Green Power Denmark

Energiforskning på grøn mission

Del

Innovationsfonden, EUDP og ELFORSK understøtter udviklingen af et klimaneutralt og geopolitisk robust energisystem, der sætter energieffektive løsninger i højsædet. I 2021 er der udmøntet støtte for knap 1,3 mia. kroner.

Innovationsfonden, EUDP og ELFORSK har i 2021 bevilget støtte til forskning, udvikling og demonstration af energiteknologier for knap 1,3 mia. kroner mod lidt over 800 mio. kroner i 2020.

Det fremgår af årspublikationen ’Energi22 – Forskning viser vej mod et grønt og energieffektivt Danmark’, der netop er udkommet med data om brug af midler og ni stærke eksempler på forsknings- og udviklingsprojekter, der skaber værdi for Danmark.

Baggrunden for væksten i bevilgede midler skal især findes i særlige satsninger på bl.a. CO2-opsamling og -deponering/-brug, grønne brændsler, udvikling af Power-to-X og grøn procesenergi i industrien.

I en fælles leder fra de tre programmer understreger forperson Anders Eldrup fra Innovationsfonden, bestyrelsesformand Anne Grete Holmsgaard fra EUDP og teknologidirektør Jørgen S. Christensen fra ELFORSK/Green Power Denmark vigtigheden af fortsat at have forsyningssikkerhed, klima og økonomi som grundpiller i den danske energipolitik.

"Ruslands krig mod Ukraine og rapport på rapport fra FN’s klimapanel (IPCC) understreger pointen om, at vi skal udvikle et energieffektivt, klimaneutralt og geopolitisk robust energisystem, der kan levere betalbar energi til familier og virksomheder. Forskning, udvikling og demonstration med midler fra Innovationsfonden, EUDP og ELFORSK spiller en afgørende rolle for at sikre, at Danmark kan være et foregangsland og understøtte, at vores udledning af drivhusgasser er mindsket med 70 procent i 2030, og at vi er klimaneutrale senest i 2050", skriver Anders Eldrup, Anne Grete Holmsgaard og Jørgen S. Christensen i en fælles leder.

Danmark har blandt andet via energieffektive løsninger og etablering af en grønnere el- og varmeforsyning næsten halveret udledningen af klimagasser samtidig med, at vi eksporterer grønne teknologier for et trecifret milliardbeløb. Myndigheder og virksomheder arbejder sammen om mål, der giver udvikling, vækst og beskæftigelse.

"Dét fundament skal vi bygge videre på med en målrettet forskningsindsats, der kan sikre en stærk industri og forskningsmiljøer i verdensklasse. Regeringen og Folketinget har sendt et signal til forskningsverden og erhvervsliv om, at der på energiområdet – udover klassikere som vindenergi og energieffektivitet – skal satses på partnerskaber med missionsdreven F&U blandt andet med fangst, lagring og anvendelse af CO2 (Mission 1) samt på grønne brændstoffer til transport og industri via Power-to-X (Mission 2)’, skriver de tre.

Danmark står foran en gigantisk opgave, hvor vi på samme tid skal opbygge en enorm VE-kapacitet, etablere et markant stærkere elnet, energieffektivisere, sektorkoble på tværs af bl.a. el, (fjern)varme, transport og industri samt forholde os til allehånde komponenter, der skal hentes på et kompliceret globalt marked.

’Innovationsfonden, EUDP og ELFORSK lover med hver sin styrke at gøre det ypperste for, at den grønne og sikkerhedspolitisk vigtige mission lykkes’, fastslår Anders Eldrup, Anne Grete Holmsgaard og Jørgen S. Christensen.

Nøgleord

Kontakter

Links

Information om Green Power Denmark

Green Power Denmark
Green Power Denmark
Vodroffsvej 59
1900 Frederiksberg C

35 300 400http://greenpowerdenmark.dk

Green Power Denmark er Danmarks grønne erhvervsorganisation og vil fungere som talerør for den danske energisektor. Sammen med vores mere end 1500 medlemmer arbejder vi for, at Danmark hurtigst muligt elektrificeres med grøn strøm. Green Power Denmark repræsenterer både energiindustrien, store og små ejere og opstillere af energiteknologi samt de selskaber, der driver det danske elnet og handler med energi.
Green Power Denmark blev grundlagt 23. marts 2022 ved en fusion af Dansk Energi, Wind Denmark og Dansk Solkraft. 

Følg pressemeddelelser fra Green Power Denmark

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Green Power Denmark

De største resultater på COP27 blev skabt i kulissen20.11.2022 04:48:29 CET | Pressemeddelelse

COP27 i Sharm el-Sheikh sluttede med en markant håndsrækning til udviklingslandene. Trods stor modstand fra en række velstående lande, bliver der oprettet en fond, som kan være med til at dække udviklingslandenes tab i forbindelse med oversvømmelser, storme og andre klimakatastrofer. De største fremskridt på klimakonferencerne sker dog uden for forhandlingslokalerne. Det skyldes ikke mindst, at virksomhederne involverer sig stærkt og skubber på for at få hastighed i den grønne omstilling.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum