home a/s

Ét sted går det tilbage for sommerhusmarkedet

Del

Østjylland: Færre ’unge’ seniorer bor i sommerhus hele året. Østjylland er den af de store 'sommerhuslandsdele', der er gået mest tilbage i procent siden toppen i 2018. Alle landsdele har oplevet tilbagegang i helårsbeboere i sommerhus

Færre seniorer bor hele året i sommerhus. Foto: Piet Simonsen
Færre seniorer bor hele året i sommerhus. Foto: Piet Simonsen

TENDENS: Strømmen tørrer ud - antallet af seniorer, der bor hele året i sommerhus, er faldet med 8 % siden toppen i 2018, viser nye tal

Mens sommerhussalget og -priserne slog alle rekorder i 2020, gik det tilbage på ét punkt for sommerhusmarkedet: Færre seniorer flyttede permanent til deres sommerhus.

Det viser en analyse, som ejendomsmæglerkæden Home har foretaget på baggrund af nye tal fra Danmarks Statistik.

Herunder og vedhæftet kan du se de 25 kommuner, hvor der bor flest i sommerhus hele året samt øvrige data (BEMÆRK - der er fire faner i Excel arket). 

 • Østjylland er gået mest tilbage opgjort i pct. - 13,5 % (hvis vi ser bort fra de tre ’små’ landsdele for helårsbeboelse i sommerhus - København by, omegn samt Bornholm)

 • Djursland er gået tilbage siden 2018. Både i Syddjurs (20 %) og Norddjurs (27 %) kommuner

 • Helårsbeboelse i sommerhus er også mindre udbredt i Aarhus (2 %) og Odder (17 %)

Siden toppen i 2018, hvor der var flest, der havde helårsadresse i sommerhuset, ca. 34.400 personer, er der nu ca. 8 % færre. En tilbagegang på i alt 2.800 borgere.
Fra 2020 til 2021 faldt helårsbeboere i sommerhus med 2,3 % til ca. 31.600 personer.

- Det er stik mod forventningerne og mod intentionerne om at få mere liv i sommerhusområderne uden for sæsonen, siger boligmarkedsanalytiker i Home Henrik Hauthorn Jensen.

Typisk er det efterlønnere og pensionister, der kan få tilladelse til at bo i sommerhuset hele året, da man skal være fyldt 60 år.

Blandt andet er der stor tilbagegang i gruppen af 60-69 årige, som rummer langt flest helårsbeboere af sommerhuse, viser Homes beregninger.

Siden 2018 er der ca. 2.400, svarende til 20 %, færre i denne aldersgruppe, der bor i sommerhuset hele året. Alene det seneste år er tilbagegangen på næsten 700 personer svarende til ca. 7 %.

Til gengæld er der lidt flere over 80 år, som bor i sommerhus i forhold til for et år siden, viser Homes beregning. 246 personer.

- Det er tydeligt, at strømmen af helårsbeboere til sommerhusområderne er tørret ud, men dem, der er flyttet ud i sommerhuset hele året, bliver boende, lige som flere af de nye, der kommer til også er ældre end tidligere, siger Henrik Hauthorn Jensen.

Ser man på antallet af sommerhuse, hvor ejerne har deres folkeregisteradresse, så toppede det også i 2018 med næsten 20.300. Det er nu faldet til 18.800 sommerhuse anvendt til helårsbeboelse ved indgangen til 2021. En tilbagegang på godt 7 %.

- Det understreger også, at interessen foreløbig ser ud til at have toppet, vurderer Homes boligmarkedsanalytiker.

Der er cirka 220.000 sommerhuse i Danmark, hvoraf det altså er færre end hver tiende, der benyttes til helårsbeboelse.


Ifølge Home er der flere FORKLARINGER på tilbagegangen i helårsbeboere i sommerhusområderne:

 • Seniorer glade for hvor de bor
  Strømmen af pensionister fra lejligheder og villakvarterer til sommerhusområderne er aftaget på trods af en større befolkning over 60 år. Det stigende antal seniorer taler ellers for, at flere skulle flytte helårsadressen til et sommerhus.

  Men en spørgeundersøgelse fra YouGov og Home har tidligere vist, at seniorerne hører til dem, der er mest glade for at bo, hvor de bor. De er blandt andet mere glade for deres naboer end befolkningen generelt.

  De har deres netværk, som de har opbygget gennem mange år og aktiviteterne i hverdagen og den by, de kender gennem mange år, som de ikke ønsker at opgive.
  Kilde: Home

 • Stigende pensionsalder bremser
  Danskerne bliver længere på arbejdsmarkedet.
  Den stigende pensions- og efterlønsalder samt det, at langt færre end tidligere blandt de 60-65 årige går på efterløn har også betydning for, hvor mange der flytter deres helårsadresse i sommerhus.
  Pensionsalderen er hævet fra 65 år til 66 år i 2020 og hæves i øvrigt gradvis til 67 år i 2022.

  Færre i 60’erne har altså mulighed for at bo i sommerhuset hele året, da det i de fleste tilfælde hænger sammen med, at man er fri af arbejdsmarkedet og ønsker at nyde sit otium.

  Vi lever altså længere og bliver længere tid på arbejdsmarkedet, så hvor man måske tidligere var i 60’erne, når man flyttede adresse til sommerhus hele året, er man nu i stedet i 70’erne.
  Kilde: Home
 • Dyrere sommerhuse
  Endnu en forklaring på udviklingen er kraftigt stigende sommerhuspriser i sommerhusområderne tæt på de store byer, som umiddelbart er mest oplagte til helårsbeboelse, lyder det fra Homes sommerhusmæglere.

  Mange steder er det langt billigere at købe et helårshus end et sommerhus, hvis man gerne vil bo tæt på stranden og vandet.

  Eks. på PRISFORSKELLE på sommerhuse og helårshuse fra sommerhusområder tæt på de store byer, marts 2021:
 Syddjurs kommune:  


Villa/Rækkehuse

Fritidsbolig

13.172 kr./m²

19.410 kr./m²

Gribskov kommune:

Villa/Rækkehuse

Fritidsbolig

18.547 kr./m²

32.637 kr./m²

 Odsherred kommune:

Villa/Rækkehuse

Fritidsbolig

10.628 kr./m²

21.997 kr./m²

Kilde: Home/Boligsiden


FAKTA1: Midlertidig OPBLOMSTRING efter regelændring

Home og Realkredit Danmark vurderer, at tilbagegangen blandt andet skyldes, at antallet af danskere med bopæl i sommerhuset toppede umiddelbart efter en ændring i planloven i sommeren 2017.

Planloven blev ændret, så det er muligt for pensionister at bo i sommerhus efter kun ét års ejerskab mod tidligere otte år. Det betød en stigning i helårsbeboelserne allerede samme år og især året efter, viser Homes beregninger på Danmarks Statistiks tal.

Men reduktionen i ejertiden på syv år udløste kun kortvarigt et opsparet ønske blandt de ældre sommerhusejere om at flytte i sommerhus hele året, vurderer Home.

Mens otte år for mange var en uoverskuelig periode med ’dobbelt husførelse’ og udgifter til to boliger, var ét år til at overse, så i forlængelse af de nye regler rykkede en del seniorer ud i sommerlandet hele året.
Kilde: Home


FAKTA2: Hvem må bo i sommerhus HELE året?

Du må bo i dit sommerhus i et sommerhusområde hele året, hvis du har ejet huset i 1 år og derudover tilhører en af disse grupper:

•                        Er berettiget til at modtage folkepension (typisk fra 65 år)

•                        Er pensionsmodtager, der er fyldt 60 år.

•                        Er førtidspensionist.

•                        Er efterlønsmodtager.

•                        Modtager fleksydelse.

En eventuel ægtefælle, samlever eller nært beslægtet må godt bo i sommerhuset sammen med dig, hvis du er pensionist.

Hvis du er pensionist og flytter fra sommerhuset, falder retten til at benytte det til helårsbeboelse bort både for dig og din ægtefælle/samlever.

Du kan sidenhen flytte tilbage i sommerhuset, hvis du fortsat opfylder betingelserne.

Hvis pensionisten, der har lov til at bo i sommerhuset hele året, dør, kan ægtefælle/samlever eller en nært beslægtet, der har boet sammen med pensionisten, fortsætte med at bo i sommerhuset.

En arving til sommerhuset overtager ikke samtidig retten til at bo i sommerhuset hele året.

Kilde: Home/Karnov

FAKTA3: Det bør du overveje INDEN du flytter permanent i sommerhus

 • Der er nogle ting, man bør overveje, inden man flytter permanent i sommerhus. Derfor er det en god idé at ’prøvebo’ sommerhuset i en periode om vinteren (så meget som det nu er tilladt ifølge Planloven).
 • Man vil sandsynligvis komme til at bo mere isoleret i sommerhusområdet om vinteren, og det kan give en helt anden fornemmelse af området, når der er mørkt og få naboer.
 • Overvej om en eventuel øget afstand til venner, familie samt fritidsaktiviteter generer for meget.
 • Vær også opmærksom på, at kloakforhold, vandtilførsel og afløb samt renovation måske ikke er beregnet til helårsbrug og derfor kan give udfordringer om vinteren. Det er heller ikke sikkert, der er snerydning i sommerhusområdet, og langt de fleste har heller ingen gadebelysning.
 • Der kan også være brug for at forbedre boligen, påpeger Home. For eksempel med bedre isolering, opvarmning og en opgradering af bad og køkken.
 • ’Prøvebo’ helst sommerhuset vinteren over - inden du sælger helårsboligen - for det er svært og dyrt at fortryde…

Kilde: Home, Realkredit Danmark og Ældresagen

TABEL: Udvikling i personer med BOPÆL i deres sommerhus

     

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Udvikling siden 2015

%

Udvikling seneste år

%

Udvikling siden toppen i 2018

%

Fritidshuse

Beboet af ejer

0-5 år

349

319

286

279

252

214

217

-132

-37,8

3

1,4

-62

-22,2

   

6-11 år

527

484

464

413

378

330

276

-251

-47,6

-54

-16,4

-137

-33,2

   

12-17 år

683

687

668

653

591

550

521

-162

-23,7

-29

-5,3

-132

-20,2

   

18-24 år

497

560

564

604

568

554

554

57

11,5

0

0,0

-50

-8,3

   

25-29 år

252

239

251

248

212

201

199

-53

-21,0

-2

-1,0

-49

-19,8

   

30-39 år

765

726

694

691

593

549

530

-235

-30,7

-19

-3,5

-161

-23,3

   

40-49 år

1959

1925

1834

1759

1534

1381

1295

-664

-33,9

-86

-6,2

-464

-26,4

   

50-59 år

3850

3894

3891

3945

3531

3441

3317

-533

-13,8

-124

-3,6

-628

-15,9

   

60-69 år

12236

12129

11741

11536

10497

9837

9163

-3073

-25,1

-674

-6,9

-2373

-20,6

   

70-79 år

9027

9859

10816

11804

12180

12338

12324

3297

36,5

-14

-0,1

520

4,4

   

80-89 år

1712

1889

2090

2278

2474

2718

2958

1246

72,8

240

8,8

680

29,9

   

90 år og derover

144

152

172

179

188

217

243

99

68,8

26

12,0

64

35,8

Kilde: Danmarks Statistik - beregning/ Home

   

32001

32863

33471

34389

32998

32330

31597

-404

-1,3

-733

-2,3

-2792

-8,1


FAKTA: TOP 25-kommuner sorteret efter, hvor der er flest som bor i sommerhus hele året:

Beliggenhed

2018

2021

Ændring

Ændring %

Gribskov

4305

3499

-806

-18,7

Odsherred

3227

2720

-507

-15,7

Halsnæs

2182

2204

22

1

Frederikssund

1994

2047

53

2,7

Kalundborg

1192

1300

108

9,1

Aalborg

1396

1247

-149

-10,7

Syddjurs

1495

1196

-299

-20

Guldborgsund

1214

1157

-57

-4,7

Lejre

1057

1105

48

4,5

Slagelse

1041

1102

61

5,9

Aarhus

930

911

-19

-2

Stevns

1026

874

-152

-14,8

Vordingborg

898

804

-94

-10,5

Holbæk

729

789

60

8,2

Næstved

546

552

6

1,1

Helsingør

635

542

-93

-14,6

Norddjurs

662

483

-179

-27

Frederikshavn

422

479

57

13,5

Jammerbugt

574

416

-158

-27,5

Varde

382

409

27

7,1

Hjørring

462

407

-55

-11,9

Ringkøbing-Skjern

359

381

22

6,1

Skive

361

369

8

2,2

Egedal

392

340

-52

-13,3

Odder

391

324

-67

-17,1

Kilde: Danmarks Statistik/beregning: Home

***

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Færre seniorer bor hele året i sommerhus. Foto: Piet Simonsen
Færre seniorer bor hele året i sommerhus. Foto: Piet Simonsen
Download

Vedhæftede filer

Information om home a/s

home a/s
home a/s
Søren Frichs Vej 36 F
8230 Åbyhøj

+45 86154300http://home.dk/

home-kæden - kort fortalt

home er ejendomsmæglerkæde for Danske Bank-koncernen og et 100 % ejet datterselskab af Realkredit Danmark.

Det er homes mission at være ejendomsmægler for alle, der flytter.
I home hjælper vi dig godt på plads i boliglivet.

 • home er landets mest kendte ejendomsmæglerkæde*
 • home blev stiftet den 1. august 1989
 • home omsætter årligt boliger for en værdi af 30-35 mia. kr.
 • home har over 900 ansatte
 • home er en franchise-kæde
 • home har ca. 120 franchisetagere
 • home har 181 home-butikker fordelt over hele landet**
 • homes ejendomsmæglere formidler også lejeboliger
 • home har særligt uddannede køberrådgivere
 • home har 4 servicecentre, hvor specialister klarer alt papirarbejdet i handlen.

Find nærmeste home-forretning her, eller ring på tlf. 8615 4300.


Kom godt hjem!

*  Kilde: Analyseinstituttet YouGov, brandtracking medio 2020.
** medio 2021.

Følg pressemeddelelser fra home a/s

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra home a/s

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum