Danmarks Statistik

Færre anlægsudgifter til administrativ organisation

Del

Fra 2007 til 2017 er andelen af kommunernes anlægsudgifter til administrativ organisation faldet fra 10,7 pct. til 4,4 pct. I samme periode er andelen til transport og infrastruktur steget fra 13,0 pct. til 26,1 pct. Tallene dækker over store forskelle mellem kommunerne.

Kommunernes anlægsudgifter har, omregnet til 2017-priser, ligget nogenlunde stabilt mellem 18,5 mia. kr. og 20,9 mia. kr. siden 2007. Men fordelingen af udgifterne har ændret sig siden de nuværende kommuner så dagens lys i 2007. Således er andelen af udgifterne, der går til administrativ organisation, som fx er administrationsbygninger, kommunalbestyrelsens sekretariat og borgmesterkontor, mere end halveret fra 10,7 pct. i 2007 til 4,4 pct. i 2017. Omvendt er andelen af udgifter, der går til transport og infrastruktur fordoblet fra 13,0 pct. til 26,1 pct. Også udgifterne til folkeskolerne er steget fra omkring 15 pct. i 2007 og 2008 til omkring 20 pct. i årene fra 2009 til 2017.

”Regeringen og KL indgår årligt aftaler om kommunernes økonomi med en anlægsramme for kommunernes samlede anlægsudgifter. Opdelingen af anlægsudgifterne på områder viser, at kommunernes prioritering af forskellige anlægsområder har ændret sig siden 2007,” siger Kevin Vejrup, fuldmægtig i Danmarks Statistik.

Se anlægsudgifter fordelt på kommuner i dette regneark.

andele hele landet

Kilde: Beregninger på baggrund af Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/REGK11  og http://statistikbanken.dk/REGK31
Anm.: Andelene i figuren summerer ikke til 100 pct., da en række udgifter ikke ligger under de fem udvalgte hovedområder. Resten af anlægsudgifterne gik til fx plejehjem, sundhedshuse og byfornyelse.

Om data i artiklen

Alle udgifterne er bruttoanlægsudgifter, som viser kommunens samlede ressourceforbrug, dvs. samlede udgifter uden at tage højde for, om udgifterne er dækket af indtægter. Anlægsudgifterne er eksklusiv forsyningsvirksomheder og ældreboliger. Udgifterne er opgjort i faste priser (2017-priser) og er beregnet på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets pris- og lønreguleringsindeks vedr. anlægsudgifter. Se mere på http://www.noegletal.dk/

Tallene skal tolkes med forbehold for, at opgørelsesmetoderne af regnskaberne kan variere både på tværs af kommuner og over tid, samt at der foretages løbende ændringer til kommunernes kontoplan. Se kommunernes kontoplan på https://budregn.oim.dk/budget-og-regnskabssystem-for-kommuner/.

Højeste anlægsudgifter på øer og i store byer

Generelt ligger de ti kommuner med de højeste anlægsudgifter pr. indbygger geografisk tæt på de store byer og i de små ø-kommuner. Udgifterne pr. indbygger pr. år var i 2007-2017 højest i Samsø (6.887 kr.), efterfulgt af Læsø (6.280 kr.), Gentofte (6.080 kr.) og København (5.495 kr.).

Anlægsudgifterne pr. indbygger er lavest i en række kommuner langt fra de største byer: Brønderslev (1.881 kr.), Bornholm (2.031 kr.), Guldborgsund (2.105 kr.), Jammerbugt (2.113 kr.). Dragør er den eneste kommune i Region Hovedstaden, der indgår blandt de ti kommuner med laveste anlægsudgifter pr. indbygger.

kort med kommunerne 

Kilde: Beregninger på baggrund af Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/REGK11  og http://statistikbanken.dk/REGK31

Ø-kommuner bruger mest på infrastruktur

I perioden 2007-2017 har ø-kommunerne Samsø, Læsø og Ærø brugt mere end dobbelt så meget pr. indbygger på transport og infrastruktur som de andre kommuner. Samsø har i gennemsnit brugt 4.775 kr. pr. indbygger om året i 2007 til 2017. Læsø og Ærø følger efter med henholdsvis 3.264 og 3.117 kr. pr. indbygger. København har med 1.454 kr. pr. indbygger brugt fjerdemest, men under halvdelen af de tre ø-kommuner. 

”Ø-kommunernes meget høje udgifter pr. indbygger til infrastruktur skyldes, at de alle har haft store anlægsudgifter til havne og færgedrift,” siger Kevin Vejrup.

infrastruktur

Kilde: Beregninger på baggrund af Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/REGK11  og http://statistikbanken.dk/REGK31

Høje udgifter til folkeskole i København og omegn

Anlægsudgifterne til folkeskoler var i perioden 2007-2017 højest i København og en række kommuner tæt på hovedstaden. Desuden havde Odder relativt høje anlægsudgifter til folkeskolen. København ligger med et gennemsnit på 22.944 kr. pr folkeskoleelev om året væsentligt over de andre kommuner, hvor Gentofte med 16.178 kr. pr. elev i folkeskolen om året havde de næsthøjeste anlægsudgifter.

”For Københavns vedkommende kan de høje anlægsudgifter til folkeskolen forklares med, at der siden 2007 har været et omfattende arbejde med renovering af kommunens skoler,” siger Kevin Vejrup.

Folkeskoler

Kilde: Beregninger på baggrund af Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/REGK11  og http://statistikbanken.dk/REGK31

Danmarks Statistik har opgjort anlægsudgifterne på kommunalniveau i 2007-2017 på de samme kategorier, som anlægsudgifterne er opdelt på øverst i artiklen. Du kan se tallene for kommunernes anlægsudgifter fra 2007 til 2017 i dette regneark.

Statistikken for kommunernes regnskaber kan findes her.

Kontakt Kevin Vejrup på 39 17 34 66 eller kev@dst.dk, hvis du har spørgsmål til artiklen.

Nøgleord

Kontakter

Kontakt Kevin Vejrup på 39 17 34 66 eller kev@dst.dk, hvis du har spørgsmål til artiklen.

Links

Information om Danmarks Statistik

Danmarks Statistik
Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

39 17 39 17http://www.dst.dk

Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund.

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Formidling af valgresultater til pressen16.5.2019 14:42:36 CESTPressemeddelelse

Danmarks Statistik udarbejder opgørelser af resultater fra valg til Folketinget, valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemninger. Resultaterne offentliggøres løbende på valgaftenen og i dagene derefter. Danmarks Statistik udarbejder resultatopgørelserne på vegne af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Danmarks Statistik vil i forbindelse med afholdelse af Europa-Parlamentsvalget 26. maj og folketingsvalget 5. juni 2019 tilbyde pressen adgang til resultaterne i elektronisk form. Danmarks Statistiks elektroniske resultatformidling gennemføres ved disse valg sådan, at data vil være tilgængelige i XML-format på Danmarks Statistiks hjemmeside http://www.dst.dk/valg/index.htm http://www.dst.dk/valg/index.htm Oversigtsdata fra de sidste valg kan allerede nu afhentes til test. Filer og tekniske specifikationer kan hentes på denne side: http://www.dst.dk/valg/xml.htm http://www.dst.dk/valg/xml.htm På valgaftenen formidles resultater på opstillingskredse, storkredse, landsdele og hele landet. På f

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum