Energinet

Energinet har indgået betinget aftale om et salg af Evida til Finansministeriet

Del

Energinet har indgået en aftale med Finansministeriet om et salg af det danske gasdistributionsnet. Aftalen er bl.a. under forbehold for godkendelse fra Folketingets Finansudvalg. Dermed vil Energinet forventeligt afslutte den rejse, der begyndte, da Energinet på statens vegne i 2016 opkøbte først daværende DONG Energys gasdistributionsnet og siden de to andre store gasdistributionsselskaber i Danmark og konsoliderede dem i et fælles selskab, Evida.

Energinet har indgået en aftale med Finansministeriet om et salg af datterselskabet Evida. Aftalen er bl.a. under forbehold for godkendelse fra Folketingets Finansudvalg.
 
Den 1.december 2020 forventes Evida, der har ca. 440 medarbejdere, ejer ca. 20.000 km nedgravede gasrør og forsyner over 400.000 husstande og virksomheder, derfor at få ny ejer, men aktiviteterne fortsætter som hidtil, og forbrugerne vil ikke mærke noget til ændringerne.
 
Med det forventede salg vil Energinet afslutte den rejse, som begyndte i 2015, da Energinet blev bedt om på statens vegne at indlede opkøb af det daværende DONG Energys gasdistributionsselskab og siden opkøbe NGF Nature Energys gasnet og HMN’s gasnet og konsolidere de tre store danske gasdistributionsselskaber i en enhedsorganisation.
 
Flot og tilfredsstillende udvikling
Evida er i forbindelse med indgåelse af aftalen værdiansat til 4,2 milliarder kroner på gældfri basis. Salgsværdien er opgjort efter samme principper, som da Energinet overtog de tre selskaber, og udgør sammen med den løbende indtjening i Energinets ejerperiode en tilfredsstillende forrentning af den indskudte kapital.
 
I Energinets ejertid har Evida-selskaberne leveret en flot og tilfredsstillende udvikling som omfatter både de drifts- og markedsmæssige tiltag såvel som de finansielle resultater. Inden overdragelsen har Evida opsparet et likviditetsberedskab på lige godt 700 millioner kroner, der står klar til at understøtte nye investeringer i biogasudbygninger og den fortsatte udvikling af gasnettet til fremtidens grønne omstilling.
 
Bestyrelsesformand: Stærkt selskab gives videre
- Vi er stolte over, at vi giver et stærkt selskab videre til de nye ejere. Det har været nogle begivenhedsrige år med opkøb af først et, siden to og tre selskaber, og sidste år dannelsen af en fælles organisation, Evida. Medarbejderne har ydet en stor og dygtig indsats for både at passe godt på de 20.000 km nedgravede gasrør og over 400.000 forbrugere og sammensmelte de tre selskaber i en ny fælles, effektiv organisation, siger Mogens Lykketoft, bestyrelsesformand i Energinet.
 
Efter underskrift af alle aftaler vil overdragelsen blive anmeldt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og der vil blive anmodet om godkendelse fra Folketingets Finansudvalg. Når den forventede godkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foreligger, og såfremt Folketingets Finansudvalg kan godkende handlen, overdrages Energinets aktier til Finansministeriet.
 
Baggrund for opkøb
Naturgasnettet er en del af Danmarks kritiske infrastruktur. Derfor blev Energinet i 2015 bedt om at købe DONG Energys naturgasinfrastrukturselskab i forbindelse med det politisk ønske om at børsnotere DONG Energy. Opkøbet skete i 2016.
 
I efteråret 2016 vedtog den daværende regering en ny forsyningsstrategi. Strategien indeholdt blandt andet en beslutning om, at den danske gasdistribution skulle samles i ét fælles statsligt selskab.

I april 2019 overtog Energinet ejerskabet af HMN GasNet, som også var et kommunalt ejet selskab, og derfra blev det samlede ejerskab af gasnettet samlet under Energinet. Ultimo december 2019 overtog Energinet også Aalborgs gasdistributionsnet, som samtidig med overtagelsen blev lagt ind under HMN GasNet.
 
Den 1. oktober 2019 blev selskaberne organiseret i en enhedsorganisation, Evida, og målsætningen om, at gasnettet skal ejes og drives af en statslig virksomhed, blev nået. Energinet og Finansministeriet har siden da forhandlet om en købsaftale, som dags dato er indgået under forbehold for bl.a. godkendelse fra Folketingets Finansudvalg. 

Nøgleord

Kontakter

Pressechef Jesper Nørskov Rasmussen, jnr@energinet.dk, mobil 23 33 85 75

Information om Energinet

Energinet
Energinet
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia

70 10 22 44http://www.energinet.dk/

Vi varetager samfundets interesser og ejer energiens "motorveje". Vi har ansvaret for at forsyne Danmark med el og gas, skabe fair konkurrence og fremme klimavenlige energiløsninger.

Følg pressemeddelelser fra Energinet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Energinet

Baltic Pipe-arbejdet fortsætter i udvalgte områder19.6.2021 08:01:45 CEST | Pressemeddelelse

Energinet kan efter meddelelse fra Miljøstyrelsen genoptage anlægsarbejdet på store dele af den 210 km lange rute. Det medfører dog, at nogle dele af anlægsarbejdet må udskydes til næste forår. Energinets vurdering er lige nu, at gasprojektet samlet set bliver tre måneder forsinket. Energinet forventer dog at kunne levere en stor del af den aftalte kapacitet mod Polen til den aftalte skæringsdato i oktober 2022, og vi arbejder for at levere fuld kapacitet med udgangen af 2022.

Milepæl: Vindmøller kan balancere elnettet17.12.2020 12:03:45 CET | Pressemeddelelse

For første gang nogensinde har vindmøller deltaget i kapacitetsmarkedet for manuelle reserver, og dermed været med til at levere de ydelser, som Energinet skal bruge for at sikre balancen i det danske elnet. Nyt pilotprojekt viser, at vindmøller – trods vind og vejr – er pålidelige og kan levere, præcist når der er brug for det. Energi Danmark og Energinet, der står bag projektet, tager dermed et stort skridt i en grønnere balancering af elnettet i Danmark.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum