3F

Dialog om samspilsproblemer ønskes

Del

Repræsentanter for over tre millioner pensionsopsparere opfordrer regeringen til dialog om samspilsproblemerne.

Repræsentanter for arbejdsgivere og lønmodtagere i en række pensionsselskaber med over tre millioner kunder/medlemmer (PFA, PensionDanmark, Industriens Pension, Sampension, PKA, Lærernes Pension og PBU) sender i dag en åben opfordring til regeringen om i de kommende måneder at indgå i en dialog om samspilsproblemerne i pensionssystemet:


Giv vores pensionssystem et tiltrængt serviceeftersyn

Tirsdag den 20. juni indgik regeringen og Dansk Folkeparti en ”Aftale om flere år på arbejdsmarkedet”. Et af de problemer, som tages op i aftalen, er det såkaldte samspilsproblem i pensionssystemet. Det vil sige den udfordring, at det for mange danskere ikke kan betale sig at gøre det, som i bund og grund er i både deres egen og Danmarks interesse; nemlig at sikre sig en tryg alderdom gennem en god pensionsopsparing.
 
Problemet bunder i en uheldig kombinationen af skat og modregning i offentlige ydelser, som i mange tilfælde udhuler eller fuldstændig eliminerer afkastet af pensionsopsparing. Det er ikke noget lille eller trivielt problem. For det er helt afgørende, at vi værner om det enestående gode pensionssystem, som arbejdsmarkedets parter har bygget op som supplement til folkepension og ATP. Og grundforudsætningen for det er, at det til enhver tid kan betale sig for alle at spare op selv, frem for at forlade sig på offentlige pensionsydelser.
 
Det er derfor yderst relevant, at regeringen og Folketinget nu igen fokuserer på samspilsproblemet. Og det er positivt, at der med den politiske aftale tages et første skridt til at imødegå truslen mod den enkeltes lyst til spare op – og dermed truslen mod hele vores pensionssystem.
 
Men aftalen her er kun et første skridt. For den nye aftale er kun en mulig løsning på den del af problemet, som går på, at den enkelte lønmodtager ikke har tilskyndelse til at spare op i de sidste fem år, før han eller hun går på pension. Der er altså god grund til, at regeringen allerede til efteråret vil se på yderligere løsninger på problemet inden for en afsat økonomisk ramme på 2,4 mia. kr.
 
Det står dog allerede klart, at heller ikke det vil kunne bringe os i mål – nemlig frem mod en løsning, hvor det kan betale sig for alle danske lønmodtagere at spare op, uanset om man er senior og har relativt kort tid til pensionen, eller om man er ung eller et sted midt imellem.
 
Vi, der repræsenterer parterne bag arbejdsmarkedspensionerne, opfordrer derfor til en grundig analyse og drøftelse mellem os og regeringen i de kommende måneder med henblik på at afsøge alle muligheder for at finde løsninger, der kan eliminere samspilsproblemet for alle aldersgrupper.
 
For 30 år siden indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en fremsynet trepartsaftale, som i årene derefter blev omsat til de arbejdsmarkedspensioner, som har sørget for, at lønmodtagere på størstedelen af både det private og det offentlige arbejdsmarked i dag har en arbejdsmarkedspension. Den aftale byggede på en fælles forståelse om, at arbejdsgivere og lønmodtagere skulle tage ansvaret for at etablere og finansiere fremtidens pensionsordninger som en del af overenskomstsystemet mellem parterne. Det har vi gjort. Folketinget skulle til gengæld tage ansvaret for at sikre rammer, som til enhver tid gjorde det meningsfuldt og relevant for parterne at blive ved med at fastholde og udbygge det, der har givet os et af verdens mest robuste og beundrede pensionssystemer. Nu er tiden kommet til et grundigt serviceeftersyn. For den oprindelige præmis om, at det skal kunne betale sig at spare op, holder ikke længere for manges vedkommende. Det er der grund til at tage alvorligt. Og vi stiller gerne op – sammen med de andre parter bag arbejdsmarkedspensionerne – til drøftelser med regeringen om, hvordan vi bygger videre på den netop indgåede aftale, så vi sammen fremtidssikrer hele det danske pensionssystem.

 
Formand for bestyrelsen i PFA, adm. dir. og chefredaktør Torben Dalby Larsen, Sjællandske Medier
Næstformand for bestyrelsen i PFA, tidl. formand for Politiforbundet & CO10 Peter Ibsen
PFA har ca. 1,2 mio. kunder/medlemmer

Formand for bestyrelsen i PensionDanmark, formand Per Christensen, 3F
Næstformand for bestyrelsen i PensionDanmark, adm. dir. Niels Jørgen Hansen, Tekniq
PensionDanmark har ca. 700.000 medlemmer

Formand for bestyrelsen i Industriens Pension, gruppeformand i Industrigruppen Mads Andersen, 3F
Næstformand for bestyrelsen i Industriens Pension, viceadm. direktør Kim Graugaard, Dansk Industri
Industriens Pension har ca. 400.000 medlemmer

Formand for bestyrelsen i Sampension, tidl. borgmester Anker Boye, Odense
Næstformand for bestyrelsen i Sampension, formand Kim Simonsen, HK
Sampension har ca. 275.000 medlemmer

Formand for bestyrelsen i PKA, regionsrådsformand Bent Hansen, Midtjylland
Næstformand for bestyrelsen i PKA, formand Grete Christensen, DSR
PKA har ca. 270.000 medlemmer

Formand for bestyrelsen i Lærernes Pension, formand Anders Bondo Christensen, DLF
Lærernes Pension har ca. 140.000 medlemmer

Formand for bestyrelsen i PBU, borgmester Claus Omann Jensen, Randers
Næstformand for bestyrelsen i PBU, hovedkasserer Lasse Bjerg Jørgensen, BUPL
PBU har ca. 110.000 medlemmer

-------

Kontakter

For yderligere kommentarer fra 3F kontakt forbundets pressetelefon på 8892 8892.

Information om 3F

3F
3F
Kampmannsgade 4
1790 København V

70 300 300http://www.3f.dk/

Følg pressemeddelelser fra 3F

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra 3F

3F om nye tal fra STAR: Mangel på arbejdskraft er overdrevet18.6.2018 22:05pressemeddelelse

Berlingske Tidende bringer mandag aften på www.b.dk en artikel om stigende mangel på arbejdskraft. Artiklen baserer sig på nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og viser, at antallet af forgæves rekrutteringer er steget ganske beskedent fra 15.500 i foråret 2017 til 16.800 i foråret 2018. - Men der er fortsat meget langt op til de mere end 58.000 forgæves rekrutteringer, som vi oplevede i foråret 2007. Så jeg synes ærligt talt, at både arbejdsgiverne og beskæftigelsesministeren endnu engang overdriver den trussel, som mangel på arbejdskraft udgør, siger forbundssekretær i 3F Søren Heisel. Han hæfter sig ved, at hvis man piller de ti stillingsbetegnelser ud, som har det største antal forgæves rekrutteringer, så er antallet nede på ca. 10.000 – eller svarende til det niveau, man så i 2014/2015. - Det viser bare, at der nok er visse udfordringer inden for særlige stillingskategorier, f.eks. tømrer, kokke og tjenere. Men at der skulle være tale om en udbredt mangel

Lovændring om ressourceforløb skal efterprøves hurtigst muligt1.6.2018 05:00pressemeddelelse

Organisationerne bag samarbejdet ”#VærdigReform” hilser lovændringerne om ressourceforløb og førtidspension velkommen. Vi er dog bekymret for, hvorvidt lovændringen vil have den ønskede effekt, selv inden for det begrænsede område den er tiltænkt. Vi vælger derfor at tro på, men også at teste vores folkevalgte, Kammeradvokaten og Ankestyrelsen, når de siger, at ændringerne vil få den ønskede betydning. Vi vil derfor gerne hjælpe alle borgere med et forslag til en tekst, man kan sende til sin sagsbehandler i jobcentret efter den 1. juni: ”Der er lige vedtaget nye regler for, hvornår man har ret til førtidspension. Det nye er, at man kun skal i ressourceforløb, hvis der er en realistisk mulighed for, at arbejdsevnen kan udvikles (Beskæftigelsesloven § 68 a, stk. 2). På den baggrund vil jeg gerne have, at kommunen tager stilling til, om jeg kan få førtidspension efter Pensionslovens § 17, stk. 2. I mellemtiden vil jeg naturligvis gerne deltage i det ressourceforløb, jeg er i gang med.” Lo

3F: Ris og ros til regeringens beskæftigelsesudspil29.5.2018 18:37pressemeddelelse

Regeringen har i dag fremlagt en række forslag, der skal sikre kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark. - 3F er helt enige med regeringen i, at det er helt afgørende for dansk økonomi, at der er tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft i hele landet. Vores udgangspunkt er, at det sker bedst gennem uddannelse og opkvalificering af de ledige, og derfor er det positivt, at regeringens udspil indeholder en række indrømmelser på uddannelsesindsatsen over for de ledige, siger forbundssekretær i 3F Søren Heisel. Han understreger imidlertid, at alle regeringens intentioner kan vise sig at være skønne spildte kræfter, hvis ikke kommunerne i højere grad begynder at tænke i investeringer i de ledige i stedet for at tænke i kortsigtede løsninger. - Vi kan af statistikkerne se, at der i kommunerne er massive forskelle på, hvor mange 3F’ere der bliver tilbudt ordinær uddannelse i forbindelse med deres aktivering. Og det på trods af, at ordinær uddannelse er et af det mest effektive aktiveringsr

Enig hovedbestyrelse i 3F anbefaler et ja til de indgåede forlig3.5.2018 11:41pressemeddelelse

Hovedbestyrelsen i Danmarks største fagforening, 3F, har besluttet, at de bakker op om de overenskomster, der blev forhandlet på plads i Forligsinstitutionen i sidste uge. - Vi fik opfyldt vores to altafgørende krav: At sikre reallønsfremgang for alle vores medlemmer. Og at få en ordning, der garanter, at de offentlige lønninger følger de private. Det er et godt resultat, og jeg er glad for, at hovedbestyrelsen bakker massivt op, siger Ellen K. Lykkegård, der er formand for Den Offentlige Gruppe i 3F. Det var en enig hovedbestyrelse, der torsdag gav deres opbakning til forligene. Udover den samlede stigning i lønrammen på 8,1 procent glæder 3F sig over, at der i overenskomsterne for første gang er åbnet for, at lavtlønnede medarbejdere skal have et særligt lønløft. Det er en vigtig principiel sejr for 3F, der netop organiserer mange lavtlønnede faggrupper, siger Lykkegård. På kommunernes og regionernes område er der desuden sat penge af til at løfte kompetence- og uddannelsesniveauet,

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum