3F

Drop besparelser på sygehusene

Del

Sundhedspersonalets otte faglige organisationer retter fælles appel til Folketingets Finansudvalg.

Kære Medlemmer af Folketingets Finansudvalg

Regeringen og Danske Regioner kunne ikke finde en løsning på at få afskaffet produktivitetskravet på to procent. I stedet er man blevet enige om at nedsætte et udvalg. Imens dette udvalg arbejder, fortsætter presset på personalet og patienterne.

Men kære politikere: Vi beder jer stole på os. Vi beder jer afskaffe produktivitetskravet, mens udvalget gør sit arbejde færdigt. Til gengæld lover vi at gøre alt, hvad vi kan for patienterne. I kan stole på, at sundhedsvæsenet er i trygge hænder hos os.

I har som Folketingets Finansudvalg stadig mulighed for at påvirke aftalen og afskaffe kravet. Ligesom Bent Hansen skulle tilbage til Danske Regioners bestyrelse, skal Kristian Jensen også have aftalen godkendt af Folketingets partier. Danske Regioners bestyrelse følte, at de fik drejet armen om på ryggen i en hård forhandling. Nu har I mulighed for at give sundhedsvæsenet hænderne tilbage til arbejdet.

Afskaf produktivitetskravet for personalets og patienternes skyld. I kan stole på, at vi vil finde genveje frem for nødudgange.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen

Bodil Otto, formand for HK Kommunal

Camilla Rathcke, formand for Yngre Læger

Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd

Henning Josefsen Overgaard, forbundssekretær i 3F

Karen Stæhr, formand for social- og sundhedssektoren i FOA

Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen

Lisbeth Lintz, næstformand i Overlægeforeningen

--------------------------------

For yderligere kommentarer kan følgende fra organisationerne kontaktes:

Person

Organisation

Kontakt:

Henning Overgaard

3F, forbundssekretær

3Fs pressetelefon 8892 8892

Grete Christensen

DSR, formand

Vibeke Westh

VibekeWesth@dsr.dk

2610 5025

Karen Stæhr

FOA, formand Social- og Sundhedssektoren

Kasper Manniche

kman@foa.dk

5124 4083

Bodil Otto

HK Kommunal, formand

Børge Bisgaard

4025 4412

borge.bisgaard@hk.dk

Andreas Rudkjøbing

Lægeforeningen, formand

Mette Ebdrup

2131 3344

Camilla Rathcke

Yngre Læger, formand

Henrik Winther

5364 0964

hw.yl@dadl.dk

Lisbeth Lintz

Overlægeforeningen, næstformand

Lene Christensen

3544 8424

Lillian Bondo

Jordemoderforeningen, formand

Jan Helmer

4043 2230

jhe@jordemoderforeningen.dk

Information om 3F

3F
3F
Kampmannsgade 4
1790 København V

70 300 300http://www.3f.dk/

Følg pressemeddelelser fra 3F

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra 3F

3F om nye tal fra STAR: Mangel på arbejdskraft er overdrevet18.6.2018 22:05pressemeddelelse

Berlingske Tidende bringer mandag aften på www.b.dk en artikel om stigende mangel på arbejdskraft. Artiklen baserer sig på nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og viser, at antallet af forgæves rekrutteringer er steget ganske beskedent fra 15.500 i foråret 2017 til 16.800 i foråret 2018. - Men der er fortsat meget langt op til de mere end 58.000 forgæves rekrutteringer, som vi oplevede i foråret 2007. Så jeg synes ærligt talt, at både arbejdsgiverne og beskæftigelsesministeren endnu engang overdriver den trussel, som mangel på arbejdskraft udgør, siger forbundssekretær i 3F Søren Heisel. Han hæfter sig ved, at hvis man piller de ti stillingsbetegnelser ud, som har det største antal forgæves rekrutteringer, så er antallet nede på ca. 10.000 – eller svarende til det niveau, man så i 2014/2015. - Det viser bare, at der nok er visse udfordringer inden for særlige stillingskategorier, f.eks. tømrer, kokke og tjenere. Men at der skulle være tale om en udbredt mangel

Lovændring om ressourceforløb skal efterprøves hurtigst muligt1.6.2018 05:00pressemeddelelse

Organisationerne bag samarbejdet ”#VærdigReform” hilser lovændringerne om ressourceforløb og førtidspension velkommen. Vi er dog bekymret for, hvorvidt lovændringen vil have den ønskede effekt, selv inden for det begrænsede område den er tiltænkt. Vi vælger derfor at tro på, men også at teste vores folkevalgte, Kammeradvokaten og Ankestyrelsen, når de siger, at ændringerne vil få den ønskede betydning. Vi vil derfor gerne hjælpe alle borgere med et forslag til en tekst, man kan sende til sin sagsbehandler i jobcentret efter den 1. juni: ”Der er lige vedtaget nye regler for, hvornår man har ret til førtidspension. Det nye er, at man kun skal i ressourceforløb, hvis der er en realistisk mulighed for, at arbejdsevnen kan udvikles (Beskæftigelsesloven § 68 a, stk. 2). På den baggrund vil jeg gerne have, at kommunen tager stilling til, om jeg kan få førtidspension efter Pensionslovens § 17, stk. 2. I mellemtiden vil jeg naturligvis gerne deltage i det ressourceforløb, jeg er i gang med.” Lo

3F: Ris og ros til regeringens beskæftigelsesudspil29.5.2018 18:37pressemeddelelse

Regeringen har i dag fremlagt en række forslag, der skal sikre kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark. - 3F er helt enige med regeringen i, at det er helt afgørende for dansk økonomi, at der er tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft i hele landet. Vores udgangspunkt er, at det sker bedst gennem uddannelse og opkvalificering af de ledige, og derfor er det positivt, at regeringens udspil indeholder en række indrømmelser på uddannelsesindsatsen over for de ledige, siger forbundssekretær i 3F Søren Heisel. Han understreger imidlertid, at alle regeringens intentioner kan vise sig at være skønne spildte kræfter, hvis ikke kommunerne i højere grad begynder at tænke i investeringer i de ledige i stedet for at tænke i kortsigtede løsninger. - Vi kan af statistikkerne se, at der i kommunerne er massive forskelle på, hvor mange 3F’ere der bliver tilbudt ordinær uddannelse i forbindelse med deres aktivering. Og det på trods af, at ordinær uddannelse er et af det mest effektive aktiveringsr

Enig hovedbestyrelse i 3F anbefaler et ja til de indgåede forlig3.5.2018 11:41pressemeddelelse

Hovedbestyrelsen i Danmarks største fagforening, 3F, har besluttet, at de bakker op om de overenskomster, der blev forhandlet på plads i Forligsinstitutionen i sidste uge. - Vi fik opfyldt vores to altafgørende krav: At sikre reallønsfremgang for alle vores medlemmer. Og at få en ordning, der garanter, at de offentlige lønninger følger de private. Det er et godt resultat, og jeg er glad for, at hovedbestyrelsen bakker massivt op, siger Ellen K. Lykkegård, der er formand for Den Offentlige Gruppe i 3F. Det var en enig hovedbestyrelse, der torsdag gav deres opbakning til forligene. Udover den samlede stigning i lønrammen på 8,1 procent glæder 3F sig over, at der i overenskomsterne for første gang er åbnet for, at lavtlønnede medarbejdere skal have et særligt lønløft. Det er en vigtig principiel sejr for 3F, der netop organiserer mange lavtlønnede faggrupper, siger Lykkegård. På kommunernes og regionernes område er der desuden sat penge af til at løfte kompetence- og uddannelsesniveauet,

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum