Danmarks Naturfredningsforening

Et af istidens mest markante landskaber fredes

Del

FREDNING: Dalene ved Resenbro i Silkeborg er blevet fredet. Det har Miljø- og Fødevareklagenævnet netop afgjort.

Øst for Silkeborg et stenkast fra Gudenåen ligger et landskab med dybe slugter, stejle skrænter og idylliske dale: Dalene ved Resenbro. Fredningen af dalene er en garant for, at det delvist skovklædte landskab nu forbliver naturskønt.

Fredningen vil beskytte det ca. 565 hektar store område imod at blive gennemskåret af nye veje, mere byggeri og tilplantninger, der vil påvirke den landskabelige oplevelse negativt. Samtidig får kommunen mulighed for at gennemføre naturpleje på naturarealerne og skal desuden etablere nye stier for offentligheden.

Det kuperede landskab ligger omkranset af veje, boliger og erhvervsområder så tæt på Silkeborg, at det naturligt ville blive opslugt af byen en dag, hvis ikke der blev gjort noget aktivt for at beskytte de store natur- og landskabsværdier.

Og netop planer om nye veje var baggrunden for, at Danmarks Naturfredningsforening rejste fredningssagen i 2013. I 2017 traf Fredningsnævnet for Midtjylland afgørelse om fredning, men denne blev anket til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som nu har afgjort sagen endeligt.

De næste generationer får nu også glæde af naturen
Naturen er trængt overalt. Byer, veje, sportsanlæg og andet breder sig ud i naturen her som mange andre steder. For at beskytte et af Danmarks smukkeste landskaber for eftertiden besluttede Danmarks Naturfredningsforening derfor at rejse fredningssagen for det sammenhængende bakkede istidslandskab.

Birgitte Bang Ingrisch, der er fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening, glæder sig over, at området fremover får den bedst mulige beskyttelse, og at de næste generationer nu også får glæde af naturen.

- Hvis vores efterkommere skal have samme muligheder for en rig natur i et fantastisk smukt landskab, som der er tale om her, så skal vi aktivt prioritere det - netop som det er sket her.

Unikt landskab med sjældne arter
Silkeborg ligger placeret i hjertet af et unikt landskab. Dybe slugter skærer sig ned i det højtliggende moræneplateau og er naturlige adgangsveje til Gudenåens brede ådal og grønne enge. Hvor terrænet har villet det, er åen omdannet til en række af store søer på sin vej ud i Randers Fjord.

- Det er et unikt område med sjældne arter, der er gået tabt mange andre steder i landet. Det fortæller Peder Størup, som er en af de lokale initiativtagere til fredningen.

Da området er så geologisk varieret og består af gammel skov på skrænterne, lysåbne områder, våde og tørre arealer og stejle skrænter, har livsgrundlaget været tilstede for en stor artsvariation med arter som blandt andre den kødende plante, soldug, svampen gul nøkketunge, moseperlemorsommerfugl, trehornet skarnbasse og den genindvandrede sortspætte. Peder Størup fortsætter:

- Presset på vores natur er desværre så stort i dag, at arterne forsvinder, hvis vi ikke aktivt gør noget for at beskytte og forbedre deres levesteder. Fredningen sætter en tyk streg under områdets kvaliteter og behovet for beskyttelse, og at det er et unikt område, der er grund til at være stolt af at bo i eller tæt på.

Fredningen forbedrer desuden muligheden for endnu mere natur ved, at kommunen får mulighed for at genoprette natur og sætte ind med målrettet naturpleje, mens lodsejere med gode naturgenopretningsprojekter kan få hjælp til at få sådanne gennemført. 

I kongens fodspor
Kulturhistorien tager fredningen også hånd om, og det vil være oplagt at besøge den historiske Adelsvej ved Resenbro, der blev brugt som hovedfærdselsåre af kongen, når han rejste mellem de kongelige borge og byer. Den er nu sikret på strækket og bliver gjort mere tilgængelig med en trampesti ud til Mørkdalvej.

Kontakter

Birgitte Bang Ingrisch, fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening, bbi@dn.dk, tlf. 61 69 18 22

Peder Størup, natur@storup.dk, tlf. 40534445

Information om Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø

39 17 40 00https://www.dn.dk/

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Naturfredningsforening

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Naturfredningsforening