Aalborg Universitet

Efterisolering er en god investering

Del

Efterisolering og andre former for energieffektivisering er en god investering for mange bygningsejere, som får deres penge tilbage mellem to og tre gange.

En udskiftning af taget kan delvis finansieres af den opnåede varmebesparelse ved samtidig efterisolering. (Illustration: SBi).
En udskiftning af taget kan delvis finansieres af den opnåede varmebesparelse ved samtidig efterisolering. (Illustration: SBi).

Brug 100.000 kroner på at efterisolere huset, og du sparer 2-300.000 kroner på varmeregningen gennem de næste 30 år. Det lyder næsten for godt til at være sandt, men så enkelt ser regnestykket ud, ifølge en ny rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København.

Beregningerne viser, at hvis du bruger penge på at energieffektivisere, når du alligevel skal renovere en bygning, så kan du få dine penge tilbage mindst et par gange gennem levetiden af den pågældende bygningsdel.

”Det svarer, rundt regnet, til en årlig forrentning på 4-5 pct. af investeringen, og med det aktuelle renteniveau på ca. 1 pct. skal der jo ikke meget hovedregning til for at se, at man kan få en ganske pæn fortjeneste ved at optage lån til finansiering af energirenoveringer”, siger forskningschef Søren Aggerholm, som er hovedforfatter til SBi-rapporten.

Nogle bygningsejere får deres investering tilbagebetalt hurtigere end andre, afhængigt af hvilken energikilde de anvender til opvarmning.

Søren Aggerholm understreger, at beregningerne bygger på en forudsætning om, at energieffektiviseringen udføres i forbindelse med anden renovering, fx når man udskifter et udtjent tag.

”Men man kan også sige det omvendt: At en udskiftning af taget delvis kan finansieres af den opnåede varmebesparelse”, bemærker Søren Aggerholm.

Varmebesparelser nedsætter klimabelastningen

En energieffektivisering kommer ikke kun den pågældende bygningsejer til gavn, men vil helt generelt nedsætte udledningen af drivhusgasser fra fossile brændsler, uanset hvilken energikilde man anvender i den pågældende bygning.

”Det skyldes, at når vi hver især sparer på varmen, medfører det, at vi reducerer samfundets samlede energibehov og dermed også behovet for fossile brændsler”, forklarer Søren Aggerholm.

Opvarmning af bygninger tegner sig for op mod en tredjedel af det samlede danske energiforbrug. Rapporten viser, at hvis hele den eksisterende bygningsmasse i forbindelse med nødvendig renovering bliver energieffektiviseret til et niveau svarende til kravene i det gældende bygningsreglement, vil det nedbringe varmeforbruget med en tredjedel. Dvs. at det samlede danske energiforbrug kan reduceres med ca. 10 pct. alene som følge af varmebesparelser i eksisterende bygninger.

Rapporten er udarbejdet for Energistyrelsen, der har ønsket at få beregnet potentialet for varmebesparelser i den eksisterende bygningsmasse og de hermed forbundne investeringer samt disses rentabilitet for bygningsejerne.

Rapporten kan læses på www.sbi.dk.

Kontakter

Forskningschef Søren Aggerholm (soa@sbi.aau.dk eller telefon 5131 6306).

Billeder

En udskiftning af taget kan delvis finansieres af den opnåede varmebesparelse ved samtidig efterisolering. (Illustration: SBi).
En udskiftning af taget kan delvis finansieres af den opnåede varmebesparelse ved samtidig efterisolering. (Illustration: SBi).
Download

Links

Information om Aalborg Universitet

Aalborg Universitet
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 5, Postboks 159
9100 Aalborg

9940 9940http://www.aau.dk/

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) skaber forskningsbaseret viden, der forbedrer det byggede miljø. SBi har siden 2007 været en del af Aalborg Universitet og har til huse i Københavns Sydhavn, sammen med resten af Aalborg Universitet København. En af SBi's helt centrale opgaver er at yde forskningsbaseret myndighedsbetjening på bygge- og boligområdet. SBi har ca. 130 medarbejdere og en årlig omsætning på ca. 100 mio. kroner.

Følg pressemeddelelser fra Aalborg Universitet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Aalborg Universitet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum