DI - Dansk Industri

DI: Økonomiaftaler bør følges op af mere konkurrence om offentlige opgaver

Del

Regeringen har i dag indgået aftale med Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2019. Et centralt element i de intense forhandlinger har været offentlig-privat samarbejde. Parterne er nået til enighed om en aftale, som bl.a. betyder, at partnerskaber mellem kommunerne og erhvervsorganisationerne skal øge gevinsterne ved samarbejdet. Danmarks største erhvervsorganisation, Dansk Industri, kan se perspektiver i aftalen og håber, at initiativerne vil kickstarte det offentlig-private samarbejde efter flere års stilstand.

- Den aldrende befolkning øger behovet for, at vi hele tiden sørger for at få mere og bedre velfærd for skattekronerne – ikke mindst gennem et endnu tættere offentlig-privat samarbejde. Aftalen giver håb om, at vi efter mange års svag udvikling igen kan få sat gang i en positiv udvikling på området, siger direktør i Dansk Industri, Tine Roed.

En ny DI-undersøgelse viser, at mere end tre ud af fire kommunalpolitikerne mener, at et styrket samarbejde med virksomheder kan være med til at optimere opgaverne og løfte kvaliteten. Så selvom aftalen ikke indeholder et måltal for kommunernes konkurrenceudsættelse, er DI alligevel godt tilfreds.

- Meldingen fra landets kommunalpolitikere er helt klar. Der er er plads til at optimere og udvikle kvaliteten af den service, kommunerne yder borgerne, og virksomhederne kan være med til at løse opgaven. Det vil virksomhederne også gerne, så det er jo bare at komme i gang med at styrke samarbejdet, siger DI-direktøren.

Aftalen med kommunerne er sammen med aftalen med regionerne de første væsentlige byggesten til den samlede finanspolitik for 2019. Aftalerne indebærer, at både kommunerne og regionerne må bruge lidt flere penge i 2019. DI ser flere gode elementer i både dagens aftale og i aftalen med regionerne, men hejser et advarselsflag i forhold til den samlede offentlige udgiftsvækst i 2019.

- Der er et stort behov for, at den samlede finanspolitik dæmper aktiviteten i økonomien i 2019, så eksportvirksomhedernes konkurrencekraft ikke sættes over styr. Økonomiaftalerne med KL og Danske Regioner efterlader ikke megen plads til yderligere vækst i udgifterne i efterårets finanslov. Det må politikerne tage bestik af og tilpasse ambitionsniveauet efter, med mindre de bringer forslag til effektiviseringer eller reformer med ind til forhandlingsbordet, siger DI’s Tine Roed.

- Det er vigtigt, at kommunerne også overholder aftalen med regeringen. Her er budgetloven et helt centralt element, som har været med til at sikre overholdelse af aftalerne på serviceudgifterne. De sidste fire år har kommunerne imidlertid helt konsekvent brugt flere penge på anlægsudgifter, end de har aftalt med regeringen. Det er vigtigt, at det ikke sker igen i den nuværende konjunktursituation, siger Tine Roed.

Fakta om kommunernes konkurrenceudsættelse

Kommunerne konkurrenceudsatte i 2017 27,1 pct. af de udbudsegnede opgaver mod 26,9 pct. i 2016. Beregninger fra DI viser, at kommunerne ved at lære af erfaringer fra de kommuner, der konkurrenceudsætter flest opgaver inden for de tekniske opgaver, kan øge konkurrenceudsættelsen til 29,3 pct., mens den kan øges til 32,7 pct., hvis støttefunktionerne inkluderes. De sidste fem år er konkurrenceudsættelsen i gennemsnit steget med 0,4 pct. point pr år.

Følg os på:

    

Kontakter

For yderligere oplysninger kontakt venligst pressekoordinator Jonas Forup Stubkjær, +45 2830 1544, jofs@di.dk

Billeder

Information om DI - Dansk Industri

DI - Dansk Industri
DI - Dansk Industri
H. C. Andersens Boulevard 18
1787 København V

3377 3377http://di.dk/

Vi arbejder for et åbent og velstående samfund i vækst og balance. Med det udgangspunkt skal Danmark være verdens mest attraktive land for virksomheder at arbejde i og ud fra. Når virksomheder i Danmark vinder, vinder hele Danmark.

DI hjælper hver dag virksomheder i Danmark med at vinde. Vi hjælper på udenlandske markeder, ved politiske forbedringer og med service og kompetencer, der øger konkurrenceevnen i hver enkelt medlemsvirksomhed.

Følg pressemeddelelser fra DI - Dansk Industri

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra DI - Dansk Industri

Risk Manager of the Year 201813.12.2018 13:37Pressemeddelelse

Head of Risk Management LENE RITZ fra ENERGINET er i dag kåret til Risk Manager of the Year 2018 ved et arrangement i Dansk Industris Risk Management forening, DARIM. Lene Ritz modtager prisen for at have sat kombinationen af strategi (Enterprise Risk Management) og operationel risikostyring på direktionens landkort i Energinet. Desuden gives prisen for, at Lene Ritz har fået strategisk risikostyring implementeret i virksomhedens governance-modeller, og hun har gjort fokus på risici til en helt naturlig del af tankesættet. Lene Ritz har gennem ti år sat et markant og innovativt fingeraftryk på risikostyringen i Energinet. Virksomheden, der er offentlig, er ved lov forpligtet til at varetage stadig flere opgaver i den nationale infrastruktur. Undervejs har Lene Ritz som Risk Manager skullet håndtere, at Energinets anlægsværdier er firedoblet, at der er etableret en række datterselskaber og at Energinet har udviklet sig fra en rolle som rent national energiaktør til en international spil

DI: Redegørelse viser klare fordele af lempet revisionspligt7.12.2018 13:35Pressemeddelelse

Der har været megen diskussion om de gennemførte lempelser af revisionspligten. Nu bekræfter en ny grundig redegørelse fra Erhvervsministeriet, at effekterne som ventet har været positive for de mange små og mellemstore virksomheder, der har været fritaget for revisionspligt. Mange har valgt i stedet at bruge revisor til rådgivning og anden sparring, der tilføjer værdi til virksomheden. DI har hele tiden støttet og støtter fortsat de gennemførte reformer af revisionspligten.

DI: Positivt med øget støtte til iværksættere6.12.2018 14:10Pressemeddelelse

Innovationsfonden og Vækstfonden vil fremover yde mere finansiel støtte til tidlige og videnbaserede virksomheder. DI ser mange positive aspekter i den nye iværksætterstrategi. Organisationen hæfter sig særligt ved, at Innovationsfonden nu vil understøtte flere iværksættere, ligesom strategien vil skubbe på mere samarbejde mellem universiteter og virksomheder. Mette Fjord Sørensen, DI’s chef for forskning, uddannelse og mangfoldighed udtaler: - Innovationsfonden har med strategien et helt rigtigt fokus på at få flere iværksættere og gode ideer bragt frem i verden, og det har Danmark brug for. Det er positivt, at fonden nu også vil understøtte mere erfarne iværksættere. Den type iværksættere med erfaring i bagagen klarer sig ofte rigtig godt – deres ideer skal vi netop ikke tabe af syne, men målrettet sætte i spil. DI er også meget positive for fondenes satsning på øget samarbejde mellem erhvervslivet og universiteterne. Det kan øge innovation og iværksætteri fra universiteterne og øge

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum