Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Efter corona bruger erhvervsuddannelserne langt flere digitale hjælpemidler i undervisningen

Del

Lærerne på erhvervsuddannelserne har i høj grad taget digitale hjælpemidler til sig i undervisningen, og de har lyst til endnu mere.

Lærerne på erhvervsuddannelserne er den gruppe af lærere på ungdomsuddannelserne, der i højest grad oplever, at nedlukningen i forbindelse med covid-19-pandemien har sat skub i, hvor meget de bruger digitale teknologier i undervisningen.

Det viser en ny analyse fra Danmarks Evalueringsinstitut, der har kortlagt, hvordan lærere på ungdomsuddannelserne anvender digitale hjælpemidler efter corona.

Analysen viser, at 42 % af erhvervsuddannelseslærerne oplever, at nedlukningen har betydet, at de i højere grad anvender digitale teknologier i undervisningen. Det samme gælder for 25 % af lærerne på de gymnasiale uddannelser.

Samtidig har lærerne på erhvervsuddannelserne fået lyst til mere: 52 % af lærerne vil gerne i endnu højere grad anvende digitale teknologier i deres undervisning. Det samme ønsker 27 % af lærerne i det almene gymnasium eller hf, og 39 % af lærerne på hhx og htx.

Nogle trives bedre virtuelt
At lærerne på erhvervsuddannelserne har taget de digitale redskaber i undervisning til sig, skyldes flere ting, forklarer seniorkonsulent Marie Seliger, der står bag undersøgelsen.

”Fx erfarede mange lærere under nedlukningen, at nogle elevtyper faktisk trivedes bedre i den virtuelle undervisning. Derudover kan virtuel undervisning være en god mulighed for de elever, som bor langt væk fra deres uddannelsesinstitution, hvilket oftere er tilfældet for elever på en erhvervsuddannelse end i gymnasiet,” siger Marie Seliger.

”Endelig er der de pædagogiske fordele ved det digitale, fx at kunne optage en instruerende video, som eleverne kan gense, hvilket frigiver lærerens tid til andre ting – fx til at give feedback,” siger Marie Seliger.

Brugen af videoopkald er steget markant
EVA’s undersøgelse viser, at det især er måden, lærerne kommunikerer med eleverne på, der har ændret sig efter nedlukningen.

Før corona sagde 3 % af eud-lærerne, at de bruger videoopkald (fx Skype eller Teams) til at tale med eller undervise deres elever. Efter corona er det 30 % af lærerne. Til sammenligning anvender 13 % af lærerne på hf og stx og 23 % af lærerne på hhx og htx video til at kommunikere med eleverne i dag.

Mange formål med de digitale hjælpemidler
Lærerne bruger digitale teknologer i undervisningen af mange grunde, især til at variere undervisningen.

Erhvervsuddannelseslærerne skiller sig igen ud her. For det første bruger 33 % af lærerne teknologien til at imødekomme elevernes forskellige måder at lære på, det samme formål har blot 18 % lærerne i gymnasiet. For det andet bruger 26 % af eud-lærerne teknologier til at gøre det muligt at løse opgaver på mange niveauer.

”Erhvervsuddannelser skal imødekomme behovene hos en mere varieret elevgruppe end gymnasiet, og det er nok det, vi ser afspejlet i den måde, hvorpå lærerne anvender de digitale hjælpemidler,” siger Marie Seliger.

Fakta om undersøgelsen
Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.420 lærere på ungdomsuddannelserne gennemført i efteråret 2021 (dvs. lige efter genåbningen efter anden nedlukning). De samme lærere har også besvaret et enslydende spørgeskema i 2020 lige før første nedlukning i forbindelse med covid-19-pandemien). I 2020 besvarede 2496 lærere spørgeskemaet.

Tal fra undersøgelsen

  • Efter corona anvender 30 % af lærerne på eud og eux Skype eller lignende til at kommunikere med deres elever. Det samme gælder 13 % af lærerne på stx og hf og 23 % af lærerne på hhx og htx.
  • 33 % af lærerne på eud anvender digitale teknologier til at tilgodese elevernes forskellige måder at lære på. Det samme gør 18 % af lærerne på stx og hf og 19 % af lærerne på hhx og htx.

Nøgleord

Kontakter

Links

Information om Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Eva - Danmarks Evalueringsinstitut
Eva - Danmarks Evalueringsinstitut
Tidemansvej 1
4300 Holbæk

35 55 01 01http://www.eva.dk/

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gør uddannelser og dagtilbud bedre - gennem evalueringer, analyser og redskaber, som bidrager til at udvikle kvalitet. Vores viden bruges på alle niveauer - fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier.

Følg pressemeddelelser fra Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Tidlig SFO betyder skoleforberedelse for flere og flere børn allerede som 4-årige17.2.2022 06:00:00 CET | Pressemeddelelse

En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, viser at flere og flere kommuner benytter sig af tidlig SFO. Det betyder, at børn i en stadigt tidligere alder skal forholde sig til skolen igennem skoleforberedende aktiviteter i børnehaven. Men vi mangler viden om, hvordan de skoleforberedende aktiviteter tilrettelægges, og hvad det tidlige stop i børnehaven betyder for børnenes trivsel og udvikling.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum