Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Endelig: Korrekt løn til handicaphjælpere

Del

Aarhus Kommune har aflønnet en stor gruppe handicaphjælpere for lavt. Den praksis underkendes nu af Statsforvaltningen. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, LOBPA er tilfreds med afgørelsen og ser frem til, at loven bliver overholdt i alle landets kommuner.

Foto fra Colourbox
Foto fra Colourbox

Aarhus Kommune har anvendt så forskellige overenskomster som for buschauffører og maritimt personale for at sammensætte lønnen til anslået 1.000 handicaphjælpere årligt i og omkring Aarhus. Konsekvensen har været, at hjælpere til mennesker med handicap har fået anslået 9 millioner kroner for lidt i løn om året. Efter flere henvendelser fra

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, LOBPA, har Statsforvaltningen, der fører tilsyn med kommunerne, netop afgjort, at den lønmodel ikke er lovlig. Kommuner må ikke shoppe løndele fra mere end én overenskomst.

De borgere, som handicaphjælperne arbejder for, har på grund af kommunens model fået udmålt for få lønkroner til deres hjælpere. De 1.000 handicaphjælpere årligt, der har fået for lidt i løn af Aarhus Kommune, er tilknyttet 220 mennesker med borgerstyret personlig assistance, også kaldet BPA.

LOBPA henvendte sig allerede i 2010 til Statsforvaltningen. Dengang forklarede Aarhus Kommune, at man mente, at man levede op til loven inden for de givne økonomiske rammer. Siden har sagen været bragt for Folketingets Ombudsmand, og Statsforvaltningen har efter et længere sagsforløb underkendt Aarhus-modellen.

-      Endelig har vi vished for, hvordan lønnen skal udmåles. Både handicaphjælperne og mennesker med handicap har været påvirket af usikkerheden om aflønningen, siger formand for LOBPA Janne Sander og fortsætter:

-      Vi kender desværre til flere kommuner, hvor aflønningsmodellerne efter vores vurdering også er forkert sammensat. Det er ikke nødvendigvis af ond vilje, men loven er svær at navigere i. Både borgere og kommuner fortjener en national model, der sikrer ordnede løn og administrationsbidrag.

I april holdt Folketingets Social- og Indenrigsudvalg åben høring om BPA på Christiansborg. Til høringen var der bred enighed blandt områdets parter om behovet for centralt fastsatte nationale og gennemskuelige takster. LOBPA holdt i forbindelse med sin generalforsamling i juni en høring, hvor også Kommunernes Landsforening tilsluttede sig behovet.

-      Kommunerne er presset økonomisk, men både mennesker med handicap og deres hjælpere fortjener ordnede vilkår. LOPBA opfordrer Social- og Indenrigsministeriet og Kommunernes Landsforening til at samle tråden op fra høringerne og nedsætte en arbejdsgruppe om korrekt løn til handicaphjælpere og udmåling af administrationshonoraret. LOPBA har vejledt borgere og kommuner, siden loven trådte i kraft og bidrager gerne til dét arbejde, siger Janne Sander, der i mellemtiden opfordrer andre kommuner, som oplever tvivl om deres lønmodel, til at kontakte LOBPA.

LOBPA er Danmarks eneste, landsdækkende interesseorganisation for alle med BPA.  LOBPA er borgerstyret, demokratisk og not for profit; etableret af danske handicaporganisationer og styret af borgere med BPA.

Sagen kort

April 2010:
LOBPA klager til Statsforvaltningen over Aarhus Kommunes lønmodel for handicaphjælpere, der efter LOBPAs opfattelse er ulovlig, idet den bygger på elementer fra forskellige og ikke relevante overenskomster.

Marts 2010:
Socialministeriet indskærper over for kommuner og regioner, at modeller som den i Aarhus Kommune er i strid med loven

Juni 2010:
Aarhus Kommune forklarer, at loven overholdes inden for kommunens økonomiske rammer

Oktober 2010:
Socialministeriet indskærper i en ny bekendtgørelse, at kommuner ikke må basere lønelementer på flere forskellige overenskomster

Oktober 2010:
Kommunernes Landsforening skriver i et notat, at kommuner ikke må basere lønelementer på flere forskellige overenskomster

November 2010:
Det Sociale Nævn afgør i en sag mod Sønderborg Kommune, at kommunen ikke må basere lønelementer på flere forskellige overenskomster

April 2011:
På baggrund af en undtagelsesregel fra loven udtaler Statsforvaltningen sig til fordel for Aarhus Kommunes model

Februar 2011:
Socialministeriet indskærper i en vejledning, at kommuner ikke må basere lønelementer på flere forskellige overenskomster

November 2011:
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold sender skriver til alle kommuner, at de ikke må basere lønelementer på flere forskellige overenskomster

Oktober 2014:
LOBPA klager til Statsforvaltningen over Aarhus Kommunes lønmodel og påpeger, at Statsforvaltningens vurdering i 2011 byggede på en undtagelsesregel, der ifølge LOBPA ikke kunne anvendes i den konkrete model

Januar 2015:
Aarhus Kommune fastholder lovligheden af sin model

Februar 2015:
LOBPA forklarer Statsforvaltningen, hvorfor undtagelsesregelen er irrelevant

Maj 2016:
LOBPA beder Folketingets Ombudsmand forholde sig til Statsforvaltningens lange sagsbehandlingstid samt til Aarhus Kommunes lønmodel for handicaphjælpere for borgere med BPA

August 2016:
Statsforvaltningen afgør, at Aarhus Kommunes model med at basere lønelementer på flere forskellige overenskomster er ulovlig

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Foto fra Colourbox
Foto fra Colourbox
Download
Janne Sander, formand LOBPA
Janne Sander, formand LOBPA
Download
Finn J. Kemp, juridisk chef, LOBPA
Finn J. Kemp, juridisk chef, LOBPA
Download

Vedhæftede filer

Information om Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance
Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance
Blekinge Blvd. 2.
2630 Taastrup

70 12 30 12http://www.lobpa.dk
LOBPA er en demokratisk, borgerstyret, not-for-profit organisation, der er etableret og styret af borgere, der har et handicap, og som alle har borgerstyret personlig assistance, BPA.

BPA’en giver mennesker med et handicap mulighed for selv at ansætte deres handicaphjælpere, og ordningen forudsætter således, at borgeren selv varetager arbejdslederansvaret for deres handicaphjælpere. Det er et stort ansvar, og det vil vi i LOBPA gerne støtte borgeren i at varetage bedst muligt.

LOBPA blev etableret i november 2008 og er oprettet af en række personer med tilknytning til blandt andre Dansk Handicap Forbund, RYK – Rygmarvsskadede i Danmark, Muskelsvindfonden, Landsforeningen af Polio-, Trafik og Ulykkesskadede, Spastikerforeningen og Scleroseforeningen.

Independent Living - retten til at leve et selvstændigt liv

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen, dvs. retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

LOBPAs to ben

LOBPA har to ben; vi er en virksomhed, som varetager arbejdsgiveransvaret for borgere med BPA og vi har en medlemsorganisation. LOBPA er landets eneste interesseorganisation, der med vores særlige udgangspunkt i det at leve en hverdag med en BPA, samler fælles viden, erfaring og fremtidige ønsker samtidig med, at vi sikrer vores fælles interesse i at bevare BPA som alle tiders bedste hjælpeordning.

Følg pressemeddelelser fra Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.