Djøf

Djøf: Ukvalificeret rapport fra Danmarks Vækstråd

Del

Rapport om kvalificeret arbejdskraft dumper med skæve antagelser om de fremtidige behov for akademikere, mener Djøf.

Danmarks Vækstråd (DVR) har i dag d. 1.12.2016 udgivet en rapport om kvalificeret arbejdskraft. Rapporten indeholder en række fornuftige anbefalinger, der skal forbedre virksomhedernes muligheder for at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Rapporten indeholder også en DREAM-analyse, som handler om arbejdskraftmanglen frem mod 2025. Disse fremskrivninger er meget usikre, hvilket er grunden til, at Finansministeriet tidligere har argumenteret imod præmissen for disse analyser, idet de ikke med rimelig sikkerhed kan forudse, hvilke typer arbejdskraft der vil være mangel på i fremtiden.

I DVRs analyse viser fremskrivningen, at der vil mangle 85.000 med en erhvervsfaglig uddannelse, hvilket ikke er overraskende, idet der allerede i dag i nogen brancher er mangel på faglært arbejdskraft. Det er tilgengæld mere overraskende, at fremskrivningen viser, at der bliver 52.000 kandidater i overskud og at prisen for samfundet ved dette mismatch kan risikere at koste samfundet op til 85 mia. kr.

- Fremskrivningerne bygger på et meget usikkert grundlag, skæve forudsætninger og tegner et forvredet billede af virkeligheden. Man tager eksempelvis ikke højde for, at en række uddannelser med høj ledighed allerede har reduceret optaget af studerende, siger Lisa Herold Ferbing, formand for Djøf.

- I Djøf kan vi på ingen måde genkende billede af en overproduktion af samfundsvidenskabelige akademikere, djøfere. Tallene viser, at langt hovedparten – ca. 60 pct. – af de samfundsvidenskabelige kandidater arbejder i det private erhvervsliv. Fra 2008 til 2014 voksede andelen af samfundsvidenskabelige kandidater i den private sektor med over 10.000 stillinger. Det skete på et tidspunkt, hvor der forsvandt omkring 135.000 fuldtidsstillinger i sektoren. Djøf-uddannede er med andre ord særdeles attraktive for erhvervslivet, tilføjer Lisa Herold Ferbing.

- Intet tyder på, at den positive udvikling vil ændre sig. Tværtimod er det vores generelle opfattelse, at kompetencerne hos samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske kandidater i stigende grad bliver værdsat i det private erhvervsliv, hvilket typisk giver anledning til højere beskæftigelse og et positivt vækstbidrag, påpeger Lisa Herold Ferbing.

Hun fremhæver den seneste vækstredegørelse fra Erhvervsministeriet fra februar 2016, hvor det pointeres, at: ”Der er en klar positiv sammenhæng mellem uddan­nelse og produktivitet. Viden gør personer i stand til at varetage og videreudvikle komplicerede arbejdsfunk­tioner. Desuden stiger personers erhvervsdeltagelse med deres uddannelsesniveau. En velkvalificeret arbejdsstyrke er derfor en forudsætning for virksom­hedernes konkurrenceevne og derfor også for at bevare vækst og velstand fremover i Danmark”.

- Det vil være ærgerligt og direkte skadeligt for Danmarks fremtid, hvis denne meget usikre DREAM-analyse giver anledning til en fordrejning af den fremtidige uddannelsespolitiske debat og prioriteringer. Fremtidens arbejdsmarked og den globale konkurrence stiller endnu større krav om dygtige unge. Så der er absolut ingen grund til at sænke ambitionerne for uddannelse i Danmark, slutter Lisa Herold Ferbing.

Nøgleord

Kontakter

Torben Gross, pressechef i Djøf, tlf. 21 49 01 73, mail tgr@djoef.dk

Information om Djøf

Djøf
Djøf
Gothersgade 133
1123 København K

33 95 97 00https://www.djoef.dk/

Djøf er den faglige organisation for jurister og jurastuderende samt erhvervsøkonomiske og samfundsvidenskabelige kandidater og studerende. Vi repræsenterer over 91.000 medlemmer, der arbejder på alle niveauer i det private og det offentlige i Danmark og udlandet.

Fælles for djøferne er deres centrale betydning for udviklingen og driften af såvel private virksomheder som offentlige organisationer. Djøferne løfter komplekse opgaver, der kræver analytiske evner og stor indsigt i nationale og internationale forhold. Djøfere varetager mange forskellige funktioner inden for ledelse, administration, økonomi, jura, kommunikation, HR, marketing, undervisning og forskning med mere.

Følg pressemeddelelser fra Djøf

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Djøf

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum