Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Et godt match mellem lærling og virksomhed er alfa og omega i jagten på praktikpladser

Del

Lærlinge og virksomheder skal matches bedre, hvis det skal lykkes at skabe flere praktikpladser. En undersøgelse fra EVA peger på, at erhvervsskolernes praktikcentre kan spille en central rolle for at flere virksomheder tager lærlinge ind.

Den akutte mangel på praktikpladser er et centralt tema i trepartsforhandlingerne. Flere praktikpladser er en nemlig en forudsætning for, at unge på erhvervsuddannelserne kan færdiggøre deres uddannelse.

For knap tre år siden blev der oprettet praktikcentre på erhvervsskolerne. Det er centre, som arbejder på at finde praktikpladser til elever, der ikke selv har fundet en, og som tilbyder praksisnær oplæring i de praktikperioder, hvor eleverne ikke er i praktik i en virksomhed.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har undersøgt, hvordan det går med praktikcentrenes arbejde for at skaffe praktikpladser til de elever, der ikke har en. Evalueringen viser, at praktikcentrene har gode erfaringer med at sparke nogle af de lukkede døre ind til praktikvirksomheder, der ikke har elever.

I den periode, hvor praktikcentrene har eksisteret, er det lykkedes at indgå 2.733 aftaler i nye læresteder. Det svarer til 19 % af de uddannelsesaftaler, der er indgået med elever i praktikcentrene. Der er med andre ord gode erfaringer med at få flere virksomheder til at tage en lærling.

Evalueringen understreger, at noget af det vigtigste i det praktikpladsopsøgende arbejde er at sikre et godt match mellem lærlingen og den virksomhed, som tilbyder praktikpladsen. Det er vigtigt både for virksomhederne og for eleverne, at elevernes forudsætninger passer godt til virksomheden. Det kan fx være, at der er mange opgaver, som løses udendørs i al slags vejr, og det skal lærlingen være parat til. Eller der kan være en ung, som har et stort behov for at træne kundekontakt, og det skal der være mulighed for i virksomheden.

Hvis der ikke er et godt match mellem lærling og virksomhed, er der en øget risiko for, at eleven falder fra eller bliver opsagt. Et dårligt match kan også betyde, at virksomheden ikke en anden gang ønsker at tage lærling.

Et godt match kan skabes ved at de unge og virksomhederne mødes ansigt til ansigt og ser hinanden an. Det er ikke nok, at en praktikpladsopsøgende medarbejder fra erhvervsskolen ringer til virksomheden. De unge skal være gode til at vise, hvem de er, og hvad de kan. Og de skal være gode til at spørge ind og få et billede af arbejdsmiljøet i virksomheden. Det er nogle elever gode til, mens andre har brug for at træne det – og det kan praktikcenteret hjælpe dem med. Virksomhederne skal også have god og præcis information om, hvilket oplæringsansvar de påtager sig ved at have en lærling, og hvad det koster.

”Praktikcentrene kan være med til at skabe flere praktikpladser til de unge, fordi de både kender eleverne og virksomhederne. Men det kræver, at centrene har et strategisk fokus og i endnu højere grad prioriterer dette arbejde. Samtidig kan virksomhederne blive hurtigere og mere villige til at indgå uddannelsesaftaler. Vi hører fra skolerne at de ofte må tage kontakt rigtig mange gange inden der eventuelt er bid. Og det kræver voldsomt mange ressourcer,” siger chefkonsulent på EVA Pernille Hjermov.

Se undersøgelsen:

Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre

For flere oplysninger, kontakt presse- og kommunikationschef Trine Borg Harrild, tb@eva.dk, 4091 0021.

Kontakter

Information om Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Eva - Danmarks Evalueringsinstitut
Østbanegade 55, 3. sal
2100 København Ø

3555 0101http://www.eva.dk/
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gør uddannelser og dagtilbud bedre - gennem evalueringer, analyser og redskaber, som bidrager til at udvikle kvalitet. Vores viden bruges på alle niveauer - fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier.

Følg pressemeddelelser fra Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum