Energistyrelsen

Energistyrelsen offentliggør den juridiske vurdering af automatisk ja-tak-ordning til fjernvarme

Del
Kammeradvokaten har foretaget en juridisk vurdering af en automatisk ja-tak-ordning for fjernvarme. Konklusionen er, at ordningen vil udgøre en restriktion af varernes frie bevægelighed, da fjernvarme er i konkurrence med andre VE-opvarmningskilder.

Da klimaaftalen om grøn strøm og varme af 25. juni 2022 blev indgået, blev det besluttet, at der skulle nedsættes en taskforce, der skulle undersøge mulighederne og konsekvenserne ved en automatisk ja-tak-ordning inden for rammerne af EU-retten og national lovgivning.

Ordningen indebærer, at bygningsejere automatisk bliver tilmeldt fjernvarme, medmindre de takker nej tak inden en nærmere angivet frist.

Vil være i strid med EU-retten

Energistyrelsen har derfor nedsat en intern faglig arbejdsgruppe, der på tværs af energi- og forsyningsområder har afdækket effekten af en potentiel automatisk ja-tak-ordning. På den baggrund har Kammeradvokaten udarbejdet en juridisk vurdering af ordningen. Vurderingen konkluderer, at en automatisk ja-tak-ordning, uagtet indførelse af en national lovhjemmel, ikke vil kunne udformes i overensstemmelse med EU-retten og reglerne om det frie marked. Vurdering rejser endvidere spørgsmål om, hvorvidt ordningen vil være i overensstemmelse med reglerne i markedsføringsloven og forbrugeraftaleloven.

Energistyrelsen har netop offentliggjort Kammeradvokatens vurdering og taskforcens afrapportering.

Læs Kammeradvokatens vurdering 

Læs taskforcens afrapportering

Hurtig udrulning af fjernvarme er en vigtig brik i omstillingen til grøn energi og udfasningen af naturgas. Derfor har regeringen netop nedsat en national energikrisestab (NEKST), hvor et af de første spor er farvel til gas i danske hjem. NEKST får bl.a. til opgave at kortlægge udfordringer og løsninger, der skal sætte tempo på udrulningen af fjernvarme og i den forbindelse vil resultaterne fra Kammeradvokatens juridiske vurdering blive inddraget.

Læs mere om NEKST og sporet om farvel til gas i danske hjem 

Andre initiativer til udrulning af fjernvarmen

  • Kommunerne har i 2022 gennemført en planlægningsindsats for varmen i kommunen og dermed for planerne for udrulning af fjernvarme samt andre opvarmningsmuligheder som eksempelvis en varmepumpe.

  • I 2023 skal kommunalbestyrelserne godkende de projektforslag, som følger op på kommunernes planlægningsindsats med henblik på, at fjernvarme udrulles inden 2028, dér hvor det giver mening.

  • Der er afsat i alt 1,172 mio. kr. i perioden 2021-2023 til Fjernvarmepuljen. Fjernvarmepuljen giver støtte til udrulning af fjernvarmenet i nye fjernvarmeområder, hvor der konverteres olie- og gasfyr.

  • Med afsæt i klimaaftale om grøn strøm og varme er Energistyrelsens endvidere ved at undersøge en række indsatser, som skal sætte skub på udfasningen af gas i de danske husholdninger.

Læs Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne af juni 2022

Læs om fjernvarmepuljen

Læs klimaaftale om grøn strøm og varme 

Kontakter

Information om Energistyrelsen

Energistyrelsen
Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

33 92 67 00https://ens.dk/

I Energistyrelsen gør vi en forskel hver dag. I Danmark og i lande verden over. Vores vision om at opnå et klimaneutralt samfund i vækst og balance er den største opgave, vi skal være med til at løse. Vi ved, at vi skal tænke ambitiøst, og vi ved, at vi skal tænke nyt. Vores mål er en klog, grøn omstilling, hvor Danmark går foran, og danske erfaringer anvendes globalt. Hvor grønne løsninger, sikker og effektiv forsyning og økonomi tænkes sammen.

Følg pressemeddelelser fra Energistyrelsen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Energistyrelsen

Energistyrelsens nyeste teknologikatalog skal understøtte analyser om fremtidens grønne transport26.5.2023 09:39:12 CEST | Pressemeddelelse

Energistyrelsen udgiver i dag for første gang et teknologikatalog om tung transport med fokus på lastbiler og busser. Det skal gøre det lettere at pege på de fremtidige muligheder for den tunge transport. Denne første udgave omhandler lastbiler og busser, der i fremtiden skal køre på alternativer til konventionel diesel. Kataloget indeholder derfor kapitler om henholdsvis diesel, el og brint. Senere vil andre transportmidler inden for skibsfart blive tilføjet.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum