Erhvervsministeriet

Ekspertudvalg vil gøre det billigere og nemmere at skifte boliglån

Del

Gennemsigtigheden og mobiliteten på markedet for boliglån fra realkreditten skal styrkes, lyder det fra et ekspertudvalg, som blev nedsat i foråret.

Færre gebyrer, hvis boliglån lægges om i forbindelse med varslede stigninger i realkredittens bidrag eller andre gebyrer. Bedre overblik over, hvad den særlige kursskæring reelt koster boligejerne og en længere varslingsperiode før bidrag, renter eller gebyrer kan sættes op.

Det er nogle af de anbefalinger, som findes i en ny rapport om gennemsigtighed og mobilitet på boligmarkedet, som netop er afleveret til erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Ekspertudvalget blev nedsat i marts 2016. Formand for udvalget er professor i bank- og kapitalmarkedsret på Syddansk Universitet, Nina Dietz Legind. Derudover har repræsentanter fra den finansielle sektor og Forbrugerrådet været medlemmer af udvalget ligesom en række relevante myndigheder har været repræsenteret.

Troels Lund Poulsen takker for arbejdet og kvitterer for Ekspertudvalgets rapport og anbefalinger.

»Der er mange gode forslag i Ekspertudvalgets rapport, som vi nu politisk vil se på,« siger Troels Lund Poulsen.

»Jeg forventer, at partierne i Folketinget vil være med til, at vi relativt hurtigt får fulgt op på Ekspertudvalgets anbefalinger. Det tror jeg, at mange forventer af os,« siger Troels Lund Poulsen.

Da Totalkredit i foråret annoncerede, at bidragssatserne ville blive sat op per 1. juli skabte det stor debat omkring realkredittens muligheder for at hæve priserne på eksisterende realkreditlån. I lyset af dette nedsatte erhvervs- og vækstministeren Ekspertudvalget om gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet. Ekspertudvalget har blandt andet haft som opgave at se på sammenhængen mellem kapitalkrav og bidragssatser, ligesom det har været centralt at vurdere reglerne om forbrugerbeskyttelse.

Læs hele pressemeddelelsen og få materialet

Pressekontakt: Lars Erik Skovgaard, telefon 91 33 70 17, mail: las@evm.dk.

Fakta:

Ekspertudvalgets 8 anbefalinger:

I forhold til øget mobilitet og øget gennemsigtighed foreslår Ekspertudvalget følgende i forhold til udlån til private låntagere

1. At der i lov om finansiel virksomhed og lov om ejendomskreditselskaber indsættes en bestemmelse, så realkredit- og pengeinstitutterne samt ejendomskreditselskaber ved varsling af ændringer i renter, bidrag eller gebyrer dels skal begrunde hvilke forhold, der har udløst stigningen, og dels skal forklare de væsentligste forhold, der har haft betydning for ændringens omfang.

2. At varslingsperioden for stigninger i renter, bidrag eller gebyrer øges fra tre måneder til fire måneder.

3.  At fjerne reglen om, at rentestigninger som udgangspunkt kan varsles med en måned, hvorved varslingsperioden på fire måneder også gælder her. Denne justering foreslås for at sikre lige konkurrencevilkår mellem realkreditlignende lån og realkreditlån.

4. At det vil få (civilretlig) virkning, hvis anbefaling nr. 1, 2 og 3 om varsling og begrundelse ikke er overholdt, bortset fra uvæsentlige stigninger i andet vederlag end renter og bidrag. Det vil konkret betyde, at annoncerede bidragsstigninger og stigninger i rentetillæg ikke kan træde i kraft, med mindre reglerne er overholdt.

5. Et forbud mod at opkræve indfrielsesgebyr samt kurtage og kursskæring ved indfrielse i varslingsperioden ved forhøjelse af bidragssats i et realkreditinstitut og ved forhøjelse af rentetillæg ved realkreditlignende lån i et pengeinstitut.

6. At kursskæringens beløbsmæssige andel af rentebeløbet skal oplyses på hver terminsopkrævning på rentetilpasningslån og på realkreditlignende lån.

7.  Ved stigninger i renter, bidrag eller gebyrer skal varslingsbrevet indeholde oplysninger om:

a)                  Kursværdien af kundens lån.

b)                  At kunden har mulighed for at indfri lånet og omlægge det til et andet lån i samme institut eller hos en anden låneudbyder.

c)                   At oplysninger om andre lånudbydere kan findes på prisportaler, drevet af private udbydere, og på prisportalen for boliglån (indeholder oplysninger om aktuelle priser, som boliglån er blevet udbudt til).

I forhold til likviditet på realkreditmarkedet:
8.  At aftalen om, at der skal tilbydes Cita-baserede realkreditlån, hvis der udbydes Cibor-baserede realkreditlån ophæves.

Information om Erhvervsministeriet

Erhvervsministeriet
Erhvervsministeriet
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

33 92 33 50https://www.evm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Erhvervsministeriet

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Erhvervsministeriet

Ny rapport viser gevinsterne ved det indre marked på tværs af hele EU27.9.2018 09:13pressemeddelelse

En ny rapport viser, at Danmark ikke er alene om at drage fordel af det indre marked. Rapporten understreger, at handlen med varer og tjenester inden for det indre marked er afgørende for den økonomiske aktivitet i alle medlemslande og står for 56 millioner jobs på tværs af EU. Endelig peger rapporten på, at det indre marked faciliterer små virksomheders deltagelse i europæiske og globale værdikæder.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum