Danmarks Statistik

Færre udskyder skolestart

Del

Andelen af børn, der starter sent i 0. klasse i folkeskolen, er halveret siden 2009, hvor 0. klasse blev obligatorisk. Andelen er faldet stort set lige meget for begge køn, men var i alle årene væsentligt højere for drenge end for piger. Andelen, der starter tidligt i folkeskole, er også faldet.

Andelen af børn, der starter sent i folkeskole, er mere end halveret fra 13,4 pct. i 2009 til 6,1 pct. i 2018. For drenge er andelen faldet til 8,4 pct., mens 3,6 pct. af pigerne i 2018 startede sent i folkeskole.

Børn starter sent i skole, hvis de starter senere i skole end det kalenderår, de fylder seks år.

”I 2009 blev 0. klasse obligatorisk, og i 2011 indførte mange kommuner vurdering af de børn, hvor forældrene ønsker, de starter senere i skole. Begge dele kan have haft indflydelse på, at færre udskyder skolestart,” siger Lene Riberholdt, fuldmægtig i Danmarks Statistik.

2.900 af de i alt 47.800 nye folkeskoleelever i 2018 begyndte sent i skole.

Sen skolestart. Folkeskolen*

Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel på elevregisteret.
Anm.: Opgørelsen indeholder børn, der starter i normalklasser første gang – og altså ikke omgængere eller elever i specialklasser eller modtageklasser.
* Børn starter sent i skole, hvis de starter senere i skole end det kalenderår, de fylder seks år.

Få og stadig færre starter tidligt

Andelen, der begynder tidligt i skole, er faldet fra 1,5 pct. i 2009 til 0,7 pct. i 2018. Dermed er andelen med tidlig skolestart ligesom andelen, der starter sent, halveret, men altså fra et langt lavere niveau. Tre fjerdedele af eleverne, som begynder tidligt i skole, er piger.

Børn starter tidligt i skole, hvis de starter tidligere i skole end det kalenderår, de fylder seks år.

21 elever i en folkeskoleklasse

I 2018 var klassekvotienten i 0. klasse 21,0 i folkeskolen. Det er mere end i 2009, men mindre end i 2012. I alle årene siden 2009 har kvotienten været højere i folkeskolen end på fri- og privatskoler, hvor klassekvotienten i 2018 var 17,4. Også på fri- og privatskoler var klassekvotienten højere i 2018 end i 2009.

Klassekvotient i 0. klasse

Kilde: Danmarks Statistik, https://statistikbanken.dk/KVOTIEN
Anm.: Opgørelsen dækker årgangsfordelte normalklasser. Læs mere om beregningen af klassekvotienter i dette notat.

Få kommuner har over 24 elever i 0. klasserne i gennemsnit

I 2018 var klassekvotienten i folkeskolen højest i Morsø, Vallensbæk, Frederiksberg og Egedal kommuner. I disse kommuner var kvotienten over 24 elever. Klassekvotienten var lavest i Stevns, Frederikshavn og Læsø kommuner, hvor der højest gik 14 børn i gennemsnit i hver 0. klasse. Klassekvotienterne på et enkelt klassetrin varierer meget mellem årene i nogle kommuner. I langt de flest kommuner (62) var klassekvotienten mellem 19 og 23 i 2018.

Kommunernes klassekvotienter i 0. klasseKilde: Danmarks Statistik, https://statistikbanken.dk/KVOTIEN
Anm.: Opgørelsen dækker årgangsfordelte normalklasser. Læs mere om beregningen af klassekvotienter i dette notat

Har du spørgsmål til tallene i denne artikel, er du velkommen til at kontakte Lene Riberholdt, fuldmægtig, Danmarks Statistik, på lri@dst.dk eller 39 17 31 85.

Nøgleord

Kontakter

Lene Riberholdt, fuldmægtig, Danmarks Statistik, lri@dst.dk eller 39 17 31 85.

Links

Information om Danmarks Statistik

Danmarks Statistik
Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

39 17 39 17http://www.dst.dk

Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund.

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum