Egedal Kommune

Færre omgørelser på børnesocialområdet

Del

Opgørelse over omgørelsesprocenter på børnesocialområdet viser en positiv forandring til gavn for familierne efter en indsats, som medarbejderne kan være stolte af. Der er dog stadig plads til forbedringer.

Egedal Kommune glæder sig over, at der efter udsendelse af Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet 2021 er tydelige forbedringer at se i forhold til sidste års opgørelse på børnesocialområdet.

- Det betyder, at vi er på vej i den rigtige retning. Vi skal naturligvis arbejde på at opnå så lav en omgørelsesprocent som muligt, og derfor skal det gode arbejde på området fastholdes. Fokus vil fortsat være på, at alle borgere føler sig mødt, og dermed også på færre ankesager og en endnu lavere omgørelsesprocent, siger Søren Trier Høisgaard, Velfærdsdirektør i Egedal Kommune.

Plads til forbedringer

Der er stadig plads til forbedringer, som også forventes efter iværksættelse af nye initiativer. Det positive skifte, som ses på børneområdet ses desværre endnu ikke på voksenområdet. Her er der sket en stigning i omgørelsesprocenten, om end antallet af sager er det samme som sidste år.

- Jeg glædes over, at der er sket et fald i omgjorte sager på børnehandicapområdet. Vi ønsker naturligvis at nå dertil, hvor markant færre borgere føler anledning til at klage – og det på alle socialområder. Derfor er det også beklageligt, at vi ikke har formået at nedbringe omgørelsesprocenten på området for voksenhandicap, men det ved jeg, at administrationen arbejder kontinuerligt på at forbedre, og i udvalget er vi opmærksomme på det, siger Henriette Thirup-Bielefeldt, Formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Hvad siger tallene?

Egedal Kommune påpeger, at det dog er vigtigt at se på, hvad tallene dækker over. Egedal er samlet set gået fra 148 afgørelser på hele socialområdet, dvs. både børn og voksne, i 2020 til 109 sager i 2021. Hvilket gør, at der både er sket et samlet fald i antal sager og i procent (39 % i 2020 og 32 % i 2021).

- Selvom man naturligvis kan sige, at én sag er en sag for meget, så har vi kun haft 12 sager på området for voksenhandicap i 2021. Der ligger altid en stor opgave for os i at inddrage og møde borgeren, så vi sikrer os en god proces, men det skal vi blive endnu bedre til. For at blive mere tydelige og forståelige er der udarbejdet nye afgørelsesskabeloner i et mere borgerrettet sprog, siger Tine Vesterby Sørensen, Centerchef for Center for Myndighed og Social Service.

Invitation til dialogmøde d. 8. september

Dialogmøde om handicapområdet i Egedal Kommune
Egedal Kommune inviterer til dialogmøde d. 8. september kl. 17-19 2022
Det foregår i Byrådssalen på Egedal Rådhus, og tilmeldingsfristen er d. 29.8 kl. 17.
Formålet med mødet er at fastholde den gode dialog for sikre en fortsat forbedring af området. Egedal Kommune håber på input til steder, hvor procedurer og tilgange måske kan forbedres eller gribes anderledes an.

Egedal Kommunes nye Handicappolitik

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har vedtaget at sende udkast til ny Handicappolitik i offentlig høring i 4 uger i perioden 16. august - 13. september 2022.

Egedal Kommune har i samarbejde med Handicaprådet, Seniorrådet og Bedre Psykiatri udarbejdet en ny Handicappolitik ”handicappolitik er for alle”.

Udarbejdelse af den nye Handicappolitik er i høj grad båret af dialog, inddragelse og samarbejde. Som en naturlige forlængelse heraf sendes Handicappolitikken i offentlig høring.

Læs om Egedal Kommunes nye handicappolitik

Høringssvar kan sendes til socialservice@egekom.dk senest den 13. september 2022.

- - - - - - - -

Egedal Kommune har deltaget i et Taskforce-samarbejde med Socialstyrelsen og Ankestyrelsen om sagsbehandlingen på børnehandicapområdet, hvilket har sikret en ensartet og systematisk anvendelse af metoder og værktøjer samt et fælles fagligt grundlag i sagsbehandlingen. 
Administrationen er opmærksom på, at der fortsat skal arbejdes målrettet med de ovenstående udfordringer, som ligeledes er adresseret i Handleplanen på handicapområdet 2021-2022. Tiltagene omfatter bl.a. en styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen og tilgangen til borgerne. Selvom der på børneområdet ses en positiv udvikling og for voksenområdet er tiltag sat i gang (effekten er dog ikke slået igennem i data fra 2021), skal der forsat arbejdes med kvalitetskontrol af afgørelser både fra ledelsens og fra juridisk hold samt styrkelse af de juridiske kompetencer hos rådgiverne. På baggrund af dialogmøder afholdt i 2021 er der udarbejdet en handleplan på området.
 

Kontakter

Billeder

Links

Information om Egedal Kommune

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

7259 6000https://www.egedalkommune.dk/

Egedal er en kommune i bevægelse med plads til begejstring. Vi ligger der, hvor storbyen holder op og landet begynder. Med 4 S-togs-stationer i kommunen er du midt i naturen og tæt på hovedstaden, der kun ligger en halv time herfra. Vi vil yde god service for Egedals borgere. Alle skal have en god og velfungerende hverdag, hvor vi, med udgangspunkt i fællesskaber, udvikler de styrker og kvaliteter, der allerede kendetegner Egedal. Læs mere om os på EgedalKommune.dk

Følg pressemeddelelser fra Egedal Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Egedal Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum