Danva

Dom i dag i Danmarkshistoriens største skattesag

Del

I dag afgøres højesteretssagen om ekstraskat på vand for milliarder. Vandsel-skaber bliver brugt som malkekøer til at inddrive penge, som gør vandregningen markant dyrere for familier og erhvervsliv. Vandselskaberne har derfor stævnet staten i det, der beløbsmæssig er historiens største skattesag. Dommen afsiges kl 12.

DANVA og Danske Vandværker mener, at SKATs udmelding om milliarder af kroner i ekstra vandskat dokumenterer, at myndigheden ikke efterlever de politiske intentioner med vandsektorloven.

”Det er lovsjusk, som vi på vegne af danskernes pengepung skal have rettet op på. Skattelovgivningen er nemlig aldrig blevet udformet og implementeret, som det var ønsket og besluttet af forligskredsen bag vandsektorloven. Konsekvensen er betydelige stigninger på vandregningen både hos familier og virksomheder. Denne ekstraskat er helt uforenelig med politikernes krav til vandselskaberne om at have lavest mulige pris på vand,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Konsekvensen af SKAT’s vurderinger alt andet lige er betydelige stigninger på vand- og spildevandsregningen både hos familier og virksomheder. F.eks. kræver SKAT, at Hjørring Vandselskab A/S betaler en ekstraregning på ca. 125 mio. kr. i udskudt skat, der skal betales af vandkunderne over taksten. Et andet eksempel er fiskemelsfabrikken TripleNine i Lemvig, der skal sætte 300.000 kroner mere af til ekstraskatten på vand årligt på grund af SKAT’s værdisætning af vandselskabet der.

Af lovbemærkningerne til vandsektorloven 2009 fremgår det, at vandselskabernes skattebetaling på lang sigt forventes at være i størrelsesorden 100 mio. kr. årligt. DANVA og Danske Vandværker kan dog konstatere, at det beløb er overskredet mange gange.

”Udgiften til vandselskabernes skattebetaling er en indirekte beskatning af de danske borgere og virksomheder. Selskaberne har jo kun ét sted at sende regningen hen, nemlig til forbrugerne,” siger direktør i Danske Vandværker, Susan Münster.

Vandselskaberne er hvile i sig selv-selskaber, hvorfor de principielt ikke må generere overskud. Men deres skattemæssige fradrag fastsættes ud fra en anslået værdi af bygninger og anlæg. Da der ikke har været handlet vandselskaber, er den reelle salgsværdi ukendt. Det er uenigheden om måden at værdiansætte på, som Højesteret skal tage stilling til.

Forligskredsen bag vandsektorloven besluttede i 2009, for at undgå håbløs gældsætning af vandsektoren, at den som et tillæg til låntagning skulle have mulighed for at finansiereinvesteringer gennem opkrævning af såkaldte historiske afskrivninger over vandtaksten. Forligskredsen aftalte samtidig, at denne finansieringsmulighed skulle håndteres, så den ikke medførte en utilsigtet skattebetaling.

”Politikernes beslutning er bare aldrig blevet en del af skattelovgivningen, og SKAT har ikke af sig selv ønsket at efterleve aftalen. Der er ingen tvivl om, at der er blevet sjusket. Resultatet er en lovgivning, som giver en ekstraskat på vand, der er er i modstrid med Folketingets beslutning”, siger Carl-Emil Larsen.

Selve hovedforhandlingerne ved Højesteret har drejet sig om to principsager nemlig værdiansættelse af selskaberne Hvidovre Vand A/S og Hjørring Vandselskab A/S.

Sideløbende med retssagerne ved domstolen har 273 vandselskaber klaget over deres skatteansættelse til ankeinstansen, Landsskatteretten. Landsskatteretten har meddelt vandselskaberne, at behandlingen af disse klagesager er stillet i bero, indtil principsagerne er afgjort ved domstolen.

Nøgleord

Kontakter

Links

Information om Danva

Danva
Danva
Godthåbsvej 83
8660 Skanderborg

7021 0055http://www.danva.dk/

Følg pressemeddelelser fra Danva

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danva

Spildevandsanalyser kan understøtte en kontrolleret genåbning af Danmark8.4.2021 11:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Vandselskaberne værner om folkesundheden i Danmark, når de leverer drikkevand og håndterer spildevand. Men de bidrager også til et aktivt og sundt liv gennem rekreative områder, hvor de kombinerer klimatilpasning med grønne åndehuller. Og senest har analyser af spildevandet vist sig at være et effektivt redskab til at overvåge udviklingen af COVID-19 – med et potentiale for at kunne gøre det samme i forhold til andre sygdomme.

Forsøg med spildevandsovervågning af covid på Bornholm25.2.2021 16:00:00 CET | Pressemeddelelse

Regeringen har sammen med et flertal i Folketinget besluttet at iværksætte forsøg med spildevandsovervågning af covid. DANVA samarbejder med Statens Serums Institut om muligheden af igangsættelse af et overvågningsprogram på danske renseanlæg. Erfaringer bl.a. Hjørring, Hillerød og Hovedstaden bruges til at udvikle en overvågning, der i første omgang skal foldes ud som forsøg på Bornholm.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum