Fængselsforbundet

Fængselsbetjentes lønudvikling er stort set ikke-eksisterende

Del

Det er nærmest ikke til at spore en fremgang i reallønnen for fængselsbetjente. Derfor er lønstigninger, der kan mærkes hovedkrav ved vinterens overenskomstforhandlinger.

Det går langsomt med lønudviklingen for det uniformerede personale i fængsler og arresthuse. På seks år – fra 2011 til 2017 – er lønnen kun steget med syv procent, hvilket vil sige med lidt over en procent om året.

I sammen periode er priserne steget med knap seks procent. Det betyder, at fængselsbetjentenes realløn kun er steget med 1,3 procentpoint siden 2011.

At betjentenes lønudvikling halter er måske mindre vigtig, hvis lønnen til gengæld var høj.

Det er dog ikke tilfældet. Kriminalforsorgen er nemlig langt fra lønførende. Lønnen for en fængselsbetjent ligger på 25.846 kroner uden pension og særlige ydelser.

Andre tjenestemænd tjener mere. Det gælder for eksempel både politiassistenter, lærere og togførere.

Lønstigninger er hovedkrav
I næste uge indledes forhandlingerne om næste overenskomst. Fængselsforbundets hovedbestyrelsen har opstillet syv krav forud for forhandlingerne. Nummer 1 er mere i lønningsposen.

Seneste overenskomst bød på en lønstigning på 4,5 procent fordelt over tre år, hvilket lige netop sikrede reallønnen. Ifølge Fængselsforbundets formand skal der mere til.

“Det er på er tide at vores arbejdsgiver – hvilket vil sige staten – kommer til lommerne og finder penge til lønstigninger, der kan mærkes. Som for alle andre spiller lønnen også en rolle for fængselsbetjentene. Ikke mindst fordi vi faktisk halter efter sammenlignelige grupper,” siger Kim Østerbye.

Hovedrolle for rekruttering
I den netop indgåede flerårsaftale for Kriminalforsorgens økonomi er der afsat penge til at ansætte 250 nye fængselsbetjente. Kim Østerbye glæder sig over flere betjente, men peger på, at hvis løn er et af de parametre, som potentielle betjente kigger på, bliver den langsomme lønudvikling en stopklods for rekrutteringen.

“Det er klart, at vi kæmper om mange af de samme folk som for eksempel politiet, og der er der simpelthen mere løn at hente,” siger han og fortsætter: “Og en ting er at tiltrække nye folk. En anden er at fastholde dem, der allerede er i uniformen. Lønnen er nemlig en af de ting, der får folk til at overveje nyt job.”

En stor undersøgelsen blandt Fængselsforbundets medlemmer viste for nylig, at hver tredje betjente overvejer at skifte job. Den lave løn var en af de tungeste begrundelser.

Læs også: Hver tredje overvejer jobstop

Nøgleord

Kontakter

Forbundsformand Kim Østerbye 7255 9999

Billeder

Download
Fængselsbetjentes lønudvikling set i forhold til prisstigninger i samfundet. Blå linje er inflation. Rød linje er fængselsbetjentes lønudvikling. Forskellen over syv år er 1,3 procentpoint. Kilde: Lønoverblik.dk og Forbrugerprisindekset, Danmarks Statistik.
Fængselsbetjentes lønudvikling set i forhold til prisstigninger i samfundet. Blå linje er inflation. Rød linje er fængselsbetjentes lønudvikling. Forskellen over syv år er 1,3 procentpoint. Kilde: Lønoverblik.dk og Forbrugerprisindekset, Danmarks Statistik.
Download

Information om Fængselsforbundet

Fængselsforbundet
Fængselsforbundet
Ramsingsvej 28A
2500 Valby

7255 9976http://faengselsforbundet.dk/
Fængselsforbundet har cirka 3.500 medlemmer og repræsenterer fængselsbetjente, værkmestre og uniformerede ledere i Kriminalforsorgen i Danmark, Grønland og på Færøerne. Desuden repræsenterer forbundet fiskerikontrollører i Fiskeristyrelsen samt tjenestemænd organiseret i FFT (Forbundet for Tjenestemænd). Vi er uafhængige af partipolitik og fokuserer alene på at forbedre vores medlemmers arbejdsliv.

Følg pressemeddelelser fra Fængselsforbundet

Skrive dig op her og du vil løbende modtage pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Fængselsforbundet

Fængselsbetjente får stjerner på skuldrene8.2.2018 12:01nyhed

Fremover bliver det nemmere at se, hvem der er menig fængselsbetjent, institutionschef eller endnu højere på strå i Kriminalforsorgen. Efter mange års ønske fra Fængselsforbundet får det uniformerede personale nemlig såkaldte distinktioner på skjorter og jakker, der tydeligt viser, hvor man er i hierarkiet. Formand for Fængselsforbundet, Kim Østerbye, glæder sig over, at medlemmerne snart får markeringer: "Vi er ansatte i staten, har magtbeføjelser og har klare kommandoveje. Derfor bør vi også – ligesom politi og brandvæsen – være tydeligt markeret over for borgerne." Basispersonalet i fængsler og arresthuse markeres med stjerner: Én stjerne som prøvebetjent, to som menig fængselsbetjent og tre stjerner på skuldrene til vagthavende fængselsbetjent. Og det stopper ikke med stjerner. Længere oppe i systemet får man enten kroner eller egeblade til at vise hvilket ansvar, der hviler på skuldrene sammen med distinktionen. Se hele oversigten over hierarkiet her. At skiftet til de synlige mar

Lad dig ikke lokke af ambulanceadvokater7.2.2018 10:10nyhed

Det er unødvendigt og risikabelt at benytte eksterne advokater, hvis man som medlem af Fængselsforbundet får en arbejdsskade. Forbundet dækker alle omkostninger i en eventuel sag, og har ekspertisen inden for området. I USA er fænomenet med ambulanceadvokater velkendt: En person, der er kommet til skade, tilbydes juridisk hjælp af en sagfører, der bogstavelig talt er fulgt efter ambulancen. Tilbuddet om assistance falder typisk mellem sygehusets parkering og skadestuen. Helt så farverigt optræder advokater i Danmark sjældent. Ikke desto mindre er der flere eksempler på, at medlemmer er blevet overtalt til at benytte jurister, der ikke har tilstrækkelig faglig indsigt i juraen omkring arbejdsskadesager. Og det har, ifølge René Larsen, der er forbundssekretær i Fængselsforbundet, kostet medlemmer dyrt i kroner og ører. "Et medlem fik erstatning igennem eksterne advokater, der tog ti procent i salær. Hvis han havde benyttet os, ville det have været gratis," siger han. Men det kan også vær

Flere ældre bag tremmer1.2.2018 08:13nyhed

En større del af de indsatte er over 60 år. De er ofte en gevinst på afdelingerne, siger fængselsbetjent i Sønder Omme Fængsel. Flere og flere indsatte har gråt hår. Siden 2004 er andelen af indsatte over 60 år steget fra 1,3 procent til 2,3 procent i 2016. Ifølge Tina Engelbrecht Ising, der er chef for Koncern Resocialisering i Direktoratet for Kriminalforsorgen er man opmærksomme på udviklingen. Der er dog ingen central indsats i forhold til fordeling eller håndtering af indsatte med længere livserfaring, og heller ingen særbehandling. ”Som udgangspunkt bliver indsatte over 60 år behandlet som alle andre indsatte, men det er klart, at en del resocialiseringstiltag ikke altid giver mening for denne gruppe.” De generelle sociale indsatser fra fængselsbetjente har dog også værdi for gruppen. ”Den almenmenneskelige kontakt med fængselsbetjente og andre uden for det kriminelle miljø er dog stadig vigtig, og på den måde er der selvfølgelig også en resocialiserende indsats for de ældre inds

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum