Globenewswire

EAC Invest A/S

Del

Justerede forventninger til 2020 - Selskabsmeddelelse nr. 6/2021

København, 4. marts 2021

EAC Invest opjusterer forventningerne til 2020, sammenholdt med tidligere forventninger kommunikeret i forbindelse med halvårsrapporten i august 2020 (selskabsmeddelelse 23/2020). Dette er primært på baggrund af et styrket resultat fra et associeret selskab, som ikke har umiddelbar likviditetspåvirkende påvirkning i EAC, samt bedre end forventet resultater fra drift- og investeringsaktivitet.

Salget af Zhongbao Drinking Water blev gennemført og resulterede i et provenu på ca. DKK 3 mio. og en netto gevinst på ca. DKK 1 mio. imod en tidligere forventet gevinst på DKK 0,5 mio. og et netto provenu på omkring DKK 2,5 mio. Betalingen er først modtaget i marts 2021 imod en forventning om endelig afvikling inden udgangen af 2020. Dette har medført en forskydning i pengestrømme og likvide midler pr. 31. december 2020 som anvist i skemaet nedenfor.

Resultatet for det associerede selskab TPA er styrket, som resultat af en velgennemført kommerciel og driftsmæssig transformation, som til trods for et lokalt marked med store Corona udfordringer, leverede solide resultater i andet halvår af 2020. Den regnskabsmæssige andel af resultat fra den associerede virksomhed TPA, er forbedret med DKK 0,9 mio. i forhold til tidligere udmeldte forventninger, og forventes for året at udgøre et resultat på DKK 2,6 mio. Dette er en regnskabsmæssig konsolidering, og har ingen likviditetseffekt for EAC Invest.

(DKK mio.)Justerede forventninger 2020Forventninger fra August 2020
Resultat for året4,52,5
Pengestrømme i alt12,515,0
Likvide midler 31. dec.21,023,0
Gevinst - Zhongbao Drinking Water1,00,5

De justerede forventninger medfører et forbedret resultat for 2020, men det skal understreges at den likviditetsmæssige forbedring udgør DKK 0,8 mio. i forhold til tidligere udmeldte forventninger. Den resterende justering på DKK 1,2 mio. har ingen umiddelbar likviditetsmæssig effekt.

Selskabets årsrapport for 2020 offentliggøres den 22. marts 2021.

Med venlig hilsen,
for EAC Invest A/S

Bestyrelsen

For yderligere information
Martin Thaysen, CEO, Telefon: +45 3525 4300, e-mail investorinformation@eac.dk

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK