DMI – Danmarks Meteorologiske Institut

DMI udvikler nyt undervisningsmateriale om det arktiske klima

Del

DMI står i spidsen for et nyt undervisningsmateriale om klimaet i Arktis, som har et særligt fokus på den arktiske havis og den grønlandske indlandsis. Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden. Projektets titel er ”I klimaforskernes fodspor – forstå klimaforandringerne i Arktis”, og starter primo januar 2021.

”I klimaforskernes fodspor – forstå klimaforandringerne i Arktis” - projektets formål er at hjælpe børn og unge til bedre at kunne forstå og forholde sig til udviklingen i det arktiske klima.
Metoden er et digitalt og interaktivt værktøj, der tager afsæt i aktuelle data fra www.polarportal.dk. Polarportalen drives af danske institutioner, der forsker i Arktis: DMI, GEUS, DTU Space, DTU Byg og KU, og er et sted, hvor observationer og nyeste viden og forskning i Arktis og klimaforandringer samles. Derved er Polarportalen helt central i forhold til nuværende og fremtidige tiltag inden for dansk forskning i arktiske regioner. Projektet giver mulighed for at udbygge Polarportalen, så den bliver lettere at bruge for elever og lærere.

– I takt med at klimaforandringer fylder mere i nyheder og i samfundet, er der opstået et øget behov for kvalificeret materiale om klima, så unge rustes til at skelne mellem holdnings- og faktabaserede argumenter i klimadebatten, siger DMI’s klimaforsker Martin Stendel, der både er projektleder på det nye projekt, og på Polarportalen.

– Det nye undervisningsmateriale skal give brugerne en bedre mulighed for at opnå en forståelse af de aktuelle klimaforandringers omfang og mulige konsekvenser. Det er i samfundets interesse at holde sig til fakta og hverken opbygge dystopiske scenarier, der skræmmer eleverne væk eller overlade feltet til ”fake news”, uddyber Martin Stendel.

Ideen er at lade eleverne få adgang til polarportalens data, som opdateres dagligt med bl.a. observationer, satellitdata og modelsimulationer. På den måde kan eleverne rent faktisk gå i forskernes fodspor, fordi de får adgang til en lang række af de samme data, som forskerne bruger, når de arbejder med at vurdere udviklingen i klimaet i Arktis.

Målgruppen er elever og lærere i grundskolens udskoling og på HTX/STX/HF. Der arbejdes med pædagogiske værktøjer, som lægger vægt på, at eleverne engageres og fordyber sig i egne undersøgelser med afsæt i ’rigtige’ problemstillinger. Materialet vil desuden tage afsæt i og synliggøre IPCC’s arbejde, FN’s Parisaftale fra 2015 samt FN’s Verdensmål herunder særligt Verdensmål # 13 ”Klimaindsats”, som går ud på at handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Projektet suppleres med en delvis grønlandsk version, som tænkes tilpasset grundforløbsfaget ’Science’ på den gymnasiale uddannelse i Grønland (GUX).

Materialet udvikles af et tværfagligt team med kompetencer inden for klima, formidling, undervisning, design og IT. Materialet stilles gratis til rådighed via polarportal.dk.

”DMI er regeringens klimavidenskabelige rådgiver samt Danmarks kontaktpunkt og repræsentant i FN’s klimapanel (IPCC). DMI udvikler viden om fremtidens klima og leverer beslutningsgrundlag for klimatilpasning.”

Kontakter

Klimaforsker og projektleder Martin Stendel tlf. 39157446

Information om DMI – Danmarks Meteorologiske Institut

DMI – Danmarks Meteorologiske Institut
DMI – Danmarks Meteorologiske Institut
Lyngbyvej 100
1610 København Ø

http://www.dmi.dk

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) blev etableret i 1872, og det er i dag en institution under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

DMI varetager den meteorologiske betjening af samfundet inden for Rigsfællesskabet Danmark, Færøerne og Grønland med omliggende farvande og luftrum.

Den meteorologiske betjening omfatter prognose- og varslingstjeneste samt kontinuerlig overvågning af vejr, klima og dertil relaterede miljømæssige forhold i atmosfæren, på landjorden og i havet.

Følg pressemeddelelser fra DMI – Danmarks Meteorologiske Institut

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra DMI – Danmarks Meteorologiske Institut

Stærk profil bliver videnskabelig leder af Danmarks Nationale Center for Klimaforskning26.2.2021 09:58:40 CET | Pressemeddelelse

Oversvømmelser, skybrud, hedebølger… fremtidens klima bliver mere ekstremt. Den anerkendte professor Eigil Kaas, skal nu stå i spidsen for at gøre os klogere på vores klima, når han den 1. marts 2021 tiltræder som ny videnskabelig leder af Nationalt Center for Klimaforskning hos DMI. For klimaforskning er en grundsten, når vi skal finde løsninger til, hvordan vi tilpasser os fremtidens klima med hyppigere voldsomme vejrhændelser.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum