Energinet

Energinet og GAZSYSTEM starter Open Season for Baltic Pipe

Del

En Baltic Pipe-forbindelse fra de norske gasfelter i Nordsøen over Danmark og Østersøen til Polen kan være en gevinst for alle parter, viser analyse. Udbudsrunde skal afklare, om økonomien hænger sammen.

Kortet viser, hvor der i givet fald skal laves nye transmissionsrør til at transportere de store mængder gas. Energinet vil nu tage kontakt til kommuner, der kan blive berørt, for at få input til, hvor en eventuel rørledning kan bedst og mest skånsomt kan placeres.
Kortet viser, hvor der i givet fald skal laves nye transmissionsrør til at transportere de store mængder gas. Energinet vil nu tage kontakt til kommuner, der kan blive berørt, for at få input til, hvor en eventuel rørledning kan bedst og mest skånsomt kan placeres.

Energinet og polske GAZ-SYSTEM sender 6. juni 2017 en mulig kommende gasrørledning fra de norske felter i Nordsøen over Danmark til Polen i Open Season.

Open Season  er en udbudsrunde, hvor selskaber i gasmarkedet kan byde ind og sikre sig kapacitet i Baltic Pipe. Buddene er forpligtende og skal afgøre, om efterspørgslen for at transportere gas frem og tilbage er tilstrækkelig stor, og der dermed er grundlag for at bygge forbindelsen.

Beslutningen er godkendt af Energinets bestyrelse.


- Økonomien skal hænge sammen. Vi skal have sikkerhed for investeringen. Kun hvis selskaber i gasmarkedet i Open Season-processen forpligter sig til at købe tilstrækkelig kapacitet i rørene i forbindelsens første 15 leveår, kan Baltic Pipe realiseres, siger Kim Andersen, bestyrelsesformand i Energinet.


Studie: En god ide
Energinet og det polske gastransmissionsselskab GAZ-SYSTEM S.A. fik i 2016 lavet et såkaldt feasibility studie. Resultatet viser, at Baltic Pipe-forbindelsen kan være en samfundsøkonomisk gevinst for både Danmark og Polen.

I Danmark vil forbindelsen kunne sikre lave og stabile gastariffer i årene fremover. I en tid hvor det danske gasforbrug generelt er faldende, og der langsomt bliver færre forbrugere til at dække omkostningerne til drift og vedligehold af gasnettet, kan Baltic Pipe tredoble gasflowet i de danske rør og medføre, at forbrugernes tariffer holdes i ro eller falder.
I Polen vil Baltic Pipe øge konkurrencen på gasmarkedet til glæde for forbrugerne.

Flere forsyningsveje
Derudover vil Baltic Pipe give flere forsyningsveje og dermed større forsyningssikkerhed – ikke bare i Danmark og Polen, men potentielt også i andre østeuropæiske lande og de baltiske lande samt i Sverige, der får al sin gas gennem Danmark.

- En Baltic Pipe-forbindelse kan for første gang direkte forbinde gassen i Nordsøen med forbrugere i Østeuropa, og samtidig gøre Danmark til et vigtigt knudepunkt. Grænseoverskridende forbindelser er vigtige for konkurrence og Europas fremtidige forsyning, og Baltic Pipe kan blive en gevinst, siger Kim Andersen men understreger, at projektet endelige fremtid først afgøres efter resultatet af Open Season-processen foreligger.

Hvad skal i givet fald bygges?
Baltic Pipe-projektet vil i givet fald kræve, at der laves en ny rørledning fra de eksisterende norske rør i Nordsøen til det eksisterende rørnet ved den danske vestkyst. Da gasmængderne vil stige markant, vil det kræve, at der laves endnu et rør fra gasknudepunktet Egtved over Lillebælt og Fyn. Herfra kan gassen løbe i de eksisterende rør under Storebælt. På Sjælland skal der også laves en ny rørledning, ligesom der skal lægges et rør i Østersøen til Polen og laves nye gasanlæg i Polen.
På land graves rørledningen over en meter ned i jorden, i vandet lægges rørene ned i havbunden, så de er beskyttet.


Der vil også blive brug for en stor kompressorstation, sandsynligvis på Sydsjælland, så de store mængder gas kan sættes under tryk og sendes rundt i rørsystemet.
Det er endnu ikke besluttet, hvor en eventuel rørledning og kompressorstation kan placeres.
Energinet.dk lavede i 2013 en lignede rørledning fra Egtved til den dansk-tyske grænse.

Lodsejere og lokalbefolkning vil blive inddraget
Energinet vil nu tage kontakt til kommuner og andre myndigheder for at indlede en dialog om, hvor en eventuel gasrørledning kan graves ned.
Hvis det bliver besluttet at lave Baltic Pipe, vil lodsejere og lokalbefolkninger også blive kontaktet og inddraget.

Nøgleord

Kontakter

Pressechef Jesper Nørskov Rasmussen, jnr@energinet.dk, mobil 23 33 85 75

Billeder

Kortet viser, hvor der i givet fald skal laves nye transmissionsrør til at transportere de store mængder gas. Energinet vil nu tage kontakt til kommuner, der kan blive berørt, for at få input til, hvor en eventuel rørledning kan bedst og mest skånsomt kan placeres.
Kortet viser, hvor der i givet fald skal laves nye transmissionsrør til at transportere de store mængder gas. Energinet vil nu tage kontakt til kommuner, der kan blive berørt, for at få input til, hvor en eventuel rørledning kan bedst og mest skånsomt kan placeres.
Download

Information om Energinet

Energinet
Energinet
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia

70 10 22 44http://www.energinet.dk/

Vi varetager samfundets interesser og ejer energiens "motorveje". Vi har ansvaret for at forsyne Danmark med el og gas, skabe fair konkurrence og fremme klimavenlige energiløsninger.

Følg pressemeddelelser fra Energinet

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Energinet

Elforbrugere skal kunne swipe sig til grøn omstilling14.3.2018 11:21pressemeddelelse

En af nøglerne til en effektiv grøn omstilling er fleksibelt forbrug – elforbrugerne skal kunne sælge strøm fra elbilens batteri til nettet eller vente med at lade varmepumpen køre, til det bedst kan betale sig. Det kræver data og helt nye forretningsmodeller. Danske Energinet og estiske Elering går forrest og vil i et pilotprojekt afprøve ny teknologi, så forbrugerne simpelt og sikkert kan give aktører i elmarkedet adgang til data om deres strømforbrug.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum