Lolland Kommune

Ekstra hjemmehjælp med klippekort

Del

Bor du i egen bolig og modtager hjemmehjælp, kan du muligvis få en halv times ekstra hjælp hver uge. Den såkaldte klippekortordning er beregnet til de borgere, der har størst behov for hjælp, og de er selv med til at vælge, hvad den ekstra tid skal bruges til. Det kan være alt fra hjælp til at komme på ture eller besøg, hjælp til indkøb og madlavning, ekstra rengøring eller en snak over en kop kaffe.

Knut fra Maribo blev for nogle år siden ramt af et slagtilfælde, og han benytter sig i dag af muligheden for ekstra hjemmehjælp. Han får besøg af social- og sundhedshjælper Jette en gang om ugen, hvor de træner, snakker og går ture sammen, og for ham har ordningen haft stor betydning for hans livskvalitet:

”Jeg er glad for den halve time hver uge, hvor Jette kommer. Her kan jeg komme ud og gå ture, og der er tid til at snakke sammen om, hvordan det går, og om de oplevelser jeg har haft. Der er også mulighed for, at jeg kan spare tid sammen til en længere udflugt. Jeg overvejer derfor lige nu, om jeg skal samle timer sammen, så jeg kan få en ledsager med til udstillingen af veteranbiler i juni,” fortæller Knut.

Klippekortordningen til ekstra hjemmehjælp gælder for borgere i eget hjem, som af Visitationen er blevet vurderet til at have et ekstra stort hjælpebehov. Den halve time mere om ugen kan bruges til formål, der rækker ud over den hjælp, der i forvejen er visiteret til, og det er positivt for både borgerne og medarbejderne:

”Hvad der giver livet værdi, er jo forskelligt fra person til person. Derfor er vi taknemmelige for klippekortordningen, som har åbnet op for, at vi kan imødekomme særlige ønsker hos de borgere, der har størst behov for støtte. Den ekstra hjælp er først og fremmest med til at øge livskvaliteten hos borgerne. Samtidig oplever vi, at det styrker arbejdsglæden og den faglige stolthed hos medarbejderne, når de som her får mulighed for at udfolde deres kompetencer på nye måder,” siger formand for Ældre- Sundhedsudvalget Marie-Louise Brehm Nielsen.

Knuts social- og sundhedshjælper Jette kan nikke genkendende til, at den ekstra hjemmehjælp har en positiv indvirkning på flere områder:

”Jeg har lært Knut godt at kende i kraft af vores mange gåture, hvor han blandt andet fortæller om sin tid med landbrug, marker og dyr. Turene er med til at holde hans funktionsniveau ved lige, og jeg mærker tydeligt, at vores snakke får ham til at blomstre op. Samtidig har mit kendskab til ham vist sig at være et fantastisk supplement til min faglige viden, fordi jeg kan bruge det aktivt til at hjælpe ham bedst muligt i hverdagen. Det gælder for eksempel i vores træning indendørs, hvor jeg bruger velkendte ting såsom et kosteskaft til at gøre øvelserne sjovere og bedre for ham. Personligt gør det mig glad for mit arbejde, når jeg på den måde får mulighed for at gøre en positiv forskel for borgerne,” fortæller hun.

Ønsker du at blive visiteret til klippekort til ekstra hjemmehjælp, skal du kontakte Visitationen i Lolland Kommune. Du kan se, hvilket distrikt du tilhører og telefonnumre på visitatorerne på www.lolland.dk/visitation_hjemmepleje.  Du kan også henvende dig via mailadressen: socialogarbejdsmarked@lolland.dk.

Herefter vurderer en visitator, om du er berettiget til ekstra hjemmehjælp.

Om klippekortordningen til ekstra hjemmehjælp
Der er for 2015 og 2016 afsat midler til, at kommunerne kan styrke livskvaliteten for hjemmehjælpsmodtagere med størst hjælpebehov gennem en klippekortmodel. Midlerne skal sikre, at hjemmehjælpsmodtagere i eget hjem, som af Visitationen er blevet vurderet til at have et særligt stort hjælpebehov, får tilbudt en halv times ekstra tid til hjemmehjælp om ugen. Borgeren skal selv være med til at bestemme, hvad den ekstra hjælp skal bruges til. Hjælpen kan deles op i mindre aktiviteter hver uge, eller den skal spares op og bruges til hjælp, der tager længere tid.

Læs mere om klippekortordningen til ekstra hjemmehjælp i pjecen her: http://reader.livedition.dk/lollandkommune/175/

Nøgleord

Kontakter

Marie-Louise Brehm Nielsen
Formand for Ældre- og Sundhedsudvalget, Lolland Kommune
Tlf. 23 24 81 44

Allan Ruders
Social og Arbejdsmarkedschef, Lolland Kommune
Tlf. 51 71 57 35

Billeder

Knut har stor glæde af den ekstra halve time hver uge, hvor social- og sundhedshjælper Jette besøger ham. Når vejret er til det, går de tur, og ellers træner de indendørs.
Knut har stor glæde af den ekstra halve time hver uge, hvor social- og sundhedshjælper Jette besøger ham. Når vejret er til det, går de tur, og ellers træner de indendørs.
Download

Information om Lolland Kommune

Lolland Kommune
Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo

54 67 67 67http://www.lolland.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Flere pædagoger til daginstitutioner i Lolland Kommune13.9.2018 06:10pressemeddelelse

Socialstyrelsen har tildelt Lolland Kommune 16,9 millioner kr. til arbejdet med den tidlige indsats i fem af kommunens daginstitutioner. Midlerne går til at ansætte flere pædagoger med henblik på at styrke børnenes trivsel og udvikling. Med de ekstra hænder bliver der flere og bedre muligheder for at arbejde med børnene i mindre grupper, og børnene vil opleve mere voksenkontakt og nærvær i dagligdagen.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum