Esbjerg Kommune

Dialogforum præsenterede anbefalinger for landbruget

Del

Plan & Miljøudvalget har den 18. januar godkendt anbefalingerne, som et dialogforum indenfor landbrugsområdet er kommet frem til. Anbefalingerne drejer sig om, hvordan processen med at søge om store udvidelser af landbrugsbedrifter kan forbedres.

Landbrugsudvidelser af en vis størrelse kan indeholde flere udfordringer og opmærksomhedspunkter, og derfor nedsatte Plan & Miljøudvalget i juni et dialogforum, som skulle komme med anbefalinger til, hvordan landbruget kan styrke dialogen med omverdenen og kommunen i netop de sager.

Dialogforummet bestod af lokale repræsentanter fra otte store husdyrbrug, repræsentanter fra Landbrug & Fødevarer og repræsentanter fra Sydvestjysk Landboforening som har mødtes med borgmester Jesper Frost Rasmussen, formand for Plan & Miljøudvalget Karen Sandrini, næstformand Kurt Bjerrum og repræsentanter fra Teknik & Miljø.

Det første møde blev holdt den 22. september 2020. På dette møde blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle arbejde videre med i alt fem temaer. Arbejdsgruppen har holdt tre møder.

”Landbruget er et vigtigt erhverv i Esbjerg Kommune, og fra kommunens side er vi optaget af at være med til at udvikle erhvervet, hvis vi kan. Den præmis har været det samlende punkt i dialogforummet. Efter gode snakke og videndeling rundt om bordet, har vi alle fået en større forståelse for hinanden og det afspejles i de nye anbefalinger”, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen.

I slutningen af december mødtes dialogforummet for sidste gang for at lægge sidste hånd på de omtalte anbefalinger, som landbrugserhvervet kan tage udgangspunkt i, når en udvidelse af et landbrug er på tale. De gode råd er samlet i et let overskueligt format, hvor det gennemgående tema i teksten er dialog. Anbefalingerne er rettet mod store udvidelser, men der vil være inspiration at hente for alle landbrug, der planlægger en udvidelse.

”En udvidelse bliver ofte en kompleks proces, og der er mange interessenter at holde styr på. Derfor tager anbefalingerne udgangspunkt i nogle faktuelle ting, som kan gøre ansøgningen bedre, men i bund og grund handler det mest om ikke bare at informere naboer og folk i lokalsamfundet, men derimod at søge dialogen tidligt i processen”, siger Niels Laursen, formand for Sydvestjysk Landboforening.

På samme måde taler anbefalingerne for at række ud til kommunen tidligt, når der er tanker om at udvide et landbrug.

”I kommunen har vi selvfølgelig erfaring med at håndtere ansøgningsprocesserne med respekt for, at alle sager er forskellige. Gang på gang ser vi dog at den tidlige dialog kommer projektet og landmanden til gode og tager hensyn til omgivelserne. Udnyt de kompetencer kommunen har og søg sparring og vejledning”, opfordrer formand for Plan & Miljøudvalget Karen Sandrini.

Plan & Miljøudvalget har netop godkendt anbefalingerne, og derfor bliver de nu sendt ud til forskellige landbrugsinteressenter.

Kontakter

Borgmester Jesper Frost Rasmussen, mail jesra@esbjergkommune.dk eller telefon 27 24 18 00.

Formand for Plan & Miljøudvalget Karen Sandrini, karsa@esbjergkommune.dk eller 22 99 81 87

Formand for Sydvestjysk Landboforening Niels Laursen på niels@hedebois.dk eller tlf. 51 27 22 15.

Billeder

Vedhæftede filer

Information om Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune
Esbjerg Kommune
Torvegade 74
6700 Esbjerg

76161616http://www.esbjerg.dk

Esbjerg er kendt som EnergiMetropol i erhvervssammenhænge, men begrebet energi er også relevant i langt bredere forstand. Hele kommunen summer af energi mellem mennesker, og her er stor handlekraft og vilje til at gå nye veje. Erhvervsmæssigt har vi en særlig styrkeposition på energiområdet, og i fremtiden vil en ny type energi i form af digital infrastruktur være med til at definere kommunen. Vi udvikler os hele tiden i en mere bæredygtig retning, og det er vores ambition, at alle skal opleve og bidrage til energien i Esbjerg Kommune.

Følg pressemeddelelser fra Esbjerg Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Esbjerg Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum