exodraft a/s

exodraft lander et rekordresultat for 2020 og gennemfører et skifte på øverste ledelsesniveau

Del

Både CEO Jørgen Andersen og bestyrelsesformand Peter Hermansen overgår til nye roller i exodraft.

Afgående CEO og bestyrelsesformand rækker livsværket videre
Jørgen Andersen, som har stået i spidsen for exodraft siden etableringen i 2007, går på pension og overlader roret til Anders Haugaard pr. 1. august 2021. Anders Haugaard er 42 år, uddannet ingeniør og MBA og kommer senest fra en stilling som CEO for GSOL Energy, Svendborg og før den tid fra direktørstillinger i Broen og Clorius Control.

Jørgen Andersen afhænder i forbindelse med fratrædelsen ligeledes sin aktiepost på 25% i exodraft til moderselskabet PHX Holding A/S. Jørgen Andersen vil dog fortsat være tæt knyttet til exodraft, da han indtræder i bestyrelsen for exodraft koncernen.

exodraft har yderligere ansat Morten Kofod-Jensen pr. 1. november 2021 i en nyoprettet stilling som CFO. Morten Kofod-Jensen, 37 år, er uddannet cand.merc. og kommer fra en tilsvarende stilling som CFO ved Skako, Fåborg og tidligere som ledende revisor ved PWC, Odense.

Topledelsen vil således bestå at CEO/adm. direktør Anders Haugaard, CFO/økonomidirektør Morten Kofod-Jensen og CTO/teknisk direktør René Mulvad, som har været ansat i exodraft siden 2015. René Mulvad er 42 år og uddannet maskinmester.

Ny bestyrelsesformand på posten
Det er dog ikke kun på CEO niveau der skiftes ud. Bestyrelsesformand og ejer, Peter Hermansen overdrager formandsposten til Søren Østergaard Sørensen, tidligere mangeårig koncern salgsdirektør ved Grundfos. Søren Ø. Sørensen er formand/medlem af en række industrielle virksomheders bestyrelser og har været med i exodrafts bestyrelse de sidste 6 år. Peter Hermansen fortsætter i bestyrelsen, men nu som næstformand. Således forsætter Jørgen Andersen og Peter Hermansen deres godt 37 års parløb først i EXHAUSTO og derefter de sidste godt 14 år i exodraft koncernen, blot på et andet niveau.

Årsregnskab 2020

exodraft koncernen har netop aflagt det bedste årsregnskab nogensinde med en samlet koncernomsætning på DKK 139 mio. og et resultat på mere end DKK 10 mio. før skat.

exodraft koncernen beskæftiger samlet ca. 70 medarbejdere i ind- og udland.

Udtalelser:

Jørgen Andersen udtaler følgende: ”For halvandet år siden besluttede jeg at ville stoppe som CEO, når jeg fylder 61 år. Det sker her til september 2021 og jeg vil derfor i fremtiden fokusere på bestyrelsesarbejde og få mere frihed. Jeg er samtidigt stolt over at aflevere en virksomhed i topform, der netop er flyttet til et nyt hovedkvarter i Langeskov. Vi har fået sat et stærkt team og en ny strategi, som skal sikre at exodraft forbliver en vækstorienteret virksomhed med et innovativt produktprogram, som fortsat udvikles i takt med den grønne omstilling herunder et nyudviklet partikelfilter til brændeovne.

Ejer og afgående bestyrelsesformand Peter Hermansen udtaler: ”Jeg har meget at takke Jørgen Andersen for. Vi har i alle årene haft et fantastisk samarbejde og exodraft har under hans ledelse oplevet en markant vækst og stærk position på markedet. Jeg kan således med sindsro overdrage formandsposten til den erfarne Søren Østergaard Sørensen.”

Kontakter

Peter HermansenBestyrelsesformand

Tlf:4040 5533

Billeder

Information om exodraft a/s

exodraft a/s
C.F Tietgens Boulevard 41
5220 Odense SØ

http://www.exodraft.dk
exodraft er et dansk firma, der producerer og udvikler løsninger til partikelreduktion, skorstenstræk og varmegenvinding til forskellige industrier og private brugere over hele verden. Deres mission er at udvikle og markedsføre partikelfiltre, røgsugere og varmegenvindingssystemer af højest mulige kvalitet med henblik på at forbedre både menneskeliv og miljø. Deres løsninger bygger på mere end 60 års erfaring inden for skorstenstrækteknologi samt omfattende viden om forholdet mellem forbrænding og skorstenstræk.