Djøf

Djøf: Positivt med opblødning i lovforslag om universiteternes styring

Del

Ministeren har lyttet til dele af kritikken, men gør armslængden mellem politikere og universiteter kortere – det er betænkeligt, siger Lisa Herold Ferbing, formand for Djøf

Djøf noterer sig, at et flertal i Folketinget ønsker at øge Uddannelses- og Forskningsministeriets indflydelse på ledelse og styring af universiteterne. Men med en politisk aftale i dag den 11. april 2017 er der blødt op på  ministerens oprindelige udkast til lovændringen, hvor uddannelsesministeren spillede en endnu mere central rolle i sammensætningen af universitetsbestyrelserne, og hvor ansatte og studerendes medbestemmelse var helt væk.

- Den endelige lovændring er derfor en klar forbedring i forhold til det oprindelige udspil, og det glæder Djøf, at ministeren har lyttet til de mange røster, der har peget på vigtigheden af, at dem, der er tættest på uddannelserne og forskningen også er med til at sætte den nye bestyrelse. I en tid, hvor tillidsforholdet mellem universiteterne og ministeriet lider under detailstyring og stadige sparerunder, er det en ændring, som er helt på sin plads, siger Lisa Herold Ferbing, formand for Djøf.

Hun understreger, at det til gengæld er beklageligt, at bestyrelsen ikke konstituerer sig selv, idet formanden skal udpeges af et udpegningsorgan. Dertil kommer, at uddannelsesministeren har fastholdt sin ret til at foretage en endelig godkendelse af bestyrelsen/formanden.

- Det er forunderligt, at bestyrelsen fremover fratages muligheden for at vælge sin egen formand blandt de eksterne medlemmer. Det er en både unødvendig og beklagelig ændring. Djøf mener helt principielt, at armslængden mellem ministerium og universiteterne ledelse skal være så stor som mulig ikke mindst af hensyn til universiteternes virke som frie – og også kritiske – forskningsinstitutioner, fastslår Lisa Herold Ferbing og fortsætter:

- Armene bliver med den nye aftale nu noget kortere. Derfor må universiteterne også med rimelighed forvente, at den envejskommunikation og manglende lydhørhed over for de konkrete udfordringer, universiteterne står over for, fremover erstattes af reel dialog og inddragelse af alle relevante partere - herunder ikke mindst ansatte og studerende. Det er også på høje tid, at universiteterne får arbejdsro til at implementere de overordnede rammer, der kommer fra politisk hold. Så den kortere armslængde må og skal modsvares af et stop for detailstyring og overdreven indblanding i den omstilling, som universiteterne er godt på vej med.

Djøf bemærker, at loven skal evalueres efter senest to år, og vil derfor nøje følge konsekvenserne af loven, herunder ikke mindst realiseringen af de gode intentioner, som ministeren kom med ved fremlæggelse af lovudkastet.

Lisa Herold Ferbing træffes for yderligere kommentarer ved henvendelse til Torben Gross, pressechef i Djøf, tlf. 21 49 01 73.

Information om Djøf

Djøf
Djøf
Gothersgade 133
1123 København K

33 95 97 00https://www.djoef.dk/

Djøf er den faglige organisation for jurister og jurastuderende samt erhvervsøkonomiske og samfundsvidenskabelige kandidater og studerende. Vi repræsenterer over 91.000 medlemmer, der arbejder på alle niveauer i det private og det offentlige i Danmark og udlandet.

Fælles for djøferne er deres centrale betydning for udviklingen og driften af såvel private virksomheder som offentlige organisationer. Djøferne løfter komplekse opgaver, der kræver analytiske evner og stor indsigt i nationale og internationale forhold. Djøfere varetager mange forskellige funktioner inden for ledelse, administration, økonomi, jura, kommunikation, HR, marketing, undervisning og forskning med mere.

Følg pressemeddelelser fra Djøf

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Djøf

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum