Haderslev Kommune

Elkabler fjernes ved Åstrup og Starup

Del

Det er Elnetselskabet N1 A/S, der fjerner gamle, udtjente elkabler hen over Starup Hede og under Haderslev Fjord.

Strandengen ved Åstrup, der består af tagrør, som er beskyttet natur.
Strandengen ved Åstrup, der består af tagrør, som er beskyttet natur.

Haderslev Kommune har givet dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til at grave elkabler ved Haderslev Fjord op. Gravearbejdet skal foregå gennem beskyttet natur, hvorfor en dispensation er nødvendig for at kunne fjerne kablerne.

Ved Åstrup ligger elkablerne under et område på strandengen, der består af rørskov med tagrør. På grund af tagrørene kan kablerne ikke trækkes ud af området, og derfor er elselskabet nødt til at grave i området for at få dem op.

”Vi har givet dispensationen, for at undgå risikoen for, at der sker en forurening af området engang i fremtiden. Det er i samfundets interesse at få ryddet op i området, og vi har vurderet, at opgravning af kablerne er af så midlertidig karakter, at området inden for få år selv vil kunne genetablere sin nuværende tilstand”, siger Jonna Tveskov, chef for Teknik og Miljø i Haderslev Kommune.

Det vil ikke være muligt for elselskabet at genplante nye tagrør.

Udover gravearbejdet ved Åstrup skal elselskabet også fjerne kabler i selve fjorden og hen over Starup Hede, hvor kablerne hænger i master over jorden.

Arealet, der gives dispensation for, ejes af Haderslev Kommune.

Arbejdet går i gang i starten af september og forventes at vare ca. 4 uger.

Arbejdet udføres nu for at undgå ynglende fugle i rørskoven.

Fakta:
Kablerne opgraves med en MUK graveflåde med en oplyst dybdegang på 0,5 meter. Alternativt anvendes en amfibiegravemaskine. Arbejdsarealet omkring/over hvert kabel er på land cirka 5 meter og i Haderslev Fjord og ved strandengen cirka 12 meter.

Uddrag af Naturbeskyttelsesloven:

§ 3. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2, eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb.
Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af
1) heder,
2) moser og lignende,
3) strandenge og strandsumpe samt
4) ferske enge og biologiske overdrev,
når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med de søer, der er nævnt i stk. 1, er større end 2.500 m2 i sammenhængende areal.

§ 65. Kommunalbestyrelsen kan gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 16, stk. 1, § 17, stk. 1, og § 19. Den pågældende skovejer skal underrettes, før der træffes afgørelse om undtagelse fra § 17, stk. 1.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 3, stk. 1-3, og § 18, stk. 1.

Kontakter

Billeder

Strandengen ved Åstrup, der består af tagrør, som er beskyttet natur.
Strandengen ved Åstrup, der består af tagrør, som er beskyttet natur.
Download
På modsatte side af fjorden ved Starup Hede fjernes elkabler og master over jorden.
På modsatte side af fjorden ved Starup Hede fjernes elkabler og master over jorden.
Download

Information om Haderslev Kommune

Haderslev Kommune
Haderslev Kommune
Gåskærgade 26
6100 Haderslev

http://www.haderslev.dk/

Følg pressemeddelelser fra Haderslev Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Haderslev Kommune

Jul i Gården5.11.2020 13:42:45 CETPressemeddelelse

Museumsinspektør Nynne Sanderbo Martinusen vil gerne sikre julestemningen i Slotsgade. Julemagien skal først og fremmest skabes i de gamle huse, der danner en perfekt ramme for julen. Derfor holder museet længere åbent to weekender i november, hvor museet pynter op til den store guldmedalje. Desuden vil Ehlers Samlingen lukke op for sit skatkammer af Louis Ehlers’ private samlinger af sjældne skatte og sære fund, som samleren tillagde en særlig betydning, i en julekalender-udgave, der kan opleves ude fra gaden op til Juleaften.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum