Furesø Kommune

Ekstra penge til minimumsnormering til Furesøs børn i dagtilbud

Del

I 2021 får Furesøs dagtilbud ekstra 2,1 mio. kr. til minimumsnormeringer. I alt tilføres der derfor 8 mio. kr. til Furesø yngste børn i det kommende år. Byrådet har netop vedtaget, at de ekstra statslige midler skal fordeles ligeligt mellem alle dagtilbud.

Folketinget afsatte i sin finanslov for 2021 ekstra midler til minimumsnormeringer. Det betyder, at Furesø Kommune modtager 6 mio. kr. i statslige midler i år og de kommende år i stedet for de 4 mio. kr., som blev givet i 2020. Midlerne kommer oven i de 2 mio. kr., som et flertal af politikere i Furesø i forvejen har afsat ekstra til området i år og de kommende år i Budget 2019 og 2020.

De 2,1 mio. ekstra statslige midler skal bruges til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene. Byrådet vedtog onsdag den 27. januar, at de ekstra midler skal fordeles ligeligt mellem alle dagtilbud i forhold til antallet af deres vuggestuebørn og børnehavebørn.

”De ekstra midler går ligeligt til alle dagtilbud i Furesø og til pædagogisk personale. Det glæder mig, at alle vores yngste borgere får glæde af midlerne. En god normering er en af forudsætningerne for, at pædagogerne kan sikre gode læringsmiljøer, hvor børnene trives og udvikler sig. En god normering er også med til at sikre et godt arbejdsmiljø, fordi medarbejderne bedre kan bruge deres faglighed. Det giver faglig trivsel og glæde”, siger Bettina Ugelvig Møller (A), formand for udvalg for dagtilbud og familier.

Oprindeligt løft går til udsatte børn, sprog og en god overgang til skole

For de knap 4 mio. kr. i statslige midler, som blev afsat til minimumsnormeringer i 2020 og årene frem, aftalte Furesøs politikere sidste år en fordelingsmodel. Halvdelen af de 4 mio. kr. går til de dagtilbud, der har flest børn og familier i udsatte positioner, som har særligt brug for vejledning fra deres dagtilbud. Den anden halvdel bliver anvendt dels til at styrke sprogindsatsen i vuggestuen og dels til overgang fra børnehave til FFO i alle dagtilbud. Denne fordeling fortsætter i 2021.

”Vi ved, at en tidlig indsats overfor de børn, der har mest brug for det, giver størst effekt. Her kan vi som samfund virkelig gøre en forskel for et menneskes liv. Derfor er det så vigtigt, at vi sætter ind allerede i vuggestuerne og børnehaverne og sikrer flere pædagogiske medarbejdere der, hvor der er mange udsatte børn og familier. Det betyder, at vi hurtigere får opsporet udfordringer hos børnene og kan sætte ind med tidlige indsatser, så børnene får en alderssvarende udvikling og de bedste forudsætninger for at klare sig senere i livet,” siger Bettina Ugelvig Møller.

Forud for beslutningen om, hvordan de 4 millioner skulle fordeles, var der dialog med både dagtilbudssamråd, hvor forældre er repræsenteret og i medarbejderkredse. Begge grupper bakkede op om at tilgodese de dagtilbud, der har flest børn i udsatte positioner. Samtidig var der et ønske hos de fleste om, at de nye midler fordeles ligeligt mellem alle børn i dagtilbud.

Fakta om minimumsnormeringer

  • Folketinget har med finansloven for 2021 afsat ekstra midler til minimumsnormeringer i 2021.
  • De afsatte midler for 2021 kommer oven i midlerne afsat på finansloven for 2020 og årene frem, så der i 2021 i alt er afsat 800 mio. kr. i 2021.
  • Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af antal 0-5-årige børn. Furesø Kommunes andel er 6,030 mio. kr. i 2021. Det er 2,1 mio. kr. mere end i 2020.
  • Det fremgår af finanslovsaftalen, at tilskuddet skal bruges til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene i kommunale og selvejende dagtilbud.

Kontakter

Bettina Ugelvig Møller (A)

Formand for Udvalg for dagtilbud og familier; Medlem af Udvalg for skole og ungdomsuddannelse; Næstformand af Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Tlf:7216 5909bum1@furesoe.dk

Billeder

Information om Furesø Kommune

Furesø Kommune
Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse

http://www.furesoe.dk/

Følg pressemeddelelser fra Furesø Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Furesø Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum