Fængselsforbundet

Fængslerne er fyldt til bristepunktet

Del

Der sidder mange indsatte i fængsler og arresthuse i øjeblikket. Det såkaldte belæg ligger tæt på 100 procent. Flere steder bliver de indsatte nødt til at sidde to mand i cellerne.

Tillidsrepræsentant i Københavns Fængsler, David Jensen.
Tillidsrepræsentant i Københavns Fængsler, David Jensen.

Alt optaget og mere til. Sådan lyder meldingen fra stort set alle Kriminalforsorgens institutioner lige nu. Det bugner nemlig med indsatte, især når det kommer til varetægtsarrestanter.

I uge tre nåede den såkaldte kapacitetsudnyttelse op på 99,3 procent. Det viser Kriminalforsorgens nyeste oversigt over kapacitet og belæg.

Det tal skal ses i lyset af, at det fra politisk side er besluttet, at belægget maksimalt må komme op på 96 procent for fængslerne og 95 procent for arresthusene, hvis institutionerne skal kunne fungere optimalt.

Københavns Fængsler er en af de overfyldte institutioner. Fængslet er indrettet til 488 indsatte, men der sidder lige nu 529. Det betyder, at belægget ligger på 109 procent.

Ifølge Fængselsforbundets tillidsrepræsentant David Jensen har det store konsekvenser: "Jeg mener, man driver rovdrift på personalet. Det meste af vores tid går på at skaffe pladser ved dobbeltbelæg, hvor der sidder to indsatte i samme celle. Betjentene er meget pressede og vi forsøger at råbe ledelsen op, men jeg føler vi taler for døve øren. Det er heller ikke rimeligt overfor de indsatte," siger David Jensen.

Da fagbladet taler med ham, er han på vagt i vestfløjen på Vestre Fængsel. Her er der 13 celler med dobbeltbelæg. I 12 af dem sidder ikke-danske indsatte. Paradoksalt nok er det nemlig kun med hjælp fra de mange udenlandske indsatte, at kabalen med at rykke rundt på fangerne går op. Man kan nemlig ikke tvinge indsatte til at dele celle.

"De udenlandske indsatte er langt mere tilbøjelige til at dele celle med en landsmand, end etniske danskere er. Så det er på en måde rumænere, albanere, nigerianere og andre nationaliteter, der redder os," siger tillidsrepræsentanten.

Han så gerne, at den lukkede arrestafdeling i Horserød Fængsel genåbner. Den har stået tom siden det nye Storstrøm Fængsel på Falster åbnede i efteråret.

"Horserød er lige til at åbne, og rent økonomisk kan det bedre betale sig, end at vi render herinde og har dobbelt- og ekstravagter. Jeg synes, det er uforskammet, at man ikke gør mere," siger David Jensen.

"Vi kan ikke komme af med dem"
Et andet fængsel der er fyldt, er Renbæk Fængsel i Sønderjylland. Her er belægget 100,3 procent i den åbne del af fængslet. Overbelægget skaber ekstra arbejde i form af bytte-bytte-købmand med andre fængsler.

Det siger tillidsrepræsentant Bjarke Knudsen: "I det daglige bruger vi rigtig mange ressourcer på at skaffe pladser. Lige nu er besøgsrummet for eksempel i brug som celle," siger han.

Men det er ikke kun i de åbne fængsler, at der er problemer. Der er også store udfordringer med fleksibiliteten, når en indsat skal overflyttes til et lukket fængsel på grund af for eksempel indsmugling af alkohol, hvilket i øjeblikket er et problem i Renbæk Fængsel.

"Hvis en indsat drikker sig fuld i fængslet, vil vi normalt kunne flytte ham til et lukket fængsel fra dag til dag. Det kan vi ikke nu. Vi kan simpelthen ikke komme af med dem, og vi og ledelsen bruger uforholdsmæssig meget tid på at løse det," siger han.

Der mangler fængselsbetjente
Det store pres på fængslernes kapacitet kommer efter en årrække, hvor der har været bedre plads i Kriminalforsorgen. Antallet af indsatte er faldet siden 2013. Derfor har Kriminalforsorgen lukket en række institutioner midlertidigt. Det gælder blandt andet Kærshovedgård Fængsel, Vridsløselille Fængsel samt arresthusene i Nakskov, Nykøbing Faster, Tønder, Assens og Hjørring.

Tilsyneladende har lukningerne dog været lige hurtige nok, eftersom pladserne mangler nu.

Ifølge chef for Koncern Ressourcer i Direktoratet for Kriminalforsorgen, Jørgen Pedersen, har der været et meget højt varetægtsbelæg de sidste par måneder, som blandt andet skyldes større aktivitet i politiet. Han har dog ingen konkrete bud på, hvorfor belægget er steget voldsomt de seneste uger.

Han understreger, at der er fokus på problematikken: "Vi arbejder på det, og overvejer at genåbne noget af den lukkede kapacitet vi har. Desuden åbner Storstøm Fængsel gradvist for indsatte, og i nærmeste fremtid tager de 35 varetægtsfængslede bandeindsatte fra Vestre Fængsel," siger han, men vil ikke komme ind på konkrete planer for genåbninger.

Den altoverskyggende udfordring i forhold til overbelægget, er, ifølge Jørgen Pedersen, at der er for få fængselsbetjente.

"Problemet ved genåbninger her og nu ligger simpelthen i, at der mangler personale," siger han.

I den nye fire-årige aftale for Kriminalforsorgens økonomi er der afsat penge til at ansætte 250 nye fængselsbetjente. Der rekrutteres løbende, og seneste hold med nye betjente startede den 2. januar 2018.

Billeder

Tillidsrepræsentant i Københavns Fængsler, David Jensen.
Tillidsrepræsentant i Københavns Fængsler, David Jensen.
Download
Tillidsrepræsentant i Renbæk Fængsel, Bjarke Knudsen.
Tillidsrepræsentant i Renbæk Fængsel, Bjarke Knudsen.
Download

Information om Fængselsforbundet

Fængselsforbundet
Fængselsforbundet
Ramsingsvej 28A
2500 Valby

7255 9976http://faengselsforbundet.dk/

Fængselsforbundet har cirka 3.500 medlemmer og repræsenterer fængselsbetjente, værkmestre og uniformerede ledere i Kriminalforsorgen i Danmark, Grønland og på Færøerne. Desuden repræsenterer forbundet fiskerikontrollører i Fiskeristyrelsen samt tjenestemænd organiseret i FFT (Forbundet for Tjenestemænd). Vi er uafhængige af partipolitik og fokuserer alene på at forbedre vores medlemmers arbejdsliv.

Følg pressemeddelelser fra Fængselsforbundet

Skrive dig op her og du vil løbende modtage pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Fængselsforbundet

Fængselsbetjente får stjerner på skuldrene8.2.2018 12:01nyhed

Fremover bliver det nemmere at se, hvem der er menig fængselsbetjent, institutionschef eller endnu højere på strå i Kriminalforsorgen. Efter mange års ønske fra Fængselsforbundet får det uniformerede personale nemlig såkaldte distinktioner på skjorter og jakker, der tydeligt viser, hvor man er i hierarkiet. Formand for Fængselsforbundet, Kim Østerbye, glæder sig over, at medlemmerne snart får markeringer: "Vi er ansatte i staten, har magtbeføjelser og har klare kommandoveje. Derfor bør vi også – ligesom politi og brandvæsen – være tydeligt markeret over for borgerne." Basispersonalet i fængsler og arresthuse markeres med stjerner: Én stjerne som prøvebetjent, to som menig fængselsbetjent og tre stjerner på skuldrene til vagthavende fængselsbetjent. Og det stopper ikke med stjerner. Længere oppe i systemet får man enten kroner eller egeblade til at vise hvilket ansvar, der hviler på skuldrene sammen med distinktionen. Se hele oversigten over hierarkiet her. At skiftet til de synlige mar

Lad dig ikke lokke af ambulanceadvokater7.2.2018 10:10nyhed

Det er unødvendigt og risikabelt at benytte eksterne advokater, hvis man som medlem af Fængselsforbundet får en arbejdsskade. Forbundet dækker alle omkostninger i en eventuel sag, og har ekspertisen inden for området. I USA er fænomenet med ambulanceadvokater velkendt: En person, der er kommet til skade, tilbydes juridisk hjælp af en sagfører, der bogstavelig talt er fulgt efter ambulancen. Tilbuddet om assistance falder typisk mellem sygehusets parkering og skadestuen. Helt så farverigt optræder advokater i Danmark sjældent. Ikke desto mindre er der flere eksempler på, at medlemmer er blevet overtalt til at benytte jurister, der ikke har tilstrækkelig faglig indsigt i juraen omkring arbejdsskadesager. Og det har, ifølge René Larsen, der er forbundssekretær i Fængselsforbundet, kostet medlemmer dyrt i kroner og ører. "Et medlem fik erstatning igennem eksterne advokater, der tog ti procent i salær. Hvis han havde benyttet os, ville det have været gratis," siger han. Men det kan også vær

Flere ældre bag tremmer1.2.2018 08:13nyhed

En større del af de indsatte er over 60 år. De er ofte en gevinst på afdelingerne, siger fængselsbetjent i Sønder Omme Fængsel. Flere og flere indsatte har gråt hår. Siden 2004 er andelen af indsatte over 60 år steget fra 1,3 procent til 2,3 procent i 2016. Ifølge Tina Engelbrecht Ising, der er chef for Koncern Resocialisering i Direktoratet for Kriminalforsorgen er man opmærksomme på udviklingen. Der er dog ingen central indsats i forhold til fordeling eller håndtering af indsatte med længere livserfaring, og heller ingen særbehandling. ”Som udgangspunkt bliver indsatte over 60 år behandlet som alle andre indsatte, men det er klart, at en del resocialiseringstiltag ikke altid giver mening for denne gruppe.” De generelle sociale indsatser fra fængselsbetjente har dog også værdi for gruppen. ”Den almenmenneskelige kontakt med fængselsbetjente og andre uden for det kriminelle miljø er dog stadig vigtig, og på den måde er der selvfølgelig også en resocialiserende indsats for de ældre inds

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum