Globenewswire

DLR Kredit A/S

Del

Udtrækning pr. 1. april 2021 (CK95)


I medfør af kapitalmarkedsloven § 24, oplyser DLR Kredit A/S hermed om udtrækninger (CK95) pr. fredag den 19. februar 2021. Oplysningerne fremgår af vedhæftede fil.

Denne meddelelse er offentliggjort med henblik på opfyldelse af transparensdirektivets krav om offentliggørelse.

Udtrækningen foretages efter den nye udtrækningsmodel på danske obligationer, jf. https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=660805&lang=da. Dette betyder, at meddelelsen ikke indeholder oplysninger om cirkulerende mængde og udtrækningsprocent.

Spørgsmål kan rettes til: Head of Rating & IR Jakob Kongsgaard Olsson, tlf. 33 42 07 06.

Med venlig hilsen

DLR Kredit A/S

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK