Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktør for Landbrugsstyrelsen fratræder

Del

Vicedirektør Louise Piester konstitueres.

Vicedirektør Louise Piester konstitueres med virkning fra den 1. juni 2021 i stillingen som direktør. Afgående styrelsesdirektør Jette Petersen skal gøre tjeneste i en anden stilling i Fødevarestyrelsen.

Stillingen som direktør vil snarest muligt blive slået op efter gældende regler.

Departementschef i Ministeret for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Morten Niels Jakobsen, udtaler:

- Jette Petersen har stået i spidsen for Landbrugsstyrelsen gennem en række år, hvor hele sektoren har oplevet store forandringer. Landbruget befinder sig i en opbrudstid, hvor branchen skal finde og implementere nye, grønne løsninger i de kommende år. Landbrugsstyrelsen har en helt afgørende rolle med at understøtte denne omstilling, hvor det er centralt med en stærk forvaltningskultur. Jeg takker Jette for hendes store indsats som direktør i en svær tid.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Katja Brandt Andersen, +45 24 89 63 37

Information om Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Slotsholmsgade 12
1216 København K

+45 38 14 21 42https://fvm.dk/