DI - Dansk Industri

DI: Tættere samarbejde med erhvervslivet vil styrke Forsvaret

Del

Forsvarsforliget vil ruste Danmark til en verden med komplekse sikkerhedspolitiske udfordringer. Men DI opfordrer til, at Forsvaret i endnu højere grad øger samarbejdet med de private virksomheder.

- Med forsvarsforliget bliver vi gearet til at møde morgendagens forsvars- og sikkerhedspolitiske udfordringer. Samtidig får Forsvaret en kapacitet, så man er i stand til at skabe sikkerhed både herhjemme og i udlandet, siger Frank Bill, forsvars- og sikkerhedspolitisk chef i DI.

Moderne forsvarsmateriel er højteknologisk. Det øger kravene til den tekniske kompetence hos dem, der skal drive og vedligeholde materiellet. DI finder det derfor positivt, at forligspartierne vil styrke samarbejdet mellem Forsvaret og erhvervslivet om uddannelse. Forsvaret skal undersøge mulighederne for at øge brugen af del-lærlinge, hvor en virksomhed og Forsvaret i samarbejde står for uddannelsen af lærlinge. Forsvaret skal også undersøge, om man i højere grad kan gøre brug af erhvervsuddannelsessystemet.

- Kampen om at tiltrække og fastholde medarbejdere bliver stadig hårdere. Det gælder ikke mindst medarbejdere med teknisk baggrund, hvor Forsvaret konkurrerer direkte med dansk erhvervsliv. Det er derfor sandsynligt, at Forsvaret snart vil få alvorlige udfordringer med at rekruttere og fastholde medarbejdere med teknisk baggrund, siger Frank Bill.

Det er helt afgørende, at Danmark råder over virksomheder, der kan understøtte Forsvaret. Et tæt samarbejde mellem Forsvar og erhvervsliv kan sikre det materiel og de kompetencer, som Forsvaret har brug for. Men forligspartierne benytter desværre ikke lejligheden til at øge Forsvarets brug af civile værksteder til drift og vedligehold af materiel.

- Private virksomheder har effektive og tidssvarende løsninger til vedligehold af Forsvarets materiel. Hvis man ikke har de muligheder for øje, risikerer Forsvaret at blive taberne i den stadig hårdere konkurrence om kvalificeret arbejdskraft, hvilket ultimativt kan risikere at underminere Forsvarets evne til at udføre dets kerneopgaver, siger Frank Bill.

DI finder det særdeles positivt, at der i forsvarsforliget er afsat en pulje til at øge forskningen inden for forsvars- og sikkerhedsteknologi. Det skal ikke mindst sikre, at Danmark kan få et tilfredsstillende udbytte af EU’s kommende forskningsindsats inden for forsvarsområdet.

Følg os på:

    

Kontakter

For yderligere oplysninger kontakt Frank Bill, forsvars- og sikkerhedspolitisk chef i DI, fbi@di.dk eller 2226 0194.

Billeder

Information om DI - Dansk Industri

DI - Dansk Industri
DI - Dansk Industri
H. C. Andersens Boulevard 18
1787 København V

3377 3377http://di.dk/

Vi arbejder for et åbent og velstående samfund i vækst og balance. Med det udgangspunkt skal Danmark være verdens mest attraktive land for virksomheder at arbejde i og ud fra. Når virksomheder i Danmark vinder, vinder hele Danmark.

DI hjælper hver dag virksomheder i Danmark med at vinde. Vi hjælper på udenlandske markeder, ved politiske forbedringer og med service og kompetencer, der øger konkurrenceevnen i hver enkelt medlemsvirksomhed.

Følg pressemeddelelser fra DI - Dansk Industri

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra DI - Dansk Industri

Risk Manager of the Year 201813.12.2018 13:37Pressemeddelelse

Head of Risk Management LENE RITZ fra ENERGINET er i dag kåret til Risk Manager of the Year 2018 ved et arrangement i Dansk Industris Risk Management forening, DARIM. Lene Ritz modtager prisen for at have sat kombinationen af strategi (Enterprise Risk Management) og operationel risikostyring på direktionens landkort i Energinet. Desuden gives prisen for, at Lene Ritz har fået strategisk risikostyring implementeret i virksomhedens governance-modeller, og hun har gjort fokus på risici til en helt naturlig del af tankesættet. Lene Ritz har gennem ti år sat et markant og innovativt fingeraftryk på risikostyringen i Energinet. Virksomheden, der er offentlig, er ved lov forpligtet til at varetage stadig flere opgaver i den nationale infrastruktur. Undervejs har Lene Ritz som Risk Manager skullet håndtere, at Energinets anlægsværdier er firedoblet, at der er etableret en række datterselskaber og at Energinet har udviklet sig fra en rolle som rent national energiaktør til en international spil

DI: Redegørelse viser klare fordele af lempet revisionspligt7.12.2018 13:35Pressemeddelelse

Der har været megen diskussion om de gennemførte lempelser af revisionspligten. Nu bekræfter en ny grundig redegørelse fra Erhvervsministeriet, at effekterne som ventet har været positive for de mange små og mellemstore virksomheder, der har været fritaget for revisionspligt. Mange har valgt i stedet at bruge revisor til rådgivning og anden sparring, der tilføjer værdi til virksomheden. DI har hele tiden støttet og støtter fortsat de gennemførte reformer af revisionspligten.

DI: Positivt med øget støtte til iværksættere6.12.2018 14:10Pressemeddelelse

Innovationsfonden og Vækstfonden vil fremover yde mere finansiel støtte til tidlige og videnbaserede virksomheder. DI ser mange positive aspekter i den nye iværksætterstrategi. Organisationen hæfter sig særligt ved, at Innovationsfonden nu vil understøtte flere iværksættere, ligesom strategien vil skubbe på mere samarbejde mellem universiteter og virksomheder. Mette Fjord Sørensen, DI’s chef for forskning, uddannelse og mangfoldighed udtaler: - Innovationsfonden har med strategien et helt rigtigt fokus på at få flere iværksættere og gode ideer bragt frem i verden, og det har Danmark brug for. Det er positivt, at fonden nu også vil understøtte mere erfarne iværksættere. Den type iværksættere med erfaring i bagagen klarer sig ofte rigtig godt – deres ideer skal vi netop ikke tabe af syne, men målrettet sætte i spil. DI er også meget positive for fondenes satsning på øget samarbejde mellem erhvervslivet og universiteterne. Det kan øge innovation og iværksætteri fra universiteterne og øge

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum