DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd

DUF følger anbefalinger for at forebygge og håndtere seksuelle grænseoverskridelser og krænkelser i de politiske ungdomsorganisationer

Del

En ny undersøgelse, som Sex & Samfund og Børns Vilkår har lavet for DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd, viser, at unge, der engagerer sig i ungdomspolitik, oplever et helt særligt fællesskab, som de fleste trives i. Der er dog udbredte problemer med grænseoverskridende og krænkende adfærd på tværs af ungdomsorganisationerne. Derfor opretter DUF blandt andet en ny lederuddannelse og whistleblowerordning for at forebygge og håndtere seksuelle grænseoverskridelser og krænkelser i de politiske ungdomsorganisationer.

DUF har i samarbejde med de politiske ungdomsorganisationer taget initiativ til at undersøge oplevelserne blandt medlemmer og ledelser i de politiske ungdomsorganisationer i relation til mobning, diskrimination, grænseoverskridende oplevelser og seksuelle overgreb. Formålet er blandt andet at få ekspertanbefalinger fra Sex & Samfund og Børns Vilkår til, hvordan DUF og de politiske ungdomsorganisationer forbedrer det videre arbejde med trivsel og samvær i ungdomspolitik.

Undersøgelsen viser blandt andet, at der er forskel på, hvor godt medlemmerne trives i de politiske ungdomsorganisationer alt efter køn og anciennitet, og mere end hver tredje siger, at de har oplevet krænkelser i form af enten seksuel chikane, seksuelle overgreb, mobning eller diskrimination.

”Jeg er chokeret over, hvad rapporten viser. Tallene er alt, alt for høje. Én grænseoverskridende oplevelse eller krænkelse er én for meget. For foreningslivet skal være et trygt sted at være” udtaler formand for DUF, Chris Borup Preuss, og fortsætter:

”DUF har taget initiativ til undersøgelsen, fordi vi tager problemet meget alvorligt. Vi skal turde tale højt om sexisme og grænseoverskridelser og erkende, at der skal en kulturændring til i hele samfundet. Derfor har DUF intensiveret arbejdet med trivsel og samvær de seneste år, og nu følger vi anbefalingerne fra Sex & Samfund og Børns Vilkår.”

Ny lederuddannelse og whistleblowerordning

Undersøgelsen viser, at mange medlemmer i de politiske ungdomsorganisationer ikke går til deres ledelse, når de har oplevet noget grænseoverskridende. Som en del af rapportens anbefalinger foreslår Sex & Samfund og Børns Vilkår konkret, at DUF stiller relevant lederuddannelse og en whistleblowerordning til rådighed for de politiske ungdomsorganisationer:

”DUF har besluttet at følge alle de anbefalinger, vi har fået fra Sex & Samfund og Børns Vilkår. Vi afholder en ny, målrettet lederuddannelse lige efter sommerferien med særligt fokus på ledelsens rolle og ansvar i håndtering af konkrete sager. Vi kommer til at stille en whistleblowerordning til rådighed for de medlemmer, der ikke er trygge ved at gå til deres ledelse med grænseoverskridende oplevelser eller krænkelser. Og så vil vi fortsætte med at rådgive og understøtte de politiske ungdomsorganisationer med at få forbedret deres samværspolitikker med de nye redskaber.”

DUFs forretningsudvalg har besluttet at følge alle anbefalingerne. Inden sommerferien vil DUFs samværsteam holde individuelle rådgivningsmøder med alle de politiske ungdomsorganisationer for at gennemgå rapportens konklusioner og anbefalinger.

Ungdomspartierne med fælleserklæring for kulturforandring

De politiske ungdomsorganisationer har besluttet sig for at lave en fælleserklæring for en kulturforandring, hvor de forpligter sig på at handle på den viden, de har fået fra undersøgelsen:

”Alle de politiske ungdomsorganisationer i Danmark vil en kulturændring. Ingen skal føle sig utrygge i ungdomspolitik. Alle skal føle sig trygge ved at deltage i demokratiet. Vi tager rapportens konklusioner meget alvorligt og vil handle med det samme. Nu giver vi alle håndslag på, at vi udvikler og justerer vores samværspolitikker, at vores øverste ledelser deltager i DUFs lederuddannelse, og at vi alle sammen gør status på arbejdet om senest seks måneder. Vi kigger hele tiden indad og vil løbende kigge på, om vores tiltag og processer ift. samværskulturen fungerer efter hensigten og er tilstrækkelige” fortæller forkvinde for SF Ungdom, Anna Kjær, på vegne af alle de politiske ungdomsorganisationer.

Fakta: Hvad gør DUF nu?

DUFs forretningsudvalg har besluttet at følge alle Sex & Samfund og Børns Vilkårs anbefalinger til, hvordan DUF forbedrer det videre arbejde med trivsel og samvær i ungdomspolitik:

  • DUF evaluerer rådgivningssetup med henblik på at sikre uvildig og anonym rådgivning for medlemsorganisationerne
  • DUF etablerer whistleblowerordning for de medlemmer, der ikke er trygge ved at gå til deres ledelse med konkrete sager
  • DUF har oprettet en ny lederuddannelse under samværsuddannelsen med fokus på ledelsens rolle og ansvar i håndtering af konkrete sager om brud på samværspolitikken
  • DUF opdaterer DUFs rådgivnings- og vejledningsmateriale med værktøjer, redskaber og juridisk materiale stillet til rådighed af Sex & Samfund og Børns Vilkår

Fakta om undersøgelsen

Sex & Samfund og Børns Vilkår har på foranledning af Dansk Ungdoms Fællesråd undersøgt samværet og kulturer på tværs af 11 politiske ungdomsorganisationer i Danmark i perioden 15. januar til 30. maj 2021. Undersøgelsens formål har været at afdække omfanget af og oplevelserne blandt medlemmer og ledelser i relation til mobning, diskrimination, grænseoverskridende oplevelser og seksuelle overgreb inden for de seneste to år. Rapporten indeholder anbefalinger til, hvordan DUF og de politiske ungdomsorganisationer forbedrer det videre arbejde med trivsel og samvær i ungdomspolitik, herunder en værktøjskasse og gennemgang af eksisterende lovgivning på området.

Undersøgelsen baserer sig på kvantitative data i form af en spørgeskemaundersøgelse med i alt 1.169 besvarelser fra medlemmer fra 10 politiske ungdomsorganisationer og kvalitative data i form af seks fokusgruppeinterviews med 23 medlemmer fra fem forskellige politiske ungdomsorganisationer, fem enkeltinterviews med medlemmer fra tre forskellige organisationer og 11 kvalitative enkeltinterviews af ledelser fra 11 ungdomsorganisationer.

 
 
 

Kontakter

DUFs pressetelefon

Henvendelser pr. SMS læses ikke. Send en mail til presse@duf.dk

Tlf:22109005presse@duf.dk

Links

Information om DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd

DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd
DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd
Scherfigsvej 5
2100 København Ø

+45 3929 8888https://duf.dk/

 

 
 
 

Følg pressemeddelelser fra DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd

DUF: Seks skarpe anbefalinger fra unge til ny udviklingspolitisk strategi6.5.2021 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

I næste uge begynder de politiske forhandlinger om den nye udviklingspolitiske strategi. Som bidrag til det forestående arbejde har ungdommen formuleret seks konkrete anbefalinger, der kan styrke den kommende strategi og ikke mindst sikre et stort og udbytterigt fokus på unge. DUF har i dag sendt anbefalingerne til udviklingsminister Flemming Møller Mortensen og udviklingsordførerne.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum