Erhvervshus SjællandErhvervshus Sjælland

Erhvervsfyrtårn for fødevarer og biosolutions vil sætte Sjælland på verdenskortet

Del

Et nyt erhvervsfyrtårn inden for fødevarer og biosolutions ser nu dagens lys i region Sjælland. Dermed bliver verden beriget med et ’økosystem’ målrettet biosolutions, som vil tiltrække viden og investeringer fra hele verden.

Det stærke iværksættermiljø for virksomheder er skabt af en bred alliance af aktører og række parter og finansieres af en bevilling på 60,4 mio. kr. mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

’Om 10 år har fyrtårnet for Biosolutions skabt et verdenskendt regionalt økosystem, der bidrager til markant vækst og udvikling indenfor den danske fødevare- og bioressourceklynge. Samtidig bidrager fyrtårnet til den grønne omstilling frem mod en biobaseret og klimaneutral produktion på verdensplan’.

Sådan lyder ambitionen for det nye erhvervsfyrtårn Biosolutions Zealand, der netop har modtaget en bevilling fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Dermed kulminerer et stort forarbejde, som Erhvervshus Sjælland og erhvervsklyngen Food & Bio Cluster Denmark har stået for sammen med Knowledge Hub Zealand og en lang række partnere.

Sjælland og øerne er stærke på Food & Biosolutions

De to parter leder fyrtårnsprojektet, der bygger videre på en række af region Sjællands styrkepositioner, og som skal ses i sammenhæng med andre aktiviteter i regionen, fx etableringen af FermHub – et nyt iværksættermiljø målrettet virksomheder, der arbejder med fermenteringsteknologier.  

”Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions bliver til som en naturlig konsekvens af, at vi i region Sjælland gennem en årrække har set branchen blomstre op. Men vi har manglet et fikspunkt, der kan knytte aktører sammen både regionalt og nationalt men også til resten af verden. Det har vi fået nu, og vi har en forventning om, at fyrtårnet vil løfte en bred vifte af brancher i regionen”, siger Mads Váczy Kragh, direktør for Erhvervshus Sjælland.

Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions drives af en bred partnerkreds fra hele regionen og har et budget på 60,4 mio. kr. De fordeles over halvandet år til støtte for aktiviteter som fx investering i demonstrations-, opskalerings- og testfaciliteter, innovationssamarbejder mellem vidensaktører og virksomheder, en iværksætterindsats, aktiviteter der skal understøtte adgang til højt kvalificeret adgangskraft, samt aktiviteter, der skal understøtte synlighed og eksport.

Nye muligheder for bio-iværksættere og virksomheder

Danmarks nationale fødevare- og bioressourceklynge, Food & Bio Cluster Denmark, leder projektet sammen med Erhvervshus Sjælland. Food & Bio Cluster Denmark glæder sig samtidig over, at innovation får så fremtrædende en rolle i fyrtårnsprojektet og den unikke mulighed, projektet giver for at understøtte innovation, samarbejde og investeringer på bioressourceområdet.

”Vi hilser bevillingen meget velkommen og ser det som en markant offentlig satsning på et område, hvor det er relativt investeringstungt at komme i gang. Netop derfor er adgangen til åbne test- og udviklingsfaciliteter en afgørende faktor i den globale konkurrence om at tiltrække talentfulde iværksættere og investeringer i innovative virksomheder”. Det siger Lars Visbech Sørensen, direktør i Food & Bio Cluster Denmark.

”Bevillingen fra Erhvervsbestyrelsen er, sammen med de betydelige private investeringer, der heldigvis også sendes i retning af området, en afgørende faktor for evnen til at få viden til at flyde frit og ubesværet mellem virksomheder, videninstitutioner og uddannelsesinstitutioner. Gennem fyrtårnet for biosolutions og vores nyoprettede kontor i Region Sjælland vil vi i Food & Bio Cluster Denmark arbejde målrettet på at skabe såvel kontakter som konkrete samarbejder omkring udvikling”, siger han videre.

Fyrtårn vil styrke hele regionen

Fyrtårnsprojektet har stor betydning for hele regionen og potentiale for at skabe en spændende udvikling. Kommunerne i KKR Sjælland har stærkt fokus på at understøtte vækst og udvikling, så erhvervslivet får de bedst mulige betingelser for at skabe arbejdspladser. Formand for KKR Sjælland, borgmester Mikael Smed, Vordingborg Kommune udtaler:

”Det er stærkt, at vi i er lykkedes med at få et så stort og vigtigt projekt til vores region. Biosolutions er en styrke i det sjællandske erhvervsliv, som har store potentialer både på det store industrielle plan, i forhold til landbrugets produktion og i udviklingen af nye lokale fødevarer med øget bæredygtighed. Vi har i kommunerne arbejdet målrettet sammen med vores regionale samarbejdsparter om at få Food & Bio Cluster Denmark forankret i Sjælland. Det er lykkedes med et regionalt kontor i Slagelse – og nu får vi allerede et første konkret udbytte af deres tilstedeværelse”, siger Mikael Smed.

Fakta om Biosolutions Zealand

Biosolutions Zealand har epicenter på Sjælland og øerne og består af partnerskaber mellem små og store virksomheder i alle 17 kommuner, uddannelses- og vidensinstitutioner og nye og innovationsparate SMV’er og spin-outs/scaleups fra hele landet. Projektet er støttet af EU’s Regionalfond og Socialfond.

Erhvervshus Sjælland er ansøger og leder projektet, mens Food & Bio Cluster Denmark er co-lead og har en væsentlig rolle i gennemførsel af projektet. Knowledge Hub Zealand og Kalundborg Symbiose er medlemmer af styregruppen. Konsortiets advisory board har Food and Bio Cluster Denmark som formand. Videninstitutioner og virksomheder, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Landbrug og Fødevarer er øvrige deltagere.

Læs også Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses pressemeddelelse:

Testanlæg, udstyr og uddannelse: 60 mio. sætter gang i Sjællands vision om biosolutions i verdensklasse

Kontakt

Mads Váczy Kragh, direktør for Erhvervshus Sjælland, telefon 4199 9800.

Lars Visbech Sørensen, direktør for Food & Bio Cluster, telefon 4056 7128.

Mikael Smed, formand for KKR Sjælland og borgmester i Vordingborg Kommune, telefon 2278 3455.

Nøgleord

Kontakter

Information om Erhvervshus Sjælland

Erhvervshus Sjælland
Erhvervshus Sjælland
Fulbyvej 15
4180 Sorø

55 35 30 35https://ehsj.dk/

Erhvervshus Sjælland hjælper iværksættere og små og mellemstore virksomheder med uvildig, fortrolig og gratis sparring til, hvordan de kan udvikle og styrke deres forretning.

Erhvervshus Sjælland er et af seks erhvervshuse, der er sat i verden for regionalt at skabe erhvervsudvikling og derved understøtte den regionale vækst.

Læs mere om Erhvervshus Sjællands tilbud på www.ehsj.dk

Food & Bio Cluster Denmark er den landsdækkende klyngeorganisation for fødevarer og bioressourcer i Danmark. Vi er den samlende platform for innovation og vækst i klyngen – for danske og internationale virksomheder og videninstitutioner.

Læs mere på www.foodbiocluster.dk.

 

 

Følg pressemeddelelser fra Erhvervshus Sjælland

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Erhvervshus Sjælland

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum