Egedals normeringer er nu bedre end regeringens lovkrav

Del

Da DR for nylig lavede et indslag om, hvilke kommuner der allerede lever op til regerings krav om minimumsnormeringer, glemte DR at kontakte Egedal. På den måde kom det desværre ikke med, at Egedal allerede i år har opnået, at have bedre normeringer end lovkravet fra regeringen foreskriver.

3 børn pr. voksen i vuggestuerne og dagplejen og 6 børn pr. voksen i børnehaverne. Sådan lyder regeringens lovfaste krav til kommunerne om minimumsnormeringerne i landets daginstitutioner. Krav der skal være indfriet inden 2024. Men selv om der er godt to år til skæringsdatoen, har man gennem en målrettet rekrutteringsindsats og en økonomisk indsprøjtning på mere end 40 mio. kr. over fire år, allerede nået målet i Egedal Kommune. Kommunen har endda opnået endnu bedre normeringer end loven foreskriver, til trods for, at et stigende børnetal i kommunen også er med til at presse normeringerne.

- Jeg er stolt af, at vores målrettede indsats har båret frugt, og at vi allerede nu kan leve op til kravet om bedre normeringer for vores børn. Siden 2018 har vi prioriteret det her område, ved at tildele 10 mio. kr. hvert eneste år, til mere personale. Så den rekrutteringsindsats vi har sat i værk, har været massiv. Ovenikøbet er det sket samtidig med, at vi har set ind i en prognose med stigende børnetal, der udfordrer normeringerne, fordi det kan være svært at nå ansætte personale nok, siger formand for Familieudvalget, Carina Buurskov.

Hun understreger dog at man endnu ikke er i mål.

- Selv om det er flotte tal, så har vi stadig meget arbejde foran os. Når jeg taler med forældre, så kan de ikke altid genkende de tal vi oplyser ift. hvad de oplever i hverdagen. Den forskel skal vi have fokus på. Og så skal der arbejdes endnu mere med rekruttering. Ligesom mange andre kommuner i landet har vi svært ved, at få uddannet personale til vores institutioner. Udbuddet er simpelthen for smalt og der er stor mangel på pædagoger. Med uddannelse og nytænkning gør vi alt hvad vi kan i Egedal, men vi har også brug for, at regeringen hurtigt finder en løsning på, hvordan der kan blive uddannet flere pædagoger på landsplan. Ellers ender det med en skæv fordeling af uddannede og ikke-uddannede, når alle kommunerne får indført minimumsnormeringer inden 2024, siger Carina Buurskov.

Bedre end lovkravet

Egedal Kommune iværksatte i januar 2020 en kampagne for at rekruttere mere pædagogisk personale. Og gennem de seneste måneder har man ansat rigtig mange medarbejdere, så man nu har bedre normeringer i de Egedalske institutioner, end det som regeringens lovkrav foreskriver.

Således var der i gennemsnit de første fire måneder af 2021 2,8 børn pr. voksen i vuggestuerne og dagplejen og 5,6 børn pr. voksen i børnehaverne.

- Vi vil gerne være med helt fremme i forreste række, når det handler om kvalitet i vores dagtilbud. Vi er en attraktiv kommune i vækst og det er afgørende, at vi har nogle gode rammer til børnene. Det har vi sat en retning for i visionen ’Sammen i børnehøjde – kvalitet i dagtilbud’. Det handler om, at skabe ro og tryghed omkring børnene, og det kræver at der er hænder nok til at tage sig af dem. De er vores fremtid, siger Carina Buurskov.

Tabellen herunder viser udviklingen i normeringen i Egedals kommunale og selvejende dagtilbud fra januar 2021 og frem til april 2021, som er seneste måned med tilgængelige personaledata. Det lovfaste krav frem mod 2024 er en minimumsnormering på 6 børnehavebørn pr. voksen og 3 vuggestue/dagplejebørn pr. voksen. Opgørelsen viser, at Egedal allerede lever op til det krav i 2021.

Normering i Egedals kommunale dagtilbud

 År 2021

Jan

Feb

Mar

Apr

Gnsn. jan-apr 2021

Vuggestue/dagpleje

2,9

2,9

2,9

2,6

2,8

Børnehave

5,8

5,7

5,8

5,3

5,6

 

FAKTA: Opgørelsesmetode

Normeringen beregnes ved at opgøre antallet af indskrevne børn i kommunale dagtilbud, og dele dem med antallet af pædagogiske medarbejdere – begge dele omregnes til hhv. helårs indskrevne børn og årsværk.

Normeringen er opgjort ud fra den metode, som Danmarks Statistik anvender til den nationale normeringsopgørelse. Det betyder at følgende personalegrupper indgår:

Dagplejere, pædagogiske ledere, samt pædagogisk personale i øvrigt, inklusiv evt. decentrale støttepædagoger, vikarer, pædagog-studerende og PAU-elever.

Pædagogisk personale ansat på de puljer der eksisterer på dagtilbudsområdet indgår i opgørelsen.

Pædagogiske ledere i daginstitutioner omfatter kun ledere ansat på en leder-overenskomst. Centralt placerede ledere fx områdeledere, indgår ikke i opgørelsen. Mellemledere som ikke er ansat på en lederoverenskomst (f.eks. en souschef eller pædagogisk leder af en ”stue”), opgøres som ”pædagoger”.

Der korrigeres for perioder, hvor ansatte er fraværende på grund af barsel.

Køkkenpersonale indgår ikke i normeringen.

Personale der har været ekstra indkaldt ifm. Corona som eksempelvis afsprittere, indgår heller ikke i opgørelsen

Kontakter

Billeder

Vedhæftede filer

Information om Egedal Kommune

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

7259 6000https://www.egedalkommune.dk/

Egedal er en kommune i bevægelse med plads til begejstring. Vi ligger der, hvor storbyen holder op og landet begynder. Med 4 S-togs-stationer i kommunen er du midt i naturen og tæt på hovedstaden, der kun ligger en halv time herfra. Vi vil yde god service for Egedals borgere. Alle skal have en god og velfungerende hverdag, hvor vi, med udgangspunkt i fællesskaber, udvikler de styrker og kvaliteter, der allerede kendetegner Egedal. Læs mere om os på EgedalKommune.dk

Følg pressemeddelelser fra Egedal Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Egedal Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum