Danva

Digitaliseringsstrategi kan understøtte vands betydning for den grønne omstilling

Del

Regeringens digitaliseringsstrategi indeholder en række gode initiativer, der skal bistå med at accelerere den grønne omstilling også inden for vand. DANVA er positiv overfor strate-gien, der kan skabe nye løsninger til gavn for samfundet på tværs af forsyningsarter.

Regeringen har netop lanceret en ny digitaliseringsstrategi med 61 initiativer, der blandt andet skal accelerere grøn omstilling gennem digitale løsninger. Inden for vandområdet handler det bl.a. om etablering af et forsyningsdigitaliseringsprogram, helhedsorienteret datadrevet tilgang til klimatilpasning, dataunderstøttelse af varslingssystem for oversvømmelser i Danmark samt monitorering af grundvand og sikring af rent drikkevand.

”Vi vægter det højt, at der etableres et forsyningsdigitaliseringsprogram, der skal drive udv

iklingen mod en sammenhængende grøn forsyningssektor. Udviklingen baseres på et samarbejde på tværs af forsyningssektorerne. Vi vurderer, at et øget fokus på sektorkoblingsinitiativer er en væsentlig forudsætning for, at vi kommer i mål med den grønne omstilling,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, og tilføjer:

”Vandselskaberne kan spille en stor rolle i den cirkulære økonomi f.eks. ved at anvende slam, herunder at inddrage husholdningsaffald, til biogasproduktion og ved at sætte varmepumper i spildevand, der kan opvarme om mod 2-300.000 danske gennemsnitsparcelhuse. Det kan bl.a. fungere som buffer for varme, være grønt brændstof og bidrage direkte til brændselsfri energi. Men det kræver smarte løsninger på tværs af forsyningsarter, så alle potentialerne kan bringes i anvendelse. Og så kræver det ikke mindst, at der indføres incitamenter til det i den økonomiske regulering.”

DANVA mener, det samtidig er positivt, at regeringen vil fremme anvendelsen af datadrevne offentlige og private løsninger såsom kunstig intelligens, sensorer, satellitter m.m. med henblik på at reducere og sikre en effektiv klimatilpasning. Teknologierne anvendes i dag indenfor vand- og spildevandsektoren, men der skal mere fokus for at få accelereret den generelle udvikling.

”Vi kan kun være glade for, at regeringen har lyttet til vores ønsker. Vi opfordrede i februar 2021 i vores indmelding til den nationale klimatilpasningsplan, at data i højere grad skal omsættes til viden, der fremmer helhedsløsninger for klimatilpasning på tværs af kommunegrænser. Vi fremhævede dengang, at der er behov for et mere samlet blik på anvendelse af data og viden, som bør føre til en styrket indsats indenfor klimatilpasning,” siger Carl-Emil Larsen, og tilføjer, at ønsket om dataunderstøttelse af varslingssystem for oversvømmelser vil bidrage afgørende til vandselskabernes indsats for at forebygge oversvømmelser som følge af skybrud.

Et stort indsatsområde for forsyninger er cybersikkerhed. Forsyningernes systemer er i voldsom stigende grad genstand for angreb udefra.  

”Det er godt, regeringen har fokus på det digitale trusselsbillede. Der er en øget fokus på cybersikkerhed, sikkerhed i det hele taget og den deraf følgende vurdering af, hvad der kan deles uden at kompromittere forsyningssikkerheden. Det er en balancegang, der kræver øget opmærksomhed på sikre systemer,” siger Carl-Emil Larsen, der også er positiv over for indsatsen med drikkevandet:

”I Danmark har vi en lang tradition for at generere og dele data til gavn for alle både i forbindelse med drikke- og grundvandsplanlægning. Den tradition vil vi gerne fortsætte, da det giver stor værdi for alle i sektoren.”

Kontakter

Information om Danva

Danva
Danva
Godthåbsvej 83
8660 Skanderborg

7021 0055http://www.danva.dk/

DANVA er interesseorganisationen for alle, der arbejder professionelt med vand og spildevand. Foreningen er en selvstændig nonprofit forening, finansieret af medlemmerne og ved indtægtsdækket virksomhed.

 

DANVA forener alle vandkredsløbets aktører i samarbejde om bæredygtige løsninger.

 

DANVA forstærker alle, der sikrer forbrugernes tillid til vand, effektiv drift og en høj forsyningssikkerhed.

 

DANVA fortæller alle om værdien og effekten af danske vandløsninger, der skaber liv og sundhed.

 

 

Følg pressemeddelelser fra Danva

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danva

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum