Sweco

Dianalunds bæredygtige bydel skal bygges på naturens præmisser

Del

Pilegårdstrekanten - Dianalunds nye bydel med ca. 300 boliger - får natur, fællesskaber og bæredygtighed som omdrejningspunkt med inspiration fra FN’s verdensmål. I går blev lokalplanforslaget sendt i offentlig høring fra 6. januar frem til 3. februar 2021.

Overbliksbillede af helhedsplanen for Pilegårdstrekanten. Illustration: Årstiderne Arkitekter/Sweco.
Overbliksbillede af helhedsplanen for Pilegårdstrekanten. Illustration: Årstiderne Arkitekter/Sweco.

Helhedsplanen for den 175.000 m2 store udbygning af Dianalund er udviklet af Årstiderne Arkitekter, som er en del af Sweco. Her har et tværfagligt team af arkitekter, ingeniører, biologer og bæredygtighedseksperter fra arkitekt- og ingeniørvirksomheden siden foråret arbejdet med at udvikle en sammenhængende helhedsplan med natur og fællesskab i fokus. På baggrund af helhedsplanen har Sorø Kommune udarbejdet et lokalplanforslag, som understøtter helhedsplanens principper og visioner.

- Lokalplanforslaget lægger op til at skabe et attraktivt og bæredygtigt boligområde med gode muligheder for fællesskaber og naturoplevelser lige uden for døren. Med et miks af boformer vil området være interessant for mange borgere, siger borgmester Gert Jørgensen.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jens Nygaard, tilføjer:

- Vi oplever en stigende interesse for at bosætte sig i Dianalund, takket være byens mange kvaliteter i form af dagtilbud, skoler, butikstorv og områder, der inspirerer til aktiv udfoldelse. Det nye boligområde bliver en naturlig og spændende udvidelse af Dianalund, som vi kan være stolte af. Det bliver et område, som er godt at bo i, og som samtidig tager hensyn til landskabet og naturen.

Natur og boliger hånd i hånd

Lokalplanforslaget lægger op til en bebyggelse med fællesskabet som omdrejningspunkt, hvilket understøttes af varierede boligtyper, fællesarealer og fælleshuse. Boligerne skal bygges af sunde og langtidsholdbare materialer. Endelig er det visionen, at byudviklingen sker på landskabets og naturens præmisser.

- Ofte ser man det modsatte, nemlig at boligerne får forrang for naturen, der så må klemmes ind på den tilbageværende plads. For Pilegårdstrekanten har vi taget afsæt i de geotekniske undersøgelser og identificeret tørre og våder områder, der egner sig til nedsivning af regnvand og regnvandsbede. Vi har lavet en varieret beplantningsplan efter stedets naturligt forekommende fauna og har valgt træer og buske, så de passer til jordbundsforholdene. Tilsammen danner landskabet en blå-grøn struktur for området, som afgør bebyggelsens placering, forklarer Malene Jensen, der er byplanlægger og projektleder hos Årstiderne Arkitekter og har udarbejdet helhedsplanen.

Regnvandsveje
Lokalplanforslaget opdeler området i seks delområder med navne som Bøgeparken, Lærkedalen og Tjørneengen, hvilket afspejler, at naturen er højt prioriteret og bliver en identitetsmarkør for områdets beboere. Den samlende blå-grønne struktur øger biodiversiteten, skaber spændende natur og bedre regnvandshåndtering, der understøttes af bede langs alle boligvejene, som forsinker regnvandet.

Samlet set lægger lokalplanforslaget op til en bydel med plads til mange forskellige familietyper i de ca. 300 boliger og med plads til ca. 700 beboere. Både helhedsplanen og lokalplanforslaget er udviklet i tråd med Sorø Kommunes Vision 2022 og FN’s verdensmål med særligt fokus på mål 11, 12 og 13 og ikke mindst mål 3 om sundhed og trivsel. Ambitionen er at understøtte mental og fysisk sundhed via fællesskaber på tværs af generationer via den blandede bebyggelse, fælleshusene samt en varieret og inspirerende natur.

Fakta om helhedsplanen:

1)      En bebyggelse på landskabets og naturens præmisser

Bestemte områder er oplagt til regnvandshåndtering på grund af specifikke nedsivnings-, jordarts- og terrænforhold. På den baggrund er der skabt en gennemgående struktur, som forbindes til Dianalunds overordnede stiforbindelser, attraktioner og grønne områder.

2)      Fællesskab i fokus

Lokalplansforslaget fokuserer på social bæredygtighed og mulighed for en mangfoldig befolkningssammensætning samt alternative boformer, således at der både tilbydes åben-lav bebyggelse, tæt-lav bebyggelse og etageboliger i varierende størrelser. Lokalplanforslaget giver mulighed for op til ca. 300 boliger i området. Der er desuden mulighed for fælleshuse, etablering af et friplejehjem, et seniorbofællesskab og en daginstitution.

3)      Sunde og langtidsholdbare materialer

Lokalplanforslaget skaber rammerne for langtidsholdbar og fremtidssikret arkitektur. Der fastsættes ikke snævre bestemmelser om for eksempel specifikke tagformer, men fokuseres i stedet på, at materialerne er bæredygtige (f.eks. holdbare og vedligeholdelsesvenlige samt ressourcemæssigt forsvarlige byggematerialer). Kvalitet og bæredygtighed er ikke statiske størrelser, så lokalplanforslagets rammer giver plads til den udvikling, som vil komme inden for bæredygtige byggematerialer.

Fakta om Pilegårdstrekanten

  • Et 175.000 m2 stort område tæt på bycenter, bibliotek, skole og Hospicegården Filadelfiasamt naturen og landskabet mod sydøst
  • Et miks af boformer og boligtyper, dvs. rækkehuse, etagehuse og parcelhuse
  • I alt ca. 300 boliger og ca. 700 beboere
  • Området og boligerne skal udformes og indrettes så bæredygtigt som muligt med inspiration fra FN’s verdensmål og Sorø Kommunes Vision 2022

Forventet tidsplan

  • Offentlig høring af lokalplanforslaget januar – februar 2021
  • Endelig vedtagelse af lokalplanforslaget i april 2021
  • Byggemodning september 2021 – februar 2022
  • Udbud og salg af grunde i februar 2022 med forventet overtagelse i juni 2022

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Overbliksbillede af helhedsplanen for Pilegårdstrekanten. Illustration: Årstiderne Arkitekter/Sweco.
Overbliksbillede af helhedsplanen for Pilegårdstrekanten. Illustration: Årstiderne Arkitekter/Sweco.
Download
Sorøs borgmester Gert Jørgensen fotograferet i det område, som skal blive til Pilegårdstrekanten. Foto: Sorø Kommune
Sorøs borgmester Gert Jørgensen fotograferet i det område, som skal blive til Pilegårdstrekanten. Foto: Sorø Kommune
Download
Pilegårdstrekanten. Situationsplan. Illustration: Årstiderne Arkitekter/Sweco.
Pilegårdstrekanten. Situationsplan. Illustration: Årstiderne Arkitekter/Sweco.
Download
Pilegårdstrekanten. Illustration: Årstiderne Arkitekter/Sweco.
Pilegårdstrekanten. Illustration: Årstiderne Arkitekter/Sweco.
Download
Pilegårdstrekanten. Illustration: Årstiderne Arkitekter/Sweco.
Pilegårdstrekanten. Illustration: Årstiderne Arkitekter/Sweco.
Download
Pilegårdstrekanten. Illustration: Årstiderne Arkitekter/Sweco.
Pilegårdstrekanten. Illustration: Årstiderne Arkitekter/Sweco.
Download
Pilegårdstrekanten. Illustration: Årstiderne Arkitekter/Sweco.
Pilegårdstrekanten. Illustration: Årstiderne Arkitekter/Sweco.
Download
Pilegårdstrekanten. Illustration: Årstiderne Arkitekter/Sweco.
Pilegårdstrekanten. Illustration: Årstiderne Arkitekter/Sweco.
Download

Information om Sweco

Sweco
Sweco
Ørestads Boulevard 41
2300 København S

+45 7220 7207https://www.sweco.dk/

Sweco er Europas største virksomhed indenfor arkitektur- og ingeniørrådgivning med kontorer i 14 lande. Virksomhedens 17.500 medarbejdere planlægger og designer fremtidens bæredygtige byer og samfund og løser hvert år opgaver i 70 lande over hele kloden. Sweco er noteret på Nasdaq Stockholm og omsatte i 2019 for 20 milliarder svenske kroner.

I Danmark er Sweco én af de førende rådgivningsvirksomheder på vækstmarkeder inden for vand, energi, transport, planlægning og design. Virksomhedens decentrale organisation er opbygget, så det er muligt at arbejde på tværs af faglige og geografiske grænser og dermed sætte virksomhedens samlede viden i spil til gavn for kundernes projekter.

Den decentrale tilgang giver mange små agile teams med stor handle- og beslutningskraft, højt kundenærvær og engagement. Sweco tilbyder multidisciplinær, integreret rådgivning ud fra den overbevisning, at det skaber størst mulig værdi for kunden, og vi ønsker at være kendt som den mest imødekommende og engagerede partner med anerkendt ekspertise.

Følg pressemeddelelser fra Sweco

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sweco

Danmarks største rådgiver inden for bæredygtighed og drift af ejendomme leder efter 15 nye specialister17.2.2021 08:00:00 CET | Pressemeddelelse

Facilities Management-afdelingen i arkitekt- og ingeniørvirksomheden Sweco mærker, hvordan den øgede opmærksomhed på grøn omstilling og bæredygtigt byggeri øger efterspørgslen efter rådgivere og teknikere indenfor energirenovering, HVAC, VVS og driftsoptimering. Afdelingen runder inden længe medarbejder nr. 100 og mangler aktuelt 15 nye medarbejdere.

Nye bæredygtighedskrav til finansielle virksomheder: EU’s taksonomi får store konsekvenser for byggeri og ejendomsinvesteringer26.1.2021 06:58:55 CET | Pressemeddelelse

Første del af EU's klassifikationssystem for afrapportering af bæredygtige investeringer og aktiviteter har fokus på klima og CO2-reduktion. I første omgang er rapportering frivillig, men fra 1. januar 2022, er det et lovkrav for finansielle markedsaktører og store virksomheder at redegøre for deres investeringers indvirkning på miljøet. Ekspert i EU's taksonomi, Alexander Kaae Petersson fra Sweco, fortæller her om de nye krav til investeringer i nybyggeri og renovering, som EU håber, vil bidrage markant til den grønne omstilling.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum