AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Færre fattige børn i året op til coronakrisen

Del

59.700 børn levede under fattigdomsgrænsen i 2019, viser analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Dermed faldt antallet af fattige børn for andet år i træk. Tallet dækker over store kommunale forskelle.

ULIGHED

I 2019 kom færre børn fra familier under fattigdomsgrænsen sammenlignet med året før. Der var 59.700 fattige børn, hvilket er 1.500 færre end i 2018. Det svarer til, at hvert 20. barn under 18 år levede i fattigdom i Danmark.

Tallene fremgår af ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som benytter Danmarks Statistiks indikator for relativ fattigdom.

Udviklingen sker efter en periode, hvor antallet af fattige børn steg fra 43.400 i 2015 til 64.500 i 2017.

”Efter nogle år med en kraftig stigning i antallet af børn under fattigdomsgrænsen, er det godt, at vi nu ser en faldende tendens. Men der er altså stadig betydeligt flere fattige børn end for fire-fem år siden. Det bør vi tage alvorligt,” siger Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og tilføjer:

”Inden armene ryger alt for langt op over hovedet, er der grund til at se på coronakrisen med bekymring. Det er først og fremmest de ufaglærte og personer med svag tilknytning til arbejdsmarkedet, der er blevet ramt af arbejdsløshed, og det kan godt betyde, at den positive udvikling får et knæk i 2020.”

Fra august 2019 indførte regeringen og støttepartierne et midlertidigt børnetilskud. En beregning fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viste, at tilskuddet ville løfte tusindvis af børn ramt af kontanthjælpsloftet og integrationsydelse over fattigdomsgrænsen.

”Vi ved, at det midlertidige børnetilskud har haft en positiv effekt på antallet af fattige børn. Og det viser jo, at man kan gøre noget ved udviklingen fra politisk side,” siger AE-direktør Lars Andersen, der understreger, at man især bør tænke langsigtet i kampen mod fattigdom.

”Det centrale er, at vi er villige til at investere i de udsatte børn gennem styrkede dagtilbud og folkeskoler, så der er tid og rum til at give ekstra støtte til de børn, der har behov for det. Det er det, der rykker noget på den lange bane,” siger han.

Antal fattige børn fra 2015 til 2019

2019

59.700

2018

61.200

2017

64.500

2016

52.400

2015

43.400

Analysen viser, at i alt cirka 248.000 personer var relativt fattige i 2019. Det var et fald fra cirka 250.000 i 2018.

Store kommunale forskelle: Der er langt fra Brøndby til Dragør

Det er særligt i egne som Sønderjylland, Vestsjælland, Sydsjælland, Lolland, Falster og på Københavns Vestegn, at relativt mange børn lever under fattigdomsgrænsen. Her er det seks til ti procent af alle børn under 18 år, hvis familie lever under fattigdomsgrænsen.

Værst står det til i Brøndby Kommune, hvor andelen er steget, så hvert 10. barn lever under fattigdomsgrænsen.

I de områder af Danmark, hvor andelen af fattige børn er lavest, er det mellem to og fire procent af børnene, der lever under fattigdomsgrænsen. Det drejer sig om en række kommuner i det midt- og østjyske samt omkring Hovedstadsområdet.

Den laveste andel af fattige børn findes i Dragør Kommune med 2,2 procent efterfulgt af Allerød, Skanderborg, Gentofte, Egedal, Roskilde og Solrød.

I Lolland Kommune og Langeland Kommune er andelen af fattige børn faldet til under 10 procent. Faktisk har Langeland Kommune set et fald i andelen af relativt fattige børn på hele 2,1 procentpoint.

Se interaktivt kort og hent analyse her 

Definition af fattigdomsgrænse

  • Man er fattig, hvis man i løbet af ét år har en indkomst, som er under halvdelen af medianindkomsten, og samtidig ikke har en formue i starten af året på mere end halvdelen af medianindkomsten.
  • Definitionen af relativ fattigdom er udviklet af Danmarks Statistik som opfølgning på FN’s bæredygtighedsmål (SDG-mål nr. 1) om at reducere fattigdommen. Målet er en videreudvikling af den officielle fattigdomsgrænse, der blev vedtaget i 2013 på baggrund af anbefalinger fra ekspertudvalget om fattigdom og senere afskaffet af Venstre-regeringen i 2015.
  • Hvis familiens hovedforsørger (den der tjener mest) er studerende og ikke har været fuldtidsbeskæftiget mere end halvdelen af året, kan man dog ikke blive kategoriseret som fattig. Heller ikke børn, der flytter hjemmefra, kan blive kategoriseret som fattige, hvis mindst én af deres forældre ikke er fattig.
  • Medianindkomsten er den midterste indkomst i indkomstfordelingen. Det vil sige, at der er nøjagtigt 50 procent, der har en indkomst, der er højere end medianindkomsten, og nøjagtig 50 procent, der har en indkomst, der er lavere end medianindkomsten. Der benyttes den husstandsækvivalerede disponible indkomst. Det vil sige indkomsten efter skat korrigeret for stordriftsfordele i familier med flere familiemedlemmer.
  • Hvornår en familie konkret vil ryge under fattigdomsgrænsen, afhænger af familietypen. For en enlig person er fattigdomsgrænsen på 126.900 kroner efter skat om året eller 10.600 kroner om måneden. Det er opgjort efter skat og skal dække alle udgifter til for eksempel bolig, mad, forsikringer, tøj, medicin, transport, reparationer, fritid og så videre.

Fattigdomsgrænsen for forskellige familietyper (2020-priser)

Antal personer i familien

Grænse pr. familie pr. år (kr.)

Grænse pr. person pr. år (kr.)

Grænse pr. person pr. måned (kr.)

1 voksen

126.900

126.900

10.600

1 voksen og 1 barn

165.000

82.500

6.900

1 voksen og 2 børn

203.100

67.700

5.600

1 voksen og 3 børn

241.100

60.300

5.000

2 voksne

190.400

95.200

7.900

2 voksne og 1 barn

228.400

76.100

6.300

2 voksne og 2 børn

266.500

66.600

5.600

2 voksne og 3 børn

304.600

60.900

5.100

3 voksne*

253.800

84.600

7.100

4 voksne*

317.300

79.300

6.600

Børn er her defineret som under 15 år. Hjemmeboende børn på 15 år og derover tælles som voksne. *) 3 eller 4 voksne kan for eksempel være en familie med 2 forældre og 1 eller 2 hjemmeboende børn på 15 år og derover.

Kontakter

Billeder

Information om AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Reventlowsgade 14, 1. sal
1651 København V

3355 7710https://www.ae.dk/

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er en økonomisk-politisk tænketank og et samfundsøkonomisk analyseinstitut, der arbejder for at fremme den sociale retfærdighed i Danmark. AE’s overordnede formål er at udarbejde og formidle samfunds- og erhvervsøkonomisk viden samt løsningsideer til gavn for lønmodtagerne og for at fremme den sociale retfærdighed.

Følg pressemeddelelser fra AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum