Furesø Kommune

Ekstra midler til Furesøs folkeskoler i 2022 - flere voksne og bedre fysiske rammer

Del

Folkeskolerne i Furesø får endnu et løft. Udover kommunale midler til ekstra personale og bedre fysiske rammer, har udvalg for Skole og Ungdomsuddannelse nu fordelt 5 mio. kr., som Furesø Kommune i 2022 modtager fra den statslige pulje til ”Generelt løft af folkeskolen”.

Furesøs folkeskoler skal fortsat være blandt de 10 % bedste i landet både i forhold til læring og trivsel. Det er en del af Furesø Kommunes mål for 2030. Derfor investerer Furesø i disse år ekstra i skolerne. I 2022 vil eleverne opleve forbedrede læringsrammer og flere voksne i nogle fag. Byrådet har sat 8 mio. kr. af til at forbedre de fysiske rammer på skolerne og yderligere 4 mio. kr. til fysiske rammer i hhv. 2024 og 2025.

I 2022 vil Furesøs elever både opleve bedre fysiske rammer og ekstra ressourcer. Byrådet besluttede med budget 2022 at styrke skolerne med årligt 4 mio.kr. til styrkelse af almenmiljøet i indskolingen for at øge børns deltagelsesmuligheder i læringsfællesskaberne.

Herudover har udvalg for Skole og Ungdomsuddannelse på deres seneste møde besluttet at udmønte 5 mio. kr. fra den statslige pulje til ”Generelt løft af folkeskolen” til Furesø Kommunes skoler. Sammen med de 4 mio. kommunale kroner fra 2022-25 vil eleverne få flere voksne omkring sig i flere timer i 1.-3. klasse, øget mulighed for bedre læringsfællesskaber, der skal bidrage til, at alle Furesøs børn og unge udvikler sig og trives godt i den lokale folkeskole. Herudover vil midlerne til generelt løft af folkeskolen understøtte skolernes muligheder for at ansætte flere lærere og dermed skolernes arbejde med tiltag som to-voksen-ordninger, inklusion, turboforløb og færre elever i klasserne.

”Vi har gode skoler i Furesø. Men vi kan gøre dem endnu bedre. Et samlet byråd har med budgetaftalen prioriteret skolerne, og det kommer elever og lærere især til at mærke de kommende år, hvor pengene vil være blevet omdannet til bl.a. nye læringsmiljøer og flere to-voksen-ordninger i de mindste klasser og der, hvor man har brug for ekstra kræfter. Det hjælper de statslige midler bestemt også til. Vi fordeler midlerne ud fra elevtallet på skolerne og ud fra hvor mange børn, der har forældre i udsatte positioner. På den måde kan vi sikre læring og trivsel for alle vores elever”, siger Henrik Poulsen (A) formand for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse.

Det gode børneliv – løft af alle folkeskoler

Udmøntningen af midler til folkeskolerne er et af tiltagene i planen ”Det gode børneliv – løft af alle folkeskoler”, som Byrådet vedtog i starten af 2021. Målet er at videreudvikle skolerne, så alle børn i Furesø får endnu bedre muligheder for at trives, lære og udvikle sig gennem resten af livet.

Handleplanen ”Det gode børneliv – et løft af alle skoler” udspringer af de opmærksomhedspunkter og 10 idéer, som det rådgivende arbejdsudvalg om skole- og daginstitutionsdistrikter præsenterede i 2020. Arbejdsudvalget bestod af forældrerepræsentanter fra dagtilbud og skoler, elever, politikere og fagpersoner.

Fakta: Handleplanens syv spor:

  • Løft af alle skoler
  • Løft af skoler med stor diversitet
  • Stærke folkeskoleprofiler
  • Fordeling af specialtilbud
  • Justering af skoledistrikter
  • Ændrede indskrivningsregler
  • Boligsocial indsats

Kontakter

Henrik Poulsen (A)

Formand for Udvalg for skole og ungdomsuddannelser; Medlem af Udvalg for dagtilbud og familier

Tlf:7216 5008hpo@furesoe.dk

Billeder

Information om Furesø Kommune

Furesø Kommune
Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse

http://www.furesoe.dk/

Følg pressemeddelelser fra Furesø Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Furesø Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum