Det Kongelige Teater

Et kongeligt teater med et skærpet fokus på kerneaktiviteterne

Del

På bagrund af den udmeldte fireårsaftale for Det Kongelige Teater har ledelsen på teatret igangsat organisationsændringer og besparelser.

Siden aftalen blev meldt ud, og det stod klart, at de varslede nedskæringer på kulturområdet stod ved magt, har bestyrelsen og ledelsen på teatret arbejdet på at forberede en fremtid inden for de nye økonomiske rammer.

Fokus har hele tiden været at sikre kunsten og dermed bevare så mange af teatrets kerneaktiviteter som overhovedet muligt. Med så massive besparelser i vente, har det været en vanskelig opgave. Det vil blive svært at undgå, at besparelserne kommer til at påvirke teatret mærkbart i de kommende år. 

Rent praktisk vil en række tiltag blive iværksat med det samme, mens andre vil blive indfaset over en periode og i dialog med medarbejdergrupper på tværs af teatret.

”Det Kongelige Teater kommer til at gennemgå betydelige forandringer for fortsat at kunne leve op til kravet om høj kunstnerisk kvalitet og betydeligt udbud af samme. Det engagement og den kæmpe indsats, medarbejderne på Det Kongelige Teater lægger for dagen, vil også være helt afgørende for fremtidens teater. Forandringer kræver meget af mennesker. Men uden forandringer kan der ikke skabes sammenhæng mellem økonomi og ambition.”
-Bestyrelsesformand Stine Bosse

De nye tiltag skal gennemføres over fire år, og allerede i 2016 vil det få konsekvenser for den nuværende organisering. Her følger de største områder for ændringer:

Nedlæggelse af Scenografisk værksted
Afståelse af lejemål på Refshaleøen og nedlæggelse af egen produktion af scenografi. Det er ledelsens vurdering, at Det Kongelige Teater kan mindske sine lokaleomkostninger betydeligt ved at afvikle sit produktionsværksted og få udliciteret fremtidige scenografiske produktioner til private aktører.

Bygningen på Refshaleøen, hvor Scenografisk værksted holder til, er gearet til langt flere produktioner, end teatret i dag producerer. Ledelsen har derfor gennem en længere periode undersøgt muligheden for at udvide produktionen til også at omfatte eksterne opgaver, men det har ikke i fornødent omfang vist sig muligt. At afvikle Scenografisk værksted har ikke været en let beslutning, da vi derved må sige farvel til højt specialiserede fagfolk, som gennem mange år har sikret fantastiske produktioner til vores forestillinger. Vi håber imidlertid, at vi gennem et tæt samspil med medarbejderne og nye fremtidige samarbejdspartnere kan medvirke til, at stillinger bevares, så medarbejdernes faglighed forbliver tilgængelig for dansk scenekunst.”
- Morten Hesseldahl, teaterchef

Det Kongelige Kapel
Ledelsen har besluttet, at det Det Kongelige Kapel skal efterses for at finde effektiviseringsmuligheder og besparelser. Det kan betyde mindre fast bemanding og færre af de mindre koncerter og kapelaktiviteter. Hvordan det konkret bliver udmøntet, kommer til at foregå i dialog med musikerne, og det vil i denne proces også blive afsøgt, om det er muligt at indgå andre og mere effektive aftaler på området.

Vi har et af verdens bedste teaterorkestre. Og det skal vi blive ved med at have. Men det er samtidig også en af de mest omkostningstunge aktiviteter på teatret. Det er en svær balancegang, men vi er overbeviste om, at vi ved effektivisering og fravalg af de mindre koncerter og kapelaktiviteter kan komme et godt stykke ad vejen.
- Morten Hesseldahl, teaterchef

Tilpasset administration
En række omstruktureringer på det administrative niveau vil blive gennemført. Afdelinger vil blive sammenlagt, funktioner nedlagt og opgaver omprioriteret.

Vi har forsøgt at skære opgaver fra og effektivisere, hvor det er muligt, under hensynstagen til vores overordnede strategi. Det betyder, at vi tilpasser vores administration til at kunne imødekomme de fremtidige opgaver bedst muligt.
- Morten Hesseldahl, teaterchef

Flere indtægter
Ud over de nævnte besparelser arbejder teatret på at forøge omfanget af egenindtægter, blandt andet gennem øget udlejning af lokaler og sale samt indtægter fra annoncesalg i teatrets medier.

”Det Kongelige Teater vil, trods nedskæringerne i rammeaftalen, fortsat være et ambitiøst og stærkt teater. En nationalscene, der kan og skal præge dansk kulturliv og sætte dagsorden for teateroplevelser i fremtiden.”
- Morten Hesseldahl, teaterchef

Kontakter

Information om Det Kongelige Teater

Det Kongelige Teater
Det Kongelige Teater
Postboks 2185
1017 København K

33 69 69 33http://kglteater.dk/

Følg pressemeddelelser fra Det Kongelige Teater

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Det Kongelige Teater

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum