Egedal KommuneEgedal Kommune

Egedal vil have tidligere anbragte unge meget bedre ind i voksenlivet

Del

Unge, der har været anbragt, står ofte helt alene, når de fylder 18 år uden den hånd i ryggen, som de fleste andre unge har i overgangen til voksenlivet. Mange ender på kanten af samfundet uden job, uddannelse, bolig og netværk. Og sådan har det været i årtier.

Derfor går Egedal Kommune nu sammen med Bikubenfonden og en række andre aktører om at knække koden:”Vi oplever ofte at unge, der har været anbragt, har rigtigt svært ved at finde fodfæste i voksenlivet. De har svært ved at finde bolig, uddannelse og job. Derfor er vi rigtig glade for at Bikubenfonden har taget initiativ til en innovationsproces, hvor vi sammen kan finde nye svar på udfordringerne”, siger Velfærdsdirektøren i Egedal Kommune, Søren Trier Høisgaard.

Omdrejningspunktet for innovationsprocessen er tre konkrete udfordringer ved overgangen til voksenlivet:

  • Hvordan øger vi chancen for, at de unges eksisterende relationer kan gå med dem i overgangen?
  • Hvordan kan overgangsstøtten indtænke vigtigheden af, at de unge føler sig betydningsfulde for andre?
  • Hvordan kan vi skabe et mere behovs- og ønskebaseret valg af boform?

Tine Vesterby Sørensen, centerchef for Social og Handicap, er også glad for at Bikubenfonden kikker mod Egedal: ”De unge fortjener de bedste rammer i deres overgang til voksenlivet. Og vi ved, at både betydningsfulde relationer og en passende bolig er vigtige for de unge. Derfor glæder vi os meget til det kommende samarbejde, der skal finde nye løsninger”, siger Tine Vesterby Sørensen.

Fra konkrete udfordringer til handling

Alle aktører har forpligtet sig til at mødes om netop disse tre udfordringer, der vurderes at have afgørende betydning for unges vej ind i voksenlivet. Samtidig er der enighed om, at netop her er der behov for handling. Derfor mødes aktørerne og unge nu i en række workshops, hvor de i fællesskab zoomer ind på de tre konkrete udfordringer.

Ambitionen er, at man ved udgangen af 2022 i fællesskab har udviklet 5 skarpe bud, som styrker unge i overgangen. Så byder kommuner og NGO’er ind på, hvilke eksperimenter de gerne vil afprøve og videreudvikle i 2023 – og med hvem.

”De forsøg og projekter, der forhåbentlig bliver udviklet i Egedal i løbet af efteråret, indstiller vi til Bikubenfonden, som så tager stilling til hvilke af dem, der kan blive finansieret i afprøvningsperioden”, siger centerchef Tine Vesterby Sørensen.

FAKTA

Der kan være mange årsager til, at tidligere anbragte klarer sig dårligere end andre unge, men en af de årsager der oftest refereres til i undersøgelser er efterværn. Alle unge, der enten er anbragt eller har en foranstaltning efter serviceloven, har krav på et tilbud om efterværn, når de fylder 18 år, som kan forlænges frem til det fyldte 23. år.

Desværre oplever mange anbragte unge, at det ikke er tilfældet, og at de i stedet bliver overladt til at klare sig selv, eller skal passe ind i nogle allerede eksisterende strukturer, som kan være svære for dem. Bikubenfonden finansierer alle aktiviteter i innovationsprocessen samt civilsamfundsorganisationernes tid, mens kommunerne bidrager med egen tid.

Derudover har Bikubenfonden afsat 15 mio. kr. i 2023 til afprøvning af eksperimenter. Innovationsprocessen gennemføres i partnerskab med De Anbragtes Vilkår (DAV) og Dansk Design Center (DDC).

Nøgleord

Kontakter

Information om Egedal Kommune

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

7259 6000https://www.egedalkommune.dk/

Egedal er en kommune i bevægelse med plads til begejstring. Vi ligger der, hvor storbyen holder op og landet begynder. Med 4 S-togs-stationer i kommunen er du midt i naturen og tæt på hovedstaden, der kun ligger en halv time herfra. Vi vil yde god service for Egedals borgere. Alle skal have en god og velfungerende hverdag, hvor vi, med udgangspunkt i fællesskaber, udvikler de styrker og kvaliteter, der allerede kendetegner Egedal. Læs mere om os på EgedalKommune.dk