Business Wire

EIT-URBAN-MOBILITY

Del

Bæredygtig mobilitet i København kræver investeringer for yderligere 3,2 mia. kr. inden 2030 for at nå EU’s Green Deal-mål

Byer, der som København allerede i dag investerer i bæredygtig mobilitet, kan skabe samfundsøkonomiske nettofordele på op mod 3 mia. kr. i 2030, viser ny undersøgelse fra EIT Urban Mobility [1]. På europæisk plan vil byer, der investerer i bæredygtig transport, hvert år generere nettofordele på næsten 1 mio. kr. for hver eneste borger. For København peger rapporten bl.a. på større udbredelse af deletjenester og mere fokus på efterspørgselssiden – både med hensyn til behovet for person- såvel som varetransport. Massive investeringer i ny infrastruktur er derimod ikke vejen frem.

Der er multimedier i denne pressemeddelelse. Se hele meddelelsen her: https://www.businesswire.com/news/home/20211111005625/da/

Frem mod 2030 har København behov, at der investeres yderligere 3,2 mia. kr. (435 mio. euro) i bæredygtig mobilitet, sammenlignet med niveauet i dag.

Med de rigtige prioriteringer og politikker på området vil dette til gengæld skabe nettofordele svarende til næsten 3 mia. kr. (395 mio. euro). Heraf alene knap 2 mia. kr. (261 mio. euro) i sparede sundhedsomkostninger som følge af undgået forurening, sygdom og dødsfald [2]. Det viser en ny undersøgelse fra EIT Urban Mobility [1].

Rapporten fokuserer på byer i EU-27 med mere end 50.000 indbyggere og udpeger de mest omkostningseffektive politikker og investeringsområder set i forhold til byernes størrelse og geografiske placering. Rapportens resultater kan udforskes interaktivt på EIT Urban Mobility's hjemmeside [3].

https://public.tableau.com/views/CostsandBenefitsoftheUrbanMobilityTransitioninEurope/HOME?:language=en-US&:display_count=n&:origin=viz_share_link

Byer som København står over for en række specifikke by- og transportpolitiske muligheder, der hver især kan hjælpe med at opfylde både de danske og europæiske CO2-reduktionsmål [4]. Rapporten viser, at de bedste løftestænger for København er øget fokus på deletjenester, bedre regulering af efterspørgselssiden for både person- og varetransport, samt nye innovative mobilitetstjenester og mere gunstige prisforhold.

Politisk bør der fokuseres på at fremme ”mobility as a service” tilbud, deletjenester for både persontransport, fragt og og vareudbringning, og herunder også trinvis udbredelse af selvkørende køretøjer. Andre anbefalinger for København omfatter desuden nødvendigheden af øget politisk opmærksomhed omkring smartere (dynamisk) prissætning af f.eks. parkering og såkaldt efterspørgselsfølsom transport, herunder trængsels- og forurenings-/zoneafgifter.

Omvendt viser rapporten at massive investeringer i selve den offentlige transportinfrastruktur vil være den dyreste løsning i forhold til at opfylde CO2-reduktionsmålene. Især på grund af de store investeringer, det vil kræve afgørende at forbedre både det skinnebårne- (metro, S- og letbane, sporvogne) og busnettet.

En miljømæssig og økonomisk bæredygtig mobilitetspolitik for hver af landets større byområder som Storkøbenhavn, Århus, Odense og Ålborg vil ikke kun hjælpe gevaldigt med at opfylde CO2-reduktionsmålene men også direkte forbedre livskvaliteten i de berørte byområder. Rapporten viser, at med det rette policy-mix og investeringer kan antallet af trafikrelaterede dødsfald allerede i 2030 gennemsnitligt nedbringes fra 1,9 til 0,8 pr. 100.000 indbyggere, medens bilejerskabet og dermed trængslen kan reduceres fra 225 til 156 biler pr. 1000 indbyggere og endelig at udbredelsen af både delings- og aktive transportformer kan øges med 26 % i forhold til i dag.

På EU-plan har større og mellemstore europæiske byer samlet set behov for ekstra investeringer på 86 milliarder euro i bæredygtig bymobilitet frem mod 2030. Overgangen til mere bæredygtig bymobilitet kan samtidig skabe nettofordele på op til 177 milliarder euro. Af disse nettofordele kan byerne potentielt generere 79 milliarder euro i sparede sundhedsomkostninger, der i dag er forbundet med forurening og dødsulykker. I 2050 vil hver eneste euro, der investeres i overgangen til bæredygtig bymobilitet, resultere i samfundsøkonomiske fordele svarende til 2,32-5,66 euro (3,90 euro i indtægter og 1,76 euro i eksternaliteter).

Rapporten bliver officielt præsenteret på Tomorrow.Mobility World Congress , der finder sted i Barcelona fra 16. november til 18. november. Det er transportanalysefirmaet TRT Trasporti e territorio [5], der på opdrag af EIT Urban Mobility har udført analysen ved hjælp af en modellering baseret på de målsætninger, som er fastsat i Green Deal- og "Fit for 55"-politikpakkerne. Analysen fokuserer på byer i EU-27 med mere end 50.000 indbyggere.

SLUT

[1] Rapporten kan tilgås her: https://www.eiturbanmobility.eu/wp-content/uploads/2021/10/Final-report_Long-version.pdf
[2] Såkaldte eksternaliteter, som vedrører de sparede omkostninger ved undgåede skader og sygdomme forårsaget af luft- og støjforurening samt ikke-udledte drivhusgasser.
[3] https://public.tableau.com/views/CostsandBenefitsoftheUrbanMobilityTransitioninEurope/HOME?:language=en-US&:display_count=n&:origin=viz_share_link
[4] Green Deal forudser en reduktion af drivhusgasemissioner fra transportsektoren på 90 % i 2050 sammenlignet med 1990-niveauerne.
[5] Trasporti e territorio: http://www.trt.it/

BAGGRUND

Om EIT Urban Mobility

EIT Urban Mobility, et offentligt-privat partnerskab under EU’s European Institute for Innovation and Teknologi (EIT) har til formål at fremskynde løsninger og overgangen til et brugercentreret, integreret og multimodalt transportsystem for Europas større byer. EIT Urban Mobility’s regionale kontor (Innovation Hub) for Nordeuropa er beliggende i København. Som det førende europæiske innovationsfællesskab for bymobilitet arbejder EIT Urban Mobility på at undgå fragmentering ved at lette samarbejdet mellem byer, virksomheder, universiteter, forskningsinstitutioner og opstartsvirksomheder for at løse byernes mest presserende mobilitetsudfordringer. Ved at bruge byer som levende laboratorier viser vores industri-, forsknings- og universitetspartnere, hvordan nye teknologier konkret kan arbejde for at løse reelle problemer i rigtige byer ved at transportere mennesker, varer og affald på smartere måder.

For mere information kan du besøge www.eiturbanmobility.eu .

Information om Business Wire

Business Wire
Business Wire
101 California Street, 20th Floor
CA 94111 San Francisco

http://businesswire.com

Følg pressemeddelelser fra Business Wire

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Business Wire

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum