

8.380

2014

10.926

18.058

7.132

2013

10.972

15.512

4.540

Tallene er inkl. afskrivninger iht.statsregnskabet,der normalt andrager ca.3,5 mia. kr. pr. år.

Selvom opjusteringen af afskrivningerne på skatterestancerne øger det offentlige underskud, så har det danske offentlige underskud ikke oversteget 3 pct. af BNP i perioden. Det tætteste Danmark i perioden fra 2013 til 2016 har været på grænsen var i 2015, hvor underskuddet udgjorde 1,7 pct. af BNP.

Du kan læse mere i Netmagasinet Bag Tallene eller i Nyt fra Danmarks Statistik.

Hvis du har yderligere spørgsmål til skatteafskrivningerne, kan du kontakte Niels Madsen tlf. 39 17 34 31 eller nim@dst.dk.

Nøgleord

Information om Danmarks Statistik

Danmarks Statistik
Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

39 17 39 17http://www.dst.dk
Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund.

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Ved at skrive dig op her, vil du modtage pressemeddelelser på mail når de udsendes. Indtast din mail og følg instruktionerne. Det er ligeså let at melde sig fra igen.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Halvdelen af befolkningen ser manglende tid til den enkelte elev som folkeskolens største udfordring16.6.2017 12:13pressemeddelelse

50 pct. af befolkningen mener, at manglende tid til den enkelte elev er den største udfordring for folkeskolen. Det er i højere grad de unge end de ældre, der peger på den udfordring. 23 pct. mener, at manglende ro i klasserne er den største udfordring, og her er det med 38 pct. særligt de ældre, der har den holdning. Spørgsmålet om folkeskolens største udfordringer er ét ud af i alt 30 fra Danmarks Statistiks dag til dag-undersøgelse under Folkemødet på Bornholm. Dagens undersøgelse viser fx også, at: 38 pct. af danskerne siger, de køber økologisk for at opnå bedre sundhed. Kun 9 pct. siger, de vælger økologi for bedre smag, mens 38 pct. siger, det handler om begge dele 78 pct. af danskerne er helt eller nogenlunde trygge ved at dele deres sundhedsdata med forskere i Danmark. 83 pct. af danskerne mener, Danmark bør have et tættere politisk samarbejde i Norden. 85 pct. af danskerne mener, at grunden til mænd går mindre til lægen og bruger deres sundhedsordninger mindre end kvinder er,

Seks ud af ti har stabil beskæftigelse14.6.2017 09:00pressemeddelelse

Knap 60 pct. af befolkningen mellem 25 og 64 år var i stabil beskæftigelse, viser en ny analyse fra Danmarks Statistik, der ser nærmere på årene 2013-2015. Stabil beskæftigelse betyder, at man var i beskæftigelse 100 pct. af tiden i den undersøgte periode. Analysen viser endvidere, at de knap 1,6 millioner personer med stabil beskæftigelse havde en gennemsnitlig personindkomst, der med 463.000 kr. om året var mere end dobbelt så høj som den gennemsnitlige personindkomst blandt personer med turbulent beskæftigelse. Personerne i denne gruppe var i beskæftigelse i mindre end 50 pct. af tiden og havde i gennemsnit en personindkomst på 225.000 kr. om året, hvilket er sammenligneligt med en indkomst bestående af primært førtidspension. Øvrige hovedkonklusioner i analysen:• Ca. 11 pct. var i næsten stabil beskæftigelse, hvilket er ensbetydende med beskæftigelse i mindst 80 pct. af tiden. • I udkanten af arbejdsmarkedet, var der ca. 6 pct. af befolkningen i alderen 25-64 år, som havde en ustab

Forældre vælger privatskole på grund af ry, værdigrundlag og fagligt niveau – samt utilfredshed med folkeskolen13.6.2017 10:00pressemeddelelse

Markant flere vælger at sende deres børn i privatskole frem for folkeskole. En ny undersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at forældre vælger friskole og private grundskoler på grund af skolens ry, værdiggrundlag, høje faglige niveau, samt utilfredshed med folkeskolen. Forældre, der vælger folkeskolen, lægger derimod stor vægt på det lokale tilhørsforhold.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum