Beskæftigelsesministeriet

Ekspertudvalg om arbejdsmiljø afleverer anbefalinger til regeringen

Del

Ekspertudvalget om arbejdsmiljø har i dag afleveret deres rapport til regeringen med anbefalinger til en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats.

Ekspertudvalget om arbejdsmiljø har i dag afleveret deres rapport til regeringen med anbefalinger til en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats.

Ekspertudvalget om arbejdsmiljø har nu afsluttet sit arbejde, og udvalgets formand Pia Gjellerup har i dag præsenteret udvalgets anbefalinger til en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats.

Fælles for anbefalingerne er, at arbejdsmiljøindsatsen i højere grad skal tage udgangspunkt i de enkelte arbejdspladser og deres udfordringer med arbejdsmiljøet.

Udvalget anbefaler bl.a., at indsatsen målrettes mere mod de arbejdspladser, der har størst risiko for problemer. Arbejdstilsynet skal desuden kunne tilbyde mere vejledning og indgå forpligtende aftaler med virksomheder, der vil arbejde for et bedre arbejdsmiljø – og ikke alene fokusere på påbud.

Derudover skal arbejdsmiljøreglerne være tilgængelige og forståelige for virksomhederne, ligesom det anbefales, at regeringen og arbejdsmarkedets parter fastsætter fælles mål for arbejdsmiljøet.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Vi skal passe godt på de 2,8 millioner mennesker i Danmark, der hver dag går på arbejde. Det er dem, der får vores samfund til at hænge sammen, og de har selvsagt krav på et godt og trygt arbejdsmiljø. Desværre kan vi se, at stadig flere ansatte overbelastes fysisk og psykisk, og det er en uacceptabel udvikling. Derfor har jeg også set meget frem til at modtage udvalgets anbefalinger til, hvordan vi alle i fællesskab kan forbedre arbejdsmiljøet ude på landets arbejdspladser.

- Jeg vil gerne takke udvalget for dets store og vigtige arbejde. Det er danskernes arbejdsmiljø, der er på spil, og derfor har der været brug for at få vendt hver en sten og se, hvordan indsatsen kan skrues bedre sammen. Jeg vil nu præsentere anbefalingerne for Folketingets Beskæftigelsesudvalg og efterfølgende indkalde til politiske forhandlinger om anbefalingerne.

Ekspertudvalget om arbejdsmiljø er sammensat af en formand (Pia Gjellerup), fire sagkyndige eksperter og fire repræsentanter for arbejdsmarkedets parter.

Det var Troels Lund Poulsen, der sidste år besluttede at nedsætte ekspertudvalget. Det skete, efter at en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) viste, at den hidtidige indsats ikke førte til de ønskede resultater i forhold til de politisk fastsatte 2020-mål på arbejdsmiljøområdet. Ekspertudvalget fik blandt andet til opgave at kortlægge de alvorligste udfordringer med arbejdsmiljøet og undersøge effekterne af virkemidlerne. Herudover skulle udvalget gentænke arbejdsmiljøindsatsen, herunder se på arbejdsmiljøsystemets organisering og belyse de væsentligste udfordringer med at efterleve lovgivningen.

Læs mere her 

Kontakter

Kontakt Beskæftigelsesministeriets pressetelefon: 51232830

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Stina Vrang Elias udpeget som formand for NFA8.2.2019 10:19:39Pressemeddelelse

Administrerende direktør i Tænketanken DEA, Stina Vrang Elias er udpeget som ny bestyrelsesformand på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af NFA i henhold til ’Vedtægt for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø’. Stina Vrang Elias er udpeget for en 4-årig periode, som løber frem til og med 2022. Hun tager over efter professor Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet, der har været formand for NFA’s bestyrelse siden 2001. Beskæftigelsesminister Troels Lund siger: - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø får med Stina Vrang Elias en formand med stor viden og erfaring fra forsknings- og uddannelsesområdet og derudover et stort kendskab til det danske Arbejdsmarked. Jeg er helt sikker på, at Stina Vrang Elias er den rette til at omsætte forskningsresultater til praktiske løsninger, som kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne rundt omkring i virksomhederne. Det er en vigtig dagsord

Danmark undgår unødige regler – virksomheder sparer 1,8 mia. kr.4.2.2019 15:50:36Pressemeddelelse

Virksomhederne vil samlet set spare 1,8 mia. kr. om året som følge af regeringens fokus på overimplementering af lovgivning fra EU. Det viser en opgørelse over det, man har fået ud af arbejdet i bl.a. Implementeringsrådet (IR) og regeringens Implementeringsudvalg (IU). Langt størstedelen af pengene stammer fra Fødevare- og landbrugspakken fra 2015, som bl.a. implementerede det såkaldte nitratdirektiv mindre byrdefyldt i forhold til tidligere, hvilket i sig selv har givet 1,5 mia. kr. i årlige byrdelettelser. Selv om Fødevare- og landbrugspakken ikke er behandlet i regeringens Implementeringsudvalg, der blev oprettet kort før pakkens vedtagelse, er den et væsentligt bidrag til regeringens arbejde med at reducere byrder i forbindelse med EU-lovgivning. Redskaber, der nu er en integreret del af IU-arbejdet, blev anvendt til at afsøge muligheder for at ændre implementeringen af nitratdirektivet. Dertil kommer ca. 200 mio. kr. fra udvalgets arbejde med bl.a. at undersøge og ændre eksisteren

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum