Danmarks Naturfredningsforening

DN roser ny skatteaftale: Vigtig skridt mod en egentlig bred CO2-afgift

Del

Den nye brede aftale om CO2-afgift for industri er et godt og vigtigt skridt hen imod en samlet bred afgift, hvor det også er helt afgørende at landbruget kommer med, lyder det fra direktør i Danmarks Naturfredningsforening Lars Midtiby.

Regeringen har netop sammen Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgået en aftale om en ny grøn skattereform, der betyder, at danske virksomheder og industri fremover skal betale en pris for at udlede CO2.

Direktør i Danmarks Naturfredningsforening Lars Midtiby glæder sig over aftalen og kalder den et vigtigt skridt hen imod en egentlig bred CO2-afgift:

- Det her er klar grøn tale fra et bredt flertal i Folketinget, og det er vi selvsagt meget glade for. Det betyder, at det fremover for virksomheder og industri kommer til at koste penge at udlede CO2 og belaste klimaet, og det er en meget vigtig motor i forhold til den grønne omstilling, siger Lars Midtiby.

- Men det samtidig meget vigtigt at understrege, at en CO2-afgift på virksomheder ikke kan stå alene. Hvis en afgift skal virke, så skal den gælde alle sektorer, og det næste afgørende skridt bliver at få en CO2-afgift, der også omfatter landbruget, som snart er den sektor, der står for den højeste andel af den danske CO2-udledning. Derfor er det også glædeligt, at aftalen lægger et spor for forhandlingerne om en CO2-afgift for landbruget og aftaleparterne samtidig er enige om, at en CO2e-afgift er et afgørende instrument.

Der forventes ifølge energistyrelsens seneste klimafremskrivning, at landbrug og skovdrift vil fylde 41 procent af den samlede danske CO2-udledning i 2025. Ekspertgruppen for en grøn skattereform skal ifølge kommissoriet aflevere sin endelige rapport i efteråret 2022, hvor en reguleringsmodel for landbrugets udledninger vil indgå.

Ærgerlig over rabat til store forurenere
Danmarks Naturfredningsforening havde dog gerne set, at en aftale ikke gav så store rabatter for nogle af de store udledere. Ifølge aftalen kommer virksomheder uden for EUs kvotesystem skal betale 750 kr pr ton CO2, virksomheder inden for systemet skal betale 375, og endelig skal virksomheder med minralogiske processer som fx cement, mineraluld og tegl betale 125 kr. I regeringens oprindelige udspil var der lagt op til en afgift på 100 kroner pr ton på mineralogiske processer.

- Det er en mindre rabat til de store virksomheder, end regeringen lagde op til i deres oprindelige udspil, og jeg vil gerne rose de partier, som har været med til at trække udspillet i en grønnere retning. Omvendt er vi selvfølgelig skuffede over, at der fortsat bliver givet så store rabatter til de store udledere. Man bør som udgangspunkt være varsom med at gå på kompromis med "forureneren betaler"- princippet. Aftalen peger på, at branchen skal sikre en reel omstilling. Det er helt afgørende, og noget vi vil følge tæt, siger Lars Midtiby.

Grøn fond på 50 mia.
Den nye aftale skal levere CO2-reduktioner på 4,3 mio. ton CO2 i 2030 og 1,3 mio. ton i 2025. Lars Midtiby understreger, at det fremadrettet nu bliver vigtigt at følge op på, om aftalen reelt vil levere de lovede reduktioner.

- Det er afgørende, at aftalen leverer på de tilsigtede reduktioner – der skal være en sikkerhed for, at det sker. Derfor er jeg også rigtig glad for, at aftaleparterne er enige om at genbesøge aftalen flere gange frem imod 2030, siger Lars Midtiby.

Der er med aftalen lagt op til genbesøg i 2023, 2026 og 2028. Tidligere i dag blev også præsenteret en aftale om en grøn fond på 53,5 milliarder til klimainvesteringer. I denne aftale er Enhedslisten også med. Ifølge aftalen skal pengene blandt andet bruges til at investere i skovrejsning og udtagning af lavbundsjorde.

- Det er rigtig gode nyheder, at et bredt flertal vil sætte betydelige midler af til blandt andet udtagning af lavbundsjorder, drikkevandsbeskyttelse og skovrejsning. Naturbaserede løsninger spiller en vigtig rolle i klimakampen, og den her aftale kan virkelig hjælpe med at sætte turbo på nogle af dem, siger Lars Midtiby.

Kontakter

Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
____________________________

Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø

Tlf.: +45 39174000
Mobil: +4526816228
E-mail: kpm@dn.dk

Information om Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø

39 17 40 00https://www.dn.dk/

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Naturfredningsforening

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Naturfredningsforening