Djøf

Djøf: Brug for bedre undersøgelsesværktøjer

Del

Der er brug for hurtigere og billigere undersøgelsesforløb, når politiske sager skal undersøges. Men den model Folketingets formand Pia Kjærsgaard har fremlagt er alt for vidtrækkende og udfordrer det samarbejdende folkestyre, samtidig med at embedsmændenes retsstilling svækkes, siger Henning Thiesen, formand for Djøf.

Det er i alles interesse – både politikere, embedsmænd og offentlighed – at en sag ikke svæver i det uvisse i årevis. Derfor er der brug for bedre instrumenter til at undersøge en sag, hvis der er et politisk ønske om det.

Det fastslår Djøfs formand Henning Thiesen i kommentar til det udspil, Folketingets formand, Pia Kjærsgaard har fremlagt om at indføre parlamentariske forundersøgelser.

- Det er en god idé at indføre forundersøgelser, og vi forstår politikernes ønske om at være tættere på undersøgelsesforløbet, end tilfældet er i dag. Derfor bør der i lov om undersøgelseskommissioner indføres forundersøgelser og en mulighed for, at folketingspolitikere kan tilknyttes undersøgelseskommissioner i en rådgivende funktion, siger Henning Thiesen.

Men han er stærkt kritisk over for den model, Pia Kjærsgaard har lagt frem.

- Den åbner for politiske drillerier og politiske markeringer, der forvrider den politiske debat og det samarbejdende folkestyre. Det nye tiltag udfordrer den måde, vi samarbejder og finder politiske løsninger i Danmark. Embedsmændene risikerer at blive taget som gidsler i det politiske spil. Det kan optrappe konflikter og ændre demokratiet, som vi kender det herhjemme, påpeger Henning Thiesen.

Henning Thiesen advarer mod, at Pia Kjærsgaards forslag vil udfordre nogle helt grundlæggende kerneprincipper i det danske demokrati og ansvarsfordelingen mellem ministre og embedsmænd:

- Det politikformulerende rum mellem minister og topembedsmænd risikerer at erodere. I stedet vil ministeren begynde at søge sin rådgivning andetsteds og fagligheden vil sive. Det kan føre til dårligere politiske beslutninger, som langt fra er fagligt funderet. Og dermed vil beslutningerne ofte smuldre i mødet med virkeligheden.

Henning Thiesen påpeger også, at modellen vil svække embedsmændenes retssikkerhed, hvis politikerne kan udspørge embedsmænd og retten til bisidder begrænses.

Indledende undersøgelse

Djøf foreslår i stedet, at man indfører mulighed for at gennemføre en indledende undersøgelse til afklaring af, om der overhovedet er grundlag for at iværksætte en egentlig undersøgelseskommission – og ikke mindst formålet med denne.

Konkret foreslår Djøf, at undersøgelser skal være forankret i Folketinget.

  • Folketingets Udvalg for Forretningsorden, UFO, skal kunne anmode om en sådan forundersøgelse.
  • Den skal udarbejdes inden for 2-4 uger.
  • Forundersøgelsen skal alene foregå på skriftligt grundlag og den gennemføres af eksempelvis advokater udpeget af Danske Advokater, men også pensionerede højesteretsdommere, statsadvokater m.fl.

Hvis forundersøgelsen viser, at der er basis for at gå videre, kan der nedsættes en undersøgelseskommission til at kulegrave sagen.

Politisk involvering

Djøf foreslår samtidig at Folketingets politikere skal kunne følge arbejdet i undersøgelseskommissionen langt tættere.

- Det vil være en nyskabelse, hvis politikerne får adgang til det materiale, der tilgår undersøgelses­kommissionens arbejde, ligesom de skal have mulighed for at deltage i forberedende møder med kommissionen og udspørgeren med henblik på at kunne foreslå undersøgelsen tilrettelagt, så forhold af særlig politisk interesse også bliver undersøgt, siger Henning Thiesen.

Djøfs forslag åbner også mulighed for at politikerne får mulighed for at stille forslag om vidner, spørgetemaer mv. Men det foregår gennem kommissionen og udspørgeren, og afgørelsen af disse spørgsmål træffes af kommissionen.

Henning Thiesen træffes for yderligere kommentarer via henvendelse til Djøfs pressechef, Torben Gross, tlf. 21 49 01 73.

Nøgleord

Information om Djøf

Djøf
Djøf
Gothersgade 133
1123 København K

33 95 97 00https://www.djoef.dk/

Djøf er den faglige organisation for jurister og jurastuderende samt erhvervsøkonomiske og samfundsvidenskabelige kandidater og studerende. Vi repræsenterer 95.000 medlemmer, der arbejder på alle niveauer i det private og det offentlige i Danmark og udlandet.

Fælles for djøferne er deres centrale betydning for udviklingen og driften af såvel private virksomheder som offentlige organisationer. Djøferne løfter komplekse opgaver, der kræver analytiske evner og stor indsigt i nationale og internationale forhold. Djøfere varetager mange forskellige funktioner inden for ledelse, administration, økonomi, jura, kommunikation, HR, marketing, undervisning og forskning med mere.

Følg pressemeddelelser fra Djøf

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Djøf

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum