Beskæftigelsesministeriet

Disruptionrådet skal fortsætte arbejdet

Del

Disruptionrådets holder torsdag sit 9. møde og offentliggør rapport om rådets arbejde, som regeringen har besluttet at fortsætte.

Regeringen og Disruptionrådet præsenterer torsdag en række fælles sigtelinjer for fremtidens Danmark. Det sker i en rapport, som følger op på rådets arbejde og de mange udspil og strategier, som regeringen løbende har præsenteret med afsæt i drøftelser med rådet. Der præsenteres desuden en række nye initiativer. Bl.a. at Disruptionrådets arbejde fortsætter.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

Jeg er meget glad for den nyskabende arbejdsform, som Disruptionrådets repræsenterer. Vi har bygget videre på den danske tradition, hvor vi i fællesskab på tværs af folkevalgte, arbejdsmarkedets parter og mange andre finder løsninger på tidens – og fremtidens – store udfordringer. Det fungerer, og derfor lægger vi op til, at rådet også fremover skal fortsætte med at mødes. Med det 9. rådsmøde og regeringens rapport sætter vi alene et foreløbigt punktum for arbejdet.

Ideen med Disruptionrådets har været i fællesskab at forberede Danmark til fremtiden, så vi sikrer, at Danmark er i stand til klogt at gribe de muligheder, som digitaliseringen og globaliseringen giver, og at alle kommer med. Derfor har vi haft et massivt fokus på uddannelse og opkvalificering.

Nutidens børn og unge er morgendagens iværksættere og medarbejdere. Derfor har regeringen lanceret en naturfagsstrategi for at få flere børn og unge til at interessere sig for naturfag i folkeskolen og vælge ungdomsuddannelser med naturfag. På erhvervsuddannelsesområdet har vi indgået en aftale, der gør det mere attraktivt at vælge en erhvervsuddannelse og gennemføre den. Og vi har lanceret det mest ambitiøse talentprogram til dato, der både fokuserer på grundskolen, ungdomsuddannelserne og det videregående område.

Samtidig skal vi sikre danskerne gode opkvalificeringsmuligheder. Regeringen har bl.a. indgået en trepartsaftale om voksen- og efteruddannelse til 2,5 mia. kr., så flere bliver opkvalificeret og dermed også kan være med til at forebygge flaskehalse på arbejdsmarkedet. Aftalerne tager store og vigtige skridt, der sikrer et langt bedre efteruddannelsessystem samt målrettet indsats til bl.a. ufaglærte.

Fastholdelse og udvikling af danske arbejdspladser handler også om digitalisering af danske virksomheder samt tilpasning af arbejdsmarkedet til nye beskæftigelsesformer.

-Vi har lanceret en meget omfattende digitaliseringsstrategi og siden indgået en ambitiøs aftale, der skal gøre danske virksomheder og Danmark til en digital frontløber.

Digitalisering handler også om at håndtere de nye beskæftigelsesformer, der opstår med nye muligheder. Derfor har rådet bl.a. drøftet nye platformsvirksomheder indgående, og på baggrund af drøftelserne har 3F indgået Danmarks første overenskomst med platformsvirksomheden Hilfr. Det er historisk og viser jo noget af det, vi er så gode til i Danmark nemlig at løse tingene i fællesskab.

-Vi skal sikre plads til innovation, nye digitale platforme og nye beskæftigelsesformer. Men nogle af de store spillere udgør en fare for den sunde konkurrence. Derfor præsenterer vi i dag et styrket tilsyn med techgiganter.

Vi præsenterer samtidig regeringens opfølgning på anbefalingerne fra Ekspertgruppen om dataetik. Vi nedsætter bl.a. et dataetisk råd, der skal understøtte virksomheders ansvarlige anvendelse af data samt medvirke til, at Danmark går forrest og sætter sit præg på den internationale debat om dataetik.

Regeringen og Disruptionrådet har bl.a. peget på følgende, centrale sigtelinjer. En liste med samtlige sigtelinjer kan downloades nedenfor.

  • Fremtidssikret arbejdsmarked

Det danske arbejdsmarked skal fortsat være omstillingsparat og klar til automatisering, digitalisering og nye beskæftigelsesformer.

  • Digital omstilling

Virksomhederne og den offentlige sektor skal være digitale frontløbere, der udnytter gevinster ved digitalisering til gavn for alle. Virksomhederne skal understøttes i at udnytte potentialet i data på en etisk og ansvarlig måde.

  • Livslang læring i verdensklasse

Flere danskere skal gøre brug af livslang læring, og mulighederne for opkvalificering til fremtidens job skal være gode. Uddannelsestilbuddene skal være velfungerende, fleksible og målrettet arbejdsmarkedets behov.

Baggrund

Disruptionrådets blev nedsat den 1. maj 2017 for at drøfte, analysere og komme med forslag til, hvordan vi sikrer, at danske virksomheder og danskerne er godt rustet til fremtiden og fremtidens arbejdsmarked.

Disruptionrådet består af en række faste medlemmer udpeget af regeringen. Medlemslisten omfatter virksomheder, arbejdsmarkedets parter, eksperter, og en repræsentant for de unge i Danmark.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen er formand for Disruptionrådet. Derudover sidder syv ministre med i Rådet: Finansministeren, erhvervsministeren, beskæftigelsesministeren, økonomi- og indenrigsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, undervisningsministeren og innovationsministeren.

Disruptionrådets sekretariat er forankret i Beskæftigelsesministeriet.

Læs mere her.

Kontant Beskæftigelsesministeriets pressetelefon: 5123 2830

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for maj 201928.6.2019 09:26:27 CESTPressemeddelelse

Ledigheden faldt i maj 2019 med 500 personer. Det svarer til en ledighed på 102.500 fuldtidspersoner. Ledighedsprocenten er uændret på 3,7 procent. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: "Det er rigtig glædeligt, at ledigheden fortsætter med at falde. Det skyldes ikke mindst, at vi er i en højkonjunktur, og her er det regeringens hovedopgave at sikre, at flere får glæde af opsvinget. Jeg vil arbejde hårdt for et velfungerende arbejdsmarked, som flest muligt kan blive en del af." "Det handler blandt andet om, at dem med mindst uddannelse får løftet deres kvalifikationer. Det vil vi gøre via en målrettet beskæftigelses- og opkvalificeringsindsats, herunder for de mange unge, som hverken er i job eller i uddannelse. Det er dem, som har det sværest, hvis konjunkturerne vender, og det er samtidig en god investering for virksomhederne, der mangler kvalificeret arbejdskraft." "Endelig vil vi også sikre, at flygtninge og indvan

Beskæftigelsesministerens kommentar til ledighedstallet for marts 20193.5.2019 10:12:40 CESTPressemeddelelse

Ledigheden i marts steg med 500 personer. Det svarer til en ledighed på 103.900 fuldtidspersoner. Dermed er ledighedsprocenten uændret 3,7 procent. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger: - Ledigheden er fortsat på et lavt niveau og har trods lille stigning været faldende i en lang periode. Siden juni 2015 er der kommet 21.100 færre fuldtidsledige. - Selv om vi fortsat har lav ledighed og høj beskæftigelse, skal vi ikke bare læne os tilbage og tro, at den hellige grav er vel forvaret. Tværtimod skal vi bruge de gode tider til at få alle med. Derfor er jeg meget glad for, at Folketinget netop har vedtaget at rydde ud i de mange stive regler og proceskrav på beskæftigelsesområdet til gavn for ledige og samfundet. - Samtidig har vi tidligere på ugen igen offentliggjort en ny rangliste over kommunernes indsats, så alle kan se, hvor gode de hver især er til at få folk væk fra offentlig forsørgelse. Jeg vil gerne opfordre ko

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum