3F

Færre virksomheder søger intensivt

Del

Stadig færre virksomheder, som søger nye medarbejdere, benytter både jobnet, jobcenter og relevant fagforening/a-kasse

Medierne bringer for tiden en del klager fra arbejdsgiverorganisationer, som mener, at det er blevet stadig sværere for virksomhederne at få de medarbejdere, man efterspørger. Danmarks Statistiks seneste indikator-opgørelse for arbejdskraftmangel viser også en stigende tendens. Men den seneste rekrutteringsanalyse fra Beskæftigelsesministeriets styrelse STAR viser dog, at andelen af virksomheder, der søger intensivt, rent faktisk falder en smule og nu er på 1,1 procent.

- Det er bestemt en skuffende udvikling. Virksomhederne må altså benytte de rekrutteringskanaler, som de ledige også er forpligtet til at bruge, siger 3Fs formand Per Christensen.

- Det nytter jo ikke noget, at ledige stillinger ikke kan findes gennem både jobnet, jobcenter og relevant fagforening og a-kasse. Dels af hensyn til de ledige, som får chancen for at komme i beskæftigelse igen, men også fordi de efterspurgte kvalifikationer jo er vigtige pejlemærker, når vores medlemmer søger efteruddannelse og opkvalificering.

3Fs formand fremhæver som eksempel til efterfølgelse Dansk Byggeris nylige aftale med 3F om rekruttering, som både er til fordel for Dansk Byggeris medlemsvirksomheder og 3Fs medlemmer: https://bit.ly/2lH66H0

- I 3F har vi kun som mål at sikre det bedst mulige match mellem virksomhedernes behov og vores medlemmers kompetencer, og i mindre end een ud af 50 henvendelser til vores jobformidling må vi melde tilbage, at det ikke er muligt at skaffe en medarbejder med de efterspurgte kvalifikationer her og nu, siger Per Christensen.

- I de særlige tilfælde, hvor det er ekstraordinært vanskeligt at rekruttere til konkrete stillinger, har vi også mulighed for at hjælpe virksomhederne på anden vis, blandt andet gennem opkvalificering af ledige og kontakt til lærlinge i skolepraktik. Så selv om en rekruttering kan synes umulig, så er der en række redskaber, som kan bidrage til løse udfordringerne.

Et specialudtræk fra STARs rekrutteringssurvey for første halvår 2018 viser, at 1,1 procent af virksomhederne, der oplever rekrutteringsproblemer, har søgt via både jobnet, jobcenter og relevant fagforening/a-kasse. I efteråret 2017 var den samme andel på 1,3 procent.

For yderligere info og kommentarer kontakt 3Fs pressetelefon på 8892 8892.

Nøgleord

Information om 3F

3F
3F
Kampmannsgade 4
1790 København V

70 300 300http://www.3f.dk/

Følg pressemeddelelser fra 3F

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra 3F

3F om nye tal fra STAR: Mangel på arbejdskraft er overdrevet18.6.2018 22:05pressemeddelelse

Berlingske Tidende bringer mandag aften på www.b.dk en artikel om stigende mangel på arbejdskraft. Artiklen baserer sig på nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og viser, at antallet af forgæves rekrutteringer er steget ganske beskedent fra 15.500 i foråret 2017 til 16.800 i foråret 2018. - Men der er fortsat meget langt op til de mere end 58.000 forgæves rekrutteringer, som vi oplevede i foråret 2007. Så jeg synes ærligt talt, at både arbejdsgiverne og beskæftigelsesministeren endnu engang overdriver den trussel, som mangel på arbejdskraft udgør, siger forbundssekretær i 3F Søren Heisel. Han hæfter sig ved, at hvis man piller de ti stillingsbetegnelser ud, som har det største antal forgæves rekrutteringer, så er antallet nede på ca. 10.000 – eller svarende til det niveau, man så i 2014/2015. - Det viser bare, at der nok er visse udfordringer inden for særlige stillingskategorier, f.eks. tømrer, kokke og tjenere. Men at der skulle være tale om en udbredt mangel

Lovændring om ressourceforløb skal efterprøves hurtigst muligt1.6.2018 05:00pressemeddelelse

Organisationerne bag samarbejdet ”#VærdigReform” hilser lovændringerne om ressourceforløb og førtidspension velkommen. Vi er dog bekymret for, hvorvidt lovændringen vil have den ønskede effekt, selv inden for det begrænsede område den er tiltænkt. Vi vælger derfor at tro på, men også at teste vores folkevalgte, Kammeradvokaten og Ankestyrelsen, når de siger, at ændringerne vil få den ønskede betydning. Vi vil derfor gerne hjælpe alle borgere med et forslag til en tekst, man kan sende til sin sagsbehandler i jobcentret efter den 1. juni: ”Der er lige vedtaget nye regler for, hvornår man har ret til førtidspension. Det nye er, at man kun skal i ressourceforløb, hvis der er en realistisk mulighed for, at arbejdsevnen kan udvikles (Beskæftigelsesloven § 68 a, stk. 2). På den baggrund vil jeg gerne have, at kommunen tager stilling til, om jeg kan få førtidspension efter Pensionslovens § 17, stk. 2. I mellemtiden vil jeg naturligvis gerne deltage i det ressourceforløb, jeg er i gang med.” Lo

3F: Ris og ros til regeringens beskæftigelsesudspil29.5.2018 18:37pressemeddelelse

Regeringen har i dag fremlagt en række forslag, der skal sikre kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark. - 3F er helt enige med regeringen i, at det er helt afgørende for dansk økonomi, at der er tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft i hele landet. Vores udgangspunkt er, at det sker bedst gennem uddannelse og opkvalificering af de ledige, og derfor er det positivt, at regeringens udspil indeholder en række indrømmelser på uddannelsesindsatsen over for de ledige, siger forbundssekretær i 3F Søren Heisel. Han understreger imidlertid, at alle regeringens intentioner kan vise sig at være skønne spildte kræfter, hvis ikke kommunerne i højere grad begynder at tænke i investeringer i de ledige i stedet for at tænke i kortsigtede løsninger. - Vi kan af statistikkerne se, at der i kommunerne er massive forskelle på, hvor mange 3F’ere der bliver tilbudt ordinær uddannelse i forbindelse med deres aktivering. Og det på trods af, at ordinær uddannelse er et af det mest effektive aktiveringsr

Enig hovedbestyrelse i 3F anbefaler et ja til de indgåede forlig3.5.2018 11:41pressemeddelelse

Hovedbestyrelsen i Danmarks største fagforening, 3F, har besluttet, at de bakker op om de overenskomster, der blev forhandlet på plads i Forligsinstitutionen i sidste uge. - Vi fik opfyldt vores to altafgørende krav: At sikre reallønsfremgang for alle vores medlemmer. Og at få en ordning, der garanter, at de offentlige lønninger følger de private. Det er et godt resultat, og jeg er glad for, at hovedbestyrelsen bakker massivt op, siger Ellen K. Lykkegård, der er formand for Den Offentlige Gruppe i 3F. Det var en enig hovedbestyrelse, der torsdag gav deres opbakning til forligene. Udover den samlede stigning i lønrammen på 8,1 procent glæder 3F sig over, at der i overenskomsterne for første gang er åbnet for, at lavtlønnede medarbejdere skal have et særligt lønløft. Det er en vigtig principiel sejr for 3F, der netop organiserer mange lavtlønnede faggrupper, siger Lykkegård. På kommunernes og regionernes område er der desuden sat penge af til at løfte kompetence- og uddannelsesniveauet,

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum