TDC NET

Elkøbsaftale mellem TDC NET og Better Energy: Den første solcellepark leverer nu grøn strøm

Del

Som følge af TDC NET’s elkøbsaftale med Better Energy skal der etableres fire nye solcelleparker i Danmark. Det første solcelleanlæg står færdigt og leverer nu grøn strøm svarende til ca. 20.500 danskeres gennemsnitlige årlige elforbrug. TDC NET har derfor taget et stort skridt i sin klimastrategi om at reducere selskabets CO2-udledninger og indfri en målsætning om at blive CO2-neutral.

På en mark i Svendborg Kommune er der placeret over 70.000 solcellemoduler på 37 hektar land – et areal svarende til 52 fodboldbaner. For i sommeren 2021 indgik TDC NET en elkøbsaftale (PPA-aftale) med Better Energy om at aftage strømmen fra fire nye solcelleparker i Danmark. Arbejdet er i fuld gang, og nu står den første park i rækken færdig. Foto: Better Energy
På en mark i Svendborg Kommune er der placeret over 70.000 solcellemoduler på 37 hektar land – et areal svarende til 52 fodboldbaner. For i sommeren 2021 indgik TDC NET en elkøbsaftale (PPA-aftale) med Better Energy om at aftage strømmen fra fire nye solcelleparker i Danmark. Arbejdet er i fuld gang, og nu står den første park i rækken færdig. Foto: Better Energy

I Svendborg er en 37 hektar stor mark dækket til med over 70.000 solcellemoduler og skal levere 32,7 GWh årligt. For i sommeren 2021 indgik TDC NET en elkøbsaftale (PPA-aftale) med den danske virksomhed Better Energy om at aftage strømmen fra fire nye solcelleparker i Danmark. Og det arbejde er i fuld gang, så TDC NET kan omlægge en større andel af selskabets energiforbrug til grøn strøm.

I alt udgør strømforsyning 80 procent af TDC NET’s samlede energiforbrug, og skyldes bl.a. de mange mobilmaster, der skal bruge strøm for at give mobildækning. Derfor har selskabet investeret i vedvarende energi for at indfri sin ambitiøse klimamålsætning om at være CO2-neutral i egen forretning i 2028 og i hele værdikæden i 2030.

”Som Danmarks største leverandør af digital infrastruktur har vi et ansvar for at fremme den grønne omstilling. For at reducere vores egen CO2-udledning vil vi iværksætte initiativer, der har den største positive effekt på klimaet. Efter at have analyseret mulighederne for grøn strøm besluttede vi at fravælge certifikater fra allerede opførte anlæg og i stedet investere i nye vedvarende energikilder. På den måde øger vi den samlede mængde af grøn strøm i samfundet i stedet for at aftage fra den eksisterende mængde via energicertifikater,” siger Bæredygtighedschef i TDC NET Peter Søndergaard Andersen.

Tilsammen skal parkerne dække omkring 60 procent af TDC NET’s samlede energiforbrug. Udover solcelleparken i Svendborg skal der placeres en til på Fyn, og de sidste to parker skal ligge i Jylland.

Solcelleparker kan andet end at producere grøn strøm

I Better Energy mærker man en stigende interesse fra danske virksomheder, der gerne vil gøre brug af strøm fra solcelleparker som led i at omlægge en større del af deres energiforbrug til grøn strøm. Det betyder, at flere solcelleanlæg kan dukke op rundt omkring i landet over de kommende år. Og her handler det ifølge Better Energy ikke blot om at finde et areal, der er stort nok. Det handler samtidig om, at solcelleanlægget gerne skal bidrage positivt til det lokale område, og her er solcelleparken i Svendborg et godt eksempel:

”En solcellepark fylder meget, hvis den skal producere en god mængde strøm. Derfor har vi fokus på, at parkerne bidrager med mere end grøn strøm i stikkontakterne. Det skaber nogle gode synergieffekter, hvor vi gør noget godt for klimaet på forskellige måder i samarbejde med vores partnere. I vores arbejde med at finde den rette placering indgår vi et samarbejde med kommunerne, hvor vi sammen kigger på lokalplanen. I dette tilfælde har vi sammen med Svendborg Kommune fundet en placering, hvor solcelleparken er etableret ovenpå drikkevandsinteresser og bidrager med grundvandsbeskyttelse,” siger Esben Billeskov, chef for projektudvikling i Better Energy.

For at solcelleparken i Svendborg kunne blive til, er marken blevet udtaget af landbrugsdrift, og i stedet er der blevet lagt græs. Gødning og sprøjtning er derfor fortid. Udover at parken bidrager til grundvandsbeskyttelse, er parken også et græsningsareal for får og bidrager til områdets biodiversitet.

Fakta: TDC NET’s klimaplan:

  • CO2-udledningen fra TDC NET’s egen forretning skal være nedbragt med 50% allerede i 2023 og 100% i 2028 (scope 1 & 2), mens CO2-udledninger fra leverandører og kunder skal nedbringes med 100% i 2030 (scope 3).
  • Scope 1 og 2 målsætningen indfries blandt andet ved at investere i energieffektive teknologier som 5G og udfase ældre, mere energikrævende teknologier som 3G. Udover TDC NET har indgået en elkøbsaftale på fire solcelleparker, planlægges der samtidig en grøn omstilling af selskabets bilflåde.
  • Scope 3 reduktionerne skal især findes i dialog med TDC NET’s leverandører. I dag udgør TDC NET’s 100 største leverandører omkring 85 procent af TDC NET’s scope 3 udledning.
  • TDC NET’s klimamål er valideret af Science Based Targets Initiative og lever dermed op til de klimavidenskabelige standarder, Paris Aftalen og målet om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader.
  • TDC NET blev i 2021 på baggrund af selskabets klimamål og arbejde tildelt den højeste bæredygtighedsrating fra EcoVadis, hvilket betyder at TDC NET er blandt de 1 % mest bæredygtige virksomheder i verden.
  • Du kan læse mere om TDC NET’s klimaplan på: https://tdcnet.dk/om-os/ansvarlighed/

Kontakter

Billeder

På en mark i Svendborg Kommune er der placeret over 70.000 solcellemoduler på 37 hektar land – et areal svarende til 52 fodboldbaner. For i sommeren 2021 indgik TDC NET en elkøbsaftale (PPA-aftale) med Better Energy om at aftage strømmen fra fire nye solcelleparker i Danmark. Arbejdet er i fuld gang, og nu står den første park i rækken færdig. Foto: Better Energy
På en mark i Svendborg Kommune er der placeret over 70.000 solcellemoduler på 37 hektar land – et areal svarende til 52 fodboldbaner. For i sommeren 2021 indgik TDC NET en elkøbsaftale (PPA-aftale) med Better Energy om at aftage strømmen fra fire nye solcelleparker i Danmark. Arbejdet er i fuld gang, og nu står den første park i rækken færdig. Foto: Better Energy
Download

Information om TDC NET

TDC NET
TDC NET
Teglholmsgade 1
0900 København C

https://tdcnet.dk/

TDC NET leverer det bedste mobilnetværk og de hurtigste faste forbindelser – og former Danmarks digitale fremtid med udrulningen af fiber og 5G. Gennem mere end et århundrede har TDC NET været med til at binde Danmark tættere sammen. Siden den visionære C.F. Tietgen i 1882 etablerede Kjøbenhavns Telefon-Selskab - og foretog sine første opkald. Til i dag, hvor vi døgnet rundt sikrer, at hele landet er forbundet. Med sikre og lynhurtige netværk binder vi virksomheder, hospitaler, skoler - du og jeg - endnu bedre sammen. Med hinanden. Og med resten af verden.

Følg pressemeddelelser fra TDC NET

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra TDC NET

CEO Andreas Pfisterer forlader TDC NET inden for de næste 12 måneder16.5.2022 10:15:29 CEST | Pressemeddelelse

Bestyrelsen i TDC NET informerer om, at der er indgået en aftale med CEO Andreas Pfisterer om, at han forlader TDC NET inden for de næste 12 måneder. Indtil da vil han – i samarbejde med bestyrelsesformand Henrik Clausen – fortsat fokusere på at forbedre selskabets finansielle og operationelle resultater yderligere og på at sikre en god overgang til en ny CEO. Henrik Clausen, bestyrelsesformand i TDC NET, siger: “Ved udgangen af 2021 blev TDC NET et selvstændigt selskab efter splittet fra TDC Group. TDC NET viser solide finansielle resultater og har en klar forretningsplan for de kommende år. CEO Andreas Pfisterer har været i selskabet siden 2017 og har spillet en afgørende rolle i at nå et stabilt kommercielt niveau og i at sikre kontinuitet i transformationen af TDC NET. På baggrund af den stabile situation har bestyrelsen og Andreas Pfisterer haft en løbende og åben dialog og er enige om, at det nu er naturligt at starte en god proces om at finde en ny CEO og sætte personen ind i fo

TDC NET 1. Kvt. 2022: Kommerciel stabilisering førte til højere indtjening, fiberudrulningen fortsatte, og initiativer til at reducere CO2-udledninger tog fart6.5.2022 09:01:19 CEST | Pressemeddelelse

I første kvartal som selvstændigt selskab leverede TDC NET i tråd med forventningerne og realiserede et driftsresultat (EBITDA) på 1.162 mio. kr., en stigning på 0,7% i forhold til samme periode sidste år. TDC NET omsatte for 1.678 mio. kr., og det er på niveau med første kvartal 2021. Resultatet afspejler en fortsat kommerciel stabilisering, hvor øget omsætning inden for mobile services og højhastighedsbredbånd kompenserede for lavere omsætning i de traditionelle infrastruktur-platforme. "I det første kvartal som en selvstændig virksomhed, udviklede vores finansielle resultater sig som forventet, og vi så en stigning i EBITDA på 0,7%, drevet af en stabil omsætning og optimering af omkostningerne. Vi fortsatte med at udrulle fibernet og med at forbedre kundeoplevelsen yderligere," siger Andreas Pfisterer, administrerende direktør i TDC NET. På trods af højere elpriser faldt TDC NETs driftsomkostninger med 3,1% sammenlignet med samme periode sidste år. Det skyldes primært optimering af

TDC NET øger indtjeningen i fjerde kvartal og leverer et solidt resultat på niveau med forventningerne for året14.2.2022 09:06:52 CET | Pressemeddelelse

I fjerde kvartal af 2021, hvor opsplitningen af TDC Group blev endelig afsluttet, leverede TDC NET en EBITDA på 1.109 mio. kr., svarende til en stigning på 2,4% sammenholdt med samme kvartal sidste år. Resultatet afspejler en fortsat kommerciel stabilisering, hvor øget omsætning indenfor mobile services kompenserer for det forventede fald i efterspørgslen efter services udbudt på traditionelle infrastruktur platforme (DSL-bredbånd og TV). TDC NET havde en EBITDA på 4.498 mio. kr. for helåret, hvilket er en stigning på 1,4% i forhold til 2020 og på niveau med forventningerne for helåret. TDC NET omsatte i fjerde kvartal for 1.687 mio. kr. svarende til en stigning på 0,5% i forhold til samme periode sidste år, hvilket gav et stabilt bruttoresultat på 1.603 mio. kr. For helåret havde TDC NET en omsætning på 6.674 mio. kr. samt et bruttoresultat på 6.356 mio. kr. Trods stigende elpriser lykkedes TDC NET også i fjerde kvartal med at reducere selskabets driftsudgifter med 5,0% i forhold til

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum