Energinet

Energinet arbejder nu for, at Bornholm kan få adgang til energiøens elkabler

Del

Energinet er nu klar til at designe den kommende højspændingsstation sådan, at det bornholmske elnet kan kobles på de nye strømforbindelser, der etableres i forbindelse med Energiø Bornholm og dens havvindmølleparker.

Det er ikke gjort før, at man har koblet et stort jævnstrømsanlæg på meget højt spændingsniveau til et lille lokalt vekselstrøms-elnet på relativt lavt spændingsniveau. Kobles det bornholmske elnet til energiøens kabler, kan strøm fra havmøllerne flyde ud til bornholmerne, og strøm lavet på Bornholm kan sendes til Sjælland og nabolande.
Det er ikke gjort før, at man har koblet et stort jævnstrømsanlæg på meget højt spændingsniveau til et lille lokalt vekselstrøms-elnet på relativt lavt spændingsniveau. Kobles det bornholmske elnet til energiøens kabler, kan strøm fra havmøllerne flyde ud til bornholmerne, og strøm lavet på Bornholm kan sendes til Sjælland og nabolande.

”I Energinet har vi haft en god og tæt dialog med Bornholms Regionskommune. Vi har stor forståelse for bornholmernes ønske om at høste de fordele, Bornholm kan få ud af en tilkobling – både i forhold til forbrug og produktion af grøn strøm på øen. Derfor er jeg superglad for, at vi nu kan arbejde hen imod en tilkobling af det bornholmske elnet til energiøens elforbindelser”, konkluderer Hanne Storm Edlefsen, vicedirektør for Energiøer i Energinet.

Samfundsøkonomisk besparelse
Den foreløbige konklusion kommer efter en indledende analyse. Analysen viser for det første, at det sandsynligvis vil være teknisk muligt at koble energiøens elkabler til det bornholmske elnet uden at kompromittere hverken stabilitet eller forsyningssikkerhed i det samlede elnet på Bornholm eller andre steder. Ligesom det vurderes, det kan ske uden at kompromittere tidsplanen for det samlede projekt.

Analysen viser for det andet, at der vil være en samfundsøkonomisk besparelse ved at koble det bornholmske elnet til energiøens kommende strømforbindelser.

I øjeblikket er Bornholm forbundet til det sjællandske elnet via et søkabel til Sverige. For at opretholde forsyningssikkerheden betaler Energinet for, at et kraftværk på Bornholm er klar til at producere strøm i tilfælde af brud eller fejl på elkablet til Sverige. Denne udgift kan spares væk, hvis det bornholmske elnet kobles på energiøens kabler. Heraf den samfundsøkonomiske besparelse.

Teknologisk innovation
På baggrund af analysen vil Energinet nu gå i gang med at udvikle de teknologiske løsninger, som vil være innovative og på ingen måde standardvarer, der uden videre kan tages ned fra de eltekniske hylder.

”Det er ikke gjort før, at man har koblet et stort jævnstrømsanlæg på meget højt spændingsniveau til et lille lokalt vekselstrøms-elnet på relativt lavt spændingsniveau. Derfor skal vi også snarest have en dialog i gang med markedsaktører og forskere om, hvordan vi bedst løser opgaven”, siger Kim Søgaard Mikkelsen, der er Energinets projektleder for Energiø Bornholm.

Energinet arbejder nu videre med teknisk analyse og udvikling sådan, at vi kan have tryghed for, at de løsninger der vælges, ikke bringer stabiliteten, forsyningssikkerheden eller tidsplanen for realisering af projektet i fare.


FAKTA
Energiø Bornholm og det bornholmske elnet

  • Energinet har igennem det sidste halve år gennemført en indledende analyse af tekniske muligheder og økonomiske konsekvenser ved en kobling af det bornholmske elnet til Energiø Bornholms kommende elinfrastruktur.
  • De foreløbige vurderinger fra analysen viser, at det sandsynligvis vil være muligt at koble det bornholmske elnet til energiøens elinfrastruktur med en 60 kV-forbindelse.
  • Estimater af udgifter for de forskellige tekniske løsningsmuligheder er stadig behæftet med usikkerhed, men lige nu vurderes den dyreste løsning at koste ca. 230 millioner kroner ekstra i anlægsomkostninger.
  • Denne udgift skal holdes op mod en besparelse af de nuværende udgifter til fossile reserver, dvs. udgifter til at holde et kraftværk klar til at producere strøm i tilfælde af fejl eller brud på kablet mellem Bornholm og Sverige. Over 40 år vil besparelsen udgøre 676 millioner kroner – omregnet til nutidsværdi.

Nøgleord

Kontakter

Hanne Storm Edlefsen, vicedirektør med ansvar for Energiøer, hse@energinet.dk, mobil 23338550
Jesper Nørskov Rasmussen, pressechef, jnr@energinet.dk, mobil 23338575

Billeder

Det er ikke gjort før, at man har koblet et stort jævnstrømsanlæg på meget højt spændingsniveau til et lille lokalt vekselstrøms-elnet på relativt lavt spændingsniveau. Kobles det bornholmske elnet til energiøens kabler, kan strøm fra havmøllerne flyde ud til bornholmerne, og strøm lavet på Bornholm kan sendes til Sjælland og nabolande.
Det er ikke gjort før, at man har koblet et stort jævnstrømsanlæg på meget højt spændingsniveau til et lille lokalt vekselstrøms-elnet på relativt lavt spændingsniveau. Kobles det bornholmske elnet til energiøens kabler, kan strøm fra havmøllerne flyde ud til bornholmerne, og strøm lavet på Bornholm kan sendes til Sjælland og nabolande.
Download
Hanne Storm Edlefsen, vicedirektør og leder af Energiøer i Energinet
Hanne Storm Edlefsen, vicedirektør og leder af Energiøer i Energinet
Download

Information om Energinet

Energinet
Energinet
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia

70 10 22 44http://www.energinet.dk/

Vi varetager samfundets interesser og ejer energiens "motorveje". Vi har ansvaret for at forsyne Danmark med el og gas, skabe fair konkurrence og fremme klimavenlige energiløsninger.

Følg pressemeddelelser fra Energinet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Energinet

BORGERNE HØRES IGEN OM VIGTIG HØJSPÆNDINGSFORBINDELSE MELLEM ENDRUP OG IDOMLUND21.6.2022 10:30:00 CEST | Pressemeddelelse

Bolig- og Planstyrelsen samt Miljøstyrelsen har meddelt, at man forventer at være klar til at sende henholdsvis landsplandirektivet med miljøvurdering og miljøkonsekvensrapporten med udkast til §25-tilladelse (VVM-tilladelse) til den kommende 400 kilovolt forbindelse mellem Endrup og Idomlund i offentlig høring per 30. juni 2022. Forbindelsen er en afgørende komponent i at sikre den grønne omstilling af det danske og europæiske energisystem, og første strækning forventes at stå klar medio 2024.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum